Подяка від Центрального державного науково-технічного архіву України

Завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології ХНУ імені В.Н.Каразіна, д.і.н., проф.С.І.Посохов, к.і.н., доцент кафедри Є.С.Рачков та ст.лаборант кафедри М.В.Гречишкіна отримали подяки від Центрального державного науково-технічного архіву України за допомогу в організації Міжнародного круглого столу “Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)” (Харків, 20 червня 2019 р.).