Іващенко Вікторія

Іващенко Вікторія Юріївна
Кандидат історичних наук, доцент

Іващенко Вікторія Юріївна
Кандидат історичних наук, доцент

Обрані публікації

Іващенко В.Ю. «Професорські» родини Харкова на початку ХІХ ст.: від укладання шлюбу до розлучення
// Джерела локальної історії: Культурний побут городян ХVIII – першої половини ХХ ст., 2013

Иващенко В.Ю., Посохов С.И. Образы профессоров ХІХ в. в воспоминаниях преподавателей и воспитанников Харьковского университета
// Мир историка, 7, 2011

Иностранные профессора российских университетов (вторая половина ХVIII – первая треть ХIХ в.)
// Москва: РОССПЭН, 2011

Иващенко В.Ю. Проблемы европеизации частного быта: семейные отношения и домохозяйство в профессорской среде Харькова в начале ХІХ в.
// Адам и Ева. Альманах гендерной истории, №19, 2011

Іващенко В.Ю., Марченко О.С., Коваленко А.А. (ред.) Історія солодкого життя. Нариси з історії виробництва солодощів у Харкові
// Харків, 2010

Профессора-иностранцы и местная среда в Харькове в начале ХIХ в.
// ВХУ, 41, 2009

Укл. Б.П. Зайцев, В.Ю. Іващенко, В.І. Кадєєв. С.М. Куделко, Б.К. Мигаль, С.І. Посохов; вступ. стаття В.Ю. Іващенко; наук. ред.: С.І. Посохов Харківський університет ХІХ – поч. ХХ с. у спогадах його професорів та вихованців: У 2 т.
// Харків, Т. 1–2, 2008–2010