Вітаємо Ольгу Красько з успішним захистом дисертації

Вітаємо Ольгу Красько, аспірантку кафедри історіографії, джерелознавства та археологіїї, молодшого наукового співробітника Музею історії ХНУ імені В.Н.Каразіна, з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

24 січня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відбувся захист кандидатської дисертації на тему «Джерела мемуарного характеру другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. з історії Харківського університету». Науковий керівник – канд. іст. наук, доцент Іващенко Вікторія Юріївна. Офіційними опонентами виступили Юрій Анатолійович Святець, д-р іст. наук, проф., завідувач кафедри історії України ДНУ імені Олеся Гончара, Антон Володимирович Меляков канд. іст. наук, проф. кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Щиро бажаємо творчих успіхів та натхнення у подальшій професійній діяльності!