Павлова Ольга

Павлова Ольга Григорівна
Кандидат історичних наук, доцент

Павлова Ольга Григорівна
Кандидат історичних наук, доцент

Обрані публікації

Павлова О.Г. Внесок Харківського університету в культурно-мистецький розвиток України
// Харківський університет і українська культура: (До 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В.Н.Каразіна): монографія, 2015

Павлова О.Г. Основи музейної педагогіки А. Ф. Луньова // «Луньовські читання». Матеріали науково-практичних семінарів (2010-2014 рр.), 2014

Павлова О.Г. Об’єкти всесвітньої культурної спадщини як маркери туристичної ідентифікації території
// Туристичний імідж регіону: монографія, 2011

Павлова О.Г. Харьковский художественно-промышленный музей. К истории создания
// Россия и Украина: вместе или врозь: материалы междунар. науч. конф., 2006

Павлова О.Г. Становлення мистецтвознавчої думки в Харкові в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 37, 2005

Павлова О.Г. Внесок М.Д. Раєвської–Іванової у розвиток художньої освіти Харкова
// Гендерна політика міст: історія і сучасність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2004

Павлова О.Г. Егор Кузьмич Редин – первый искусствовед Харьковского университета // Харьквоский исторический альманах. Приложение 3: Сборник статей, материалов и документов, посвященных 140-летию со дня рождения Е.К. Редина, 2003

Павлова О.Г. Наталівська колекція П. І. Харитоненка
// Історія України: маловідомі імена, події, факти, 1999