Спеціалізація «Археологія»
Спеціалізація «Археологія»

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна має вищий IV рівень акредитації та здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за двома спеціалізаціями: «археологія» та «архівознавство».

Зокрема, спеціалізація з археології дозволяє оволодіти основами відповідної професійної діяльності. Під час навчання студенти знайомляться з методами польової археології, обробкою отриманих під час досліджень результатів, із міждисциплінарними підходами у археологічних дослідженнях, варіантами використання та популяризації культурної спадщини.

Викладання здійснюється у двох напрямках. Перш за все, студенти отримують базові теоретичні знання, а саме знайомляться з тим, як організовуються та проводяться археологічні розвідки та розкопки, вивчають методи розкопок на різних типах археологічних пам’яток, дізнаються про правила ведення польової документації та фіксації знахідок, структуру та правила підготовки археологічного звіту, принципи реставрації, археологічної типології та каталогізації. Також розглядаються допоміжні міждисциплінарні методи: дендрохронологія, металографія, вуглецевий аналіз та ін. Слухачі знайомляться із можливостями, які надають сучасні комп’ютерні технології для здійснення археологічних досліджень.

З іншого боку, викладання постійно включає й практичну частину. Студенти вчаться працювати із фондовим музейним матеріалом, безпосередньо обробляти наукові звіти та публікації. Кожен студент має можливість працювати з артефактами із конкретного археологічного комплексу, вивчати повний набір польової документації до нього. Під час практичної роботи вивчаються конкретні археологічні звіти, отримуються навички у замальовці знахідок та їх обробці у растрових редакторах, а також застосування археологічної типології, датуванні речей, тощо.

Фактично, під час освоєння навчальної програми, студент, який до цього мав про археологію тільки загальне уявлення, перетворюється на справжнього професіонала. Практичні навички студенти мають можливість удосконалити в археологічних експедиціях, які організовуються щорічно.

Метою навчання є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі археології, які були б змозі ефективно вирішувати питання виявлення, дослідження, збереження, реєстрації, експертизи та використання старожитностей, збереження національної культурної спадщини.

Спеціалісти даного профілю працюють в державних установах та громадських організаціях археологічного та пам’яткоохоронного профілю, музеях, туристичних фірмах тощо.