Вітаємо Олексія Янкула з успішним захистом дисертації

Вітаємо випускника аспірантури кафедри історіографії, джерелознавства та археології Янкула Олексія Миколайовича з успішним захистом дисертації на тему: «Харьковский календарь» (1869–1917 рр.) як історичне та історіографічне джерело», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 — Історія та археологія (науковий керівник — к. і. н., проф. С. М. Куделко).

Захист відбувся 20 жовтня 2021 року на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна (спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.029 ХНУ імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації, голова ради — д. і. н., проф. С. І. Посохов).

Бажаємо подальших успіхів!