Участь викладачів кафедри в круглому столі "Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність"

29 вересня 2017 р. викладачі кафедри взяли участь у круглому столі "Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність (до 100-річчя створення системи архівних установ в Україні)".

В круглому столі взяли участь завідувач кафедрою історіографії, джерелознавства та археології д.і.н., проф.С.І.Посохов, к.і.н., проф.С.М.Куделко та к.і.н., доц.О.Г.Павлова.

Основними організаторами круглого столу став Державний Архів Харківської Області та Центральний державний науково-технічний архів України.