Робітня «Ремесло історика: роль гіпотези при написанні дисертаційної праці»

9 - 11 листопада 2016 р. відбулася робітня для молодих науковців (аспірантів) «Ремесло історика: роль гіпотези при написанні дисертаційної праці».

Семінар відбувся у форматі робітничої майстерні, під час якої дослідники мали можливість презентувати свої дослідницькі гіпотези, обговорити їх з іншими учасниками та модераторами секцій. Роботу семінару було організовано в групах, сформованих за хронологічним принципом:

  • Історія України в добу модернізації (ХІХ – початок ХХ ст.).

Модератори

·Посохов С. І. – д.і.н.,професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

·Литвинова Т. Ф. – д.і.н.,професор кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара

  • Історія України в радянський період (1917-1991 рр.).

Модератори

Шліхта Н. В. –Ph.D, к.і.н., доцент, завідувачка кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Любавський Р. Г. – к.і.н., доцент кафедри історії України, заступник декана з наукової роботи історичного факультетуХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Для учасників було організовано відвідування Музею історії університету, Музею археології та екскурсія містом.