Виставка до 115-й річниці XII Всеросійського археологічного з'їзду в Музеї археології університету

22 лютого в Музеї археології ХНУ імені В. Н. Каразіна відбулося відкриття нової виставки, присвяченої 115-й річниці XII Всеросійського археологічного з'їзду. Виставка працюватиме до 5 травня.

XII Археологічний з'їзд, що відбувся у Харкові в 1902-му році, мав фундаментальне значення для розвитку вітчизняної археології. У роботі його попереднього комітету взяли участь 38 професорів і викладачів Харківського університету, серед яких слід відзначити особливий внесок Дмитра Івановича Багалія. Завдяки З'їзду була оформлена база основних археологічних наукових напрямів, що в подальшому розвивалися на Харківщині.

Збережені матеріали роботи XII З'їзду представлені у декількох тематичних композиціях, присвячених роботі підготовчого комітету, картографічному аналізу археологічних пам'яток на території Харківської губернії, вивченню Василем Олексійовичем Городцовим пам'ятників бронзової доби, дослідженням салтово-маяцької археологічної культури і Донецького городища, а також роботі зі збирання етнографічних та церковних матеріалів.