Завершилася музейно-архівна практика

З 25.06 по 15.07.2021 студенти 2 курсу кафедри історіографії, джерелознавства та археології під керівництвом доц. О. Г. Павлової проходили музейно–архівну навчальну практику у дистанційному режимі. Попри це, студенти змогли упродовж трьох тижнів плідно працювати з теоретичним матеріалом та набути практичних навичок, виконуючи індивідуальні завдання.

Характер завдань надав можливість студентам, ознайомитися з основними засадами організації діяльності музейних та архівних установ України, особливостями науково–фондової роботи на досвіді музеїв Харкова, Державної архівної служби Харківської області, Центрального державного науково–технічного архіву України та Центрального державного електронного архіву України та ін.

Окрім того, кожен практикант опанував правила складання паспорта музейного об’єкта та тексту екскурсії, правила археографічної роботи, а також за самостійним вибором, відповідно до власних зацікавлень, відвідав музейний заклад та ознайомився з експозиційно-виставковою та іншими видами діяльністю музею.

Проходження практики дало студентам змогу не лише закріпити та покращити свої знання з музеєзнавства та архівознавства, а й розширити уявлення про професію музейного та архівного працівника та можливості працевлаштування за фахом для випускників історичного факультету.

Звіт з музейно-архівної практики студентки 2-го курсу Марії Доценко