Засідання студентського наукового гуртка «Університетська історія у дзеркалі біографістики та просопографії»

29 березня 2017 р. відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, присвячене таким перспективним напрямам сучасної історичної науки, як біографістика та просопографія.

Під час зустрічі було заслухано два наукових повідомлення:доповідь кандидата історичних наук, заступника директора Центру краєзнавства імені академіка П.Т.Тронька ХНУ імені В.Н.Каразіна О.І.Вовк «Послідовник Ломоносова або особистий ворог Пушкіна? Образи Василя Каразіна у вітчизняній та зарубіжній історіографії» та доповідь студентки 4 курсу К.Медведєвої «Колективний портрет ректорів імператорського Харківського університету».

Ольга Ігорівна, нагадавши основні віхи життєвого шляху В.Н.Каразіна, розповіла про особливості вивчення життя та діяльності засновника Харківського класичного університету у різні історичні періоди та поділилася досвідом деконструкції історіографічних образів видатного просвітителя. Катерина ж, у свою чергу, ознайомила присутніх з результатами власного дослідження, запропонувавши цікавий варіант створення своєрідної колективної біографії ректорів Харківського університету дореволюційної доби.