​Нова археологічна виставка в ХНУ імені В.Н.Каразіна

30 березня 2018 р. у виставковій залі Музею археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбулося відкриття виставки «Межі сакрального: культові предмети населення Лісостепової Скіфії».

Представлені на виставці артефакти з розкопок науковців університету репрезентують культові традиції осілого населення Дніпровського Лівобережного Лісостепу в 7-4 ст. до н.е.

Вивченням проблеми релігійних уявлень племен скіфського часу займались такі вчені як Б.А.Шрамко, В.П.Андрієнко, Ю.М.Бойко, В.Є.Радзиевська, І.Б.Шрамко, С.А.Задніков, К.Ю.Пеляшенко, Д.С.Гречко. Окремі наукові праці та звітні матеріали дослідників представлені в окремому експозиційному модулі. Наприклад, В.П.Андрієнко присвятив проблемі релігійних уявлень дисертаційне дослідження «Землеробські культи племен Лісостепової Скіфії (VII-V ст. до. н.е.)».

Чисельні культові предмети та об’єкти були виявлені під час нових археологічних розкопок Скіфської експедиції Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (кер.І.Б.Шрамко, С.А.Задніков).

Серед іншого слід відмітити польові фото,, на яких зафіксовані моменти розкриття поховання собаки з намистом (7 ст. до н.е.). На виставці можна побачити цікаві культові антропоморфні та зооморфні фігурки 5-4 ст. до н.е. з розкопок Б.А.Шрамка, уламки орнаментованих глиняних жертовників, колекцію чорнолискованого посуду з різним геометричним орнаментом, інкрустованим білою пастою, різноманітні глиняні, кістяні та рогові вироби, які науковці вважають предметами культу (розкопки Б.А.Шрамка, І.Б.Шрамко, С.А.Заднікова, К.Ю. Пеляшенка).

Привертають увагу фігурки тварин з Циркунівського городища (розкопки К.Ю.Пеляшенко) та скупчення культових хлібців, знайдених на поселенні Горіховий Гай (розкопки Д.С.Гречка).

У окремому модулі показані речі з курганів скіфського часу, які мали сакральний сенс та використовувались у поховальних обрядах. Деякі артефакти є унікальними і демонструються у контексті заданої теми уперше.

Виставка буде працюватиме до 30 червня 2018 р. в Музеї археології ХНУ імені В.Н.Каразіна (Цокольний поверх, Головний корпус, майдан Свободи, 4).

Запрошуються всі бажаючи!