Засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІД

12 жовтня 2017 р. відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, на якому з доповіддю «Історична література у фондах публічних бібліотек м.Харкова на початку ХХст.: жанрово-тематичний аналіз» виступив студент 5 курсу Сильвестр Селегєєв. Обговорення доповіді викликало жваву дискусію щодо перспектив дослідження даної теми.

Також на засіданні відбулося переобрання старости гуртка. У результаті відкритого голосування новим старостою став студент 3 курсу Дмитро Раков. На цій посаді він змінив Сильвестра Селегєєва, який очолював гурток із жовтня 2016р. Викладацький колектив кафедри подякував С. Селегєєву за плідну працю, яку було відзначено символічним подарунком – випуском «Харківського історіографічного збірника» з дарчим підписом та автографами викладачів.

Звіт про діяльність гуртка за 2016/2017 навчальний рік