Археологічний семінар «Скіфські питання»

На початку листопада 2017 року у зв'язку зі значним інтересом до скіфської культури, викликаним археологічною виставкою «Скіфські воїни давньої Сибіру», що відкрилася у Британському музеї 14 вересня 2017 року, співробітники університету І.Б.Шрамко і С.А.Задніков, як дослідники найбільшого у Східній Європі Більського городища, були запрошені для участі в науковому Археологічному семінарі «Скіфські питання».

Семінар був організований Королівським коледжем Лондона і Інститутом класичних досліджень Лондонського університету. Програмою семінару були передбачені часова доповідь, обговорення та дискусія за пропонованою темою: «Поселення номадів? Більське городище – найбільше укріплене поселення Скіфії».

У двох доповідях І.Б.Шрамко та С.А.Задніковим були представлені підсумки багаторічних досліджень Більського городища, основний внесок у вивчення якого зробили вчені Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Доповіді та супроводжуючи їх презентації викликали жвавий інтерес слухачів, вражених значною кількістю унікальних знахідок і важливих археологічних об’єктів, зустрінутих лише на одному поселенні скіфського часу, високим рівнем розвитку стародавнього городища, його розвинутими торговельними зв’язками з грецькими полісами, культурними контактами із світом кочовиків та колом гальштатських культур.

У виступах англійських науковців і численних запитаннях були підкреслені незвичайність, безумовна висока наукова інформативність і навіть унікальність Більського городища як археологічної пам'ятки. Вразило й оформлення нової виставкової зали Музею археології імені В.Н.Каразіна, в якому окрема вітрина присвячена Більському городищу.

Намічені шляхи подальшого співробітництва та обміну науковою інформацією.

https://ics.sas.ac.uk/events/event/14254