Відбулися ХІІ Луньовські читання

25 березня на історичному факультеті відбулися чергові «ХІІ Луньовські читання». Тема конференції: «Музейні будівлі та навколо музейний простір». У конференції взяли участь музеєзнавці, мистецтвознавці, пам’яткознавці, викладачі вищих та середніх навчальних закладів, викладачі та магістри історичного факультету із . Харкова та Харківщини, Києва, Кам’янець – Подільська, Чернігова, Тернопільщини, Білої Церкви, Мінська та ін.

Конференція проходила в форматі online (Zoom).

На пленарному засіданні учасників привітав декан історичного факультету С. Д. Литовченко, голова оргкомітету конференції, голова Асоціації співробітників музеїв вищих навчальних закладів м. Харкова, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології С. І. Посохов, від Національної спілки краєзнавців України – С. М. Куделко, а також онук А. Ф. Луньова – В. П. Луньов.

Під час пленарного засідання було презентовано черговий (5) збірник Луньовських читань та Премію імені А. Ф. Луньова – авторську роботу засновниці Премії члена Харківської організації Національної спілки художників України Н. С. Вербук (Літній натюрморт. 1988. К., м. 35х60).

Запропоновані для конференції актуальні проблеми сучасного музеєзнавства учасники розглядали під час роботи двох секцій: «Особливості самопрезентації музейних екстер’єрів: історія і сучасність» та «Проблеми ефективного використання музейних приміщень», а також під час круглого столу «Роль інформаційних технологій у розширенні музейного простору». Учасники поділилися цікавими розвідками з історії музейних будівель та сучасними підходами в використанні та музеєфікації навколомузейного простору, обговорили питання розширення музейного та виставкового простору за допомогою новітніх технологій.