Участь в українсько-німецькому колоквіумі «Історіописання у часи війни та вигнання»

2 лютого 2023 р. завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології, д.і.н., проф. С.І.Посохов, доцент цієї ж кафедри, к.і.н. Є.С.Рачков та заступниця директора Центру краєзнавства імені академіка П.Т.Тронька, к.і.н. О.І.Вовк представили результати досліджень культурної спадщини на українсько-німецькому колоквіумі «Історіописання у часи війни та вигнання». Доповіді були присвячені руйнуванню, збереженню та переосмисленню міської культурної спадщини України під час війни, а також попереднім результатам міждисциплінарного проєкту МІСТО І ВІЙНА.

Колоквіум організовано кафедрою сучасної та східноєвропейської історії Університету імені Фрідріха-Александра міст Ерлангена-Нюрнберга (Prof. Dr. Julia Obertreis) та історичним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (д.і.н., проф. Людмила Посохова).

What is project CITY AND WAR about? (Yevhen Rachkov)

State of the cultural heritage of Kharkiv and participation of project's members in its preservation (Olha Vovk)