Відкриття виставки в Музеї археології​

24 грудня 2021 р в Музеї археології Каразінського університету відбулося відкриття виставки, присвяченої підсумкам польових досліджень 2020-2021 рр. Свої результати представили вісім харківських експедицій, що працювали на території Харківщини та Полтавщини. На виставці були присутні керівники харківських експедицій, співробітники Інституту археології НАН України, Національного музею історії України, Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного Центру України, викладачі та студенти Каразінського університету.

На новій виставці представлені найбільш яскраві знахідкиза матеріалами розкопок двох (Скіфської та Середньовічної) експедицій, керівники яких- І. Б. Шрамко та В. В. Скирда є співробітниками нашої кафедри. Серед найбільш рідкісних знахідок слід відмітити намистину з гірського кришталю, біметалеве дзеркало, золоті пластинки від поховального вбрання, а також залізний обладунок з розкопок курганів першої половини VI ст. до н.е.некрополю Скоробір. Безумовно до унікальних належить біметалевий бойовий ніж із бронзовим зооморфним (голова коня) завершенням.Не менш важливі відкриття зроблені студентами нашого факультету при розкопках на Західному та Східному укріпленнях Більського городища, де відкриті вівтарі другої половини 6 та 5-4 ст. до н.е.

Серед особливих знахідок цього року – матеріали з поховання салтівської культури. В одній з катакомб, досліджених на Верхньосалтівському могильнику, знайдені залишки шкіряного взуття, що було оздоблено бронзовими бляшками. Рідкісні предмети реставровані в лабораторії Музею археології університету та вперше представлені на виставці.

Крім того, під час відкриття виставки було презентовано два наукових видання. Одне з них - «Ранній залізний вік Східної Європи». Це збірник статейна пошану к.і.н., доц. Ірини Шрамко, яка у цьому році віздначила свій ювілей. Серед авторів – науковціп’яти країн, здебільшого колеги, друзі та учні дослідниці. Збірник (26 статей) був виданий за підтримки Історико-культурного заповідника “Більськ” та надрукований у видавництві нашого університету. Збірник презентували д.і.н. С. І. Посохов, д.і.н. С. А. Скорий та директор ІКЗ “Більськ” І. І. Корост. Наступне презентоване видання — це 2-й збірник «Міхеєвські читання», до якого увійшли сім статей дослідників пам’яток доби раннього середньовіччя, серед яких є і співробітники Каразінського університету. Збірник презентував к.і.н. В. В. Колода.