Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми джерелознавства»

23–29 квітня 2019 року кандидат історичних наук О. І. Вовк перебувала у відрядженні в місті Вітебськ (Республіка Білорусь). Метою поїздки стала участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми джерелознавства (до 110-річчя заснування Вітебської ученої архівної комісії)», що проходила у Вітебському державному університеті імені П. М. Машерова. Поїздка відбулася в рамках Договору про співробітництво між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна і Вітебським державним університетом імені П. М. Машерова.

Конференція об’єднала більш ніж 140 вчених-істориків з Білорусі, України, Росії, Латвії та Польщі. Робота була організована за сімома секціями: «Історія, теорія і метод джерелознавства», «Джерелознавство історіографії», «Архівознавство. Музейне джерелознавство», «Джерела Середньовіччя і раннього Нового часу», «Джерела Нового часу», «Джерела Новітнього часу», «Губернські учені архівні комісії та їхня діяльність (до 110-річчя ВУАК)».

О. І. Вовк здійснила керівництво секцією «Архівознавство. Музейне джерелознавство» і презентувала присутнім доповідь «Відомості про Василя Каразіна та його нащадків у фондах Державного архіву Миколаївської області України».

В рамках культурної програми учасники конференції ознайомилися з експозиціями Вітебського обласного краєзнавчого музею, Вітебського художнього музею, Музею історії Вітебського народного художнього училища. Це дало змогу глибше познайомитися із сучасним станом розвитку пам’яткознавства, краєзнавства і музейної справи у Білорусі, розширити коло професійних контактів.