Участь в VII Міжнародному симпозіумі історії бюрократії та VII Загальному з’їзді архівістів польських​ (м.Кельце, Польща)

Завідувач кафедрою історіографії, джерелознавства та археології д.і.н., проф.С.І.Посохов взяв участь в VII Міжнародному симпозіумі історії бюрократії (18-19 вересня) та VII Загальному з’їзді архівістів польських (20-21 вересня), які відбулися в м.Кельце (Польща).

Доц. кафедри, к.і.н.Є.С.Рачков взяв участь в VII Міжнародному симпозіумі історії бюрократії (18-19 вересня).

Основними організаторами конференцій стали Університет Марії Кюрі-Склодовської (м.Люблін), Університет імені Яна Кохановського в Кельцах та Асоціація архівістів польських.

У рамках доповідей та роботи конференцій відбулось обговорення актуальних питань історії бюрократії, архівної справи в Польщі, соціальної та культурної історії.