Searching results «» on site:Астаховські читання

20-21 жовтня на історичному факультеті за ініціативи кафедри історіографії, джерелознавства та археології та у співпраці з Програмою східноукраїнських студій імені Ковальських Канадського інституту українських студій відбулися «ХIV Астаховські читання» на тему «Своє» й «чуже» в історичній пам’яті та історіописанні.Астаховские чтения

20-21 октября на историческом факультете по инициативе кафедры историографии, источниковедения и археологии и в сотрудничестве с Программой восточно-украинских исследований имени Ковальских Канадского института украинских исследований состоялись «XIV Астаховские чтения» на тему «Свое» и «чужое» в исторической памяти и историописании.​VІIІ ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ «Проблеми збереження музейних колекцій»

30 березня на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбувся міжнародний науково-практичний семінар «Восьмі Луньовські читання», присвячений пам’яті випускника історичного факультету, засновника Пархомівського художнього музею та авторської методики музейної педагогіки, Афанасія Федоровича Луньова.VІІІ Лунёвские чтения «Проблемы сохранения музейных коллекций»

30 марта на историческом факультете Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина состоялся международный научно-практический семинар «Восьмые Лунёвские чтения», посвященный памяти выпускника исторического факультета, основателя Пархомовского художественного музея и авторской методики музейной педагогики, Афанасия Федоровича Лунёва.Пішов з життя Пікалов Валерій ГригоровичУшел из жизни Пикалов Валерий ГригорьевичВідкриття виставки "Місця пам'яті" Харківського університету другої половини ХХ - початку ХХІ століття

15 листопада 2016 року о 13:30 в Музеї історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулося відкриття виставки "Місця пам'яті" Харківського університету другої половини ХХ - початку ХХІ століття.Открытие выставки "Места памяти" Харьковского университета второй половины ХХ - начала XXI века

15 ноября 2016 в 13:30 в Музее истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина состоялось открытие выставки "Места памяти" Харьковского университета второй половины ХХ - начала XXI века.Робітня «Ремесло історика: роль гіпотези при написанні дисертаційної праці»

9 - 11 листопада 2016 р. відбулася робітня для молодих науковців (аспірантів) «Ремесло історика: роль гіпотези при написанні дисертаційної праці».Исследовательская мастерская «Ремесло историка: роль гипотезы при написании диссертационной работы»

9 - 11 ноября 2016 г. состоялась исследовательская мастерская для молодых ученых (аспирантов) «Ремесло историка: роль гипотезы при написании диссертационной работы»Х наукова конференція «Проблеми історії та археології України»

4 листопада відкрилась Х наукова конференція «Проблеми історії та археології України», присвячена 125-річчю професора К.Е.ГриневичаХ научная конференция «Проблемы истории и археологии Украины»

4 ноября открылась Х научная конференция «Проблемы истории и археологии Украины», посвященная 125-летию профессора К. Э. Гриневича«Чугуїв у топографічних планах та архітектурних кресленнях Українського військового поселення першої половини XIX ст.»

29 - 31 березня 2017 року, в Харківському національному університеті на історичному факультеті пройшла виставка «Чугуїв в топографічних планах та архітектурних кресленнях Українського військового поселення першої половини XIX ст.». Автор — директор Художньо-меморіального музею І.Ю.Рєпіна (м. Чугуїв) С.І.Бучаста.«Чугуев в топографических планах и архитектурных чертежах Украинского военного поселения первой половины XIX в.»

29 - 31 марта 2017 года в Харьковском национальном университете на историческом факультете прошла выставка «Чугуев в топографических планах и архитектурных чертежах Украинского военного поселения первой половины XIX в.». Автор - директор Художественно-мемориального музея И.Е.Репина (г. Чугуев) С.И.Бучастая.Відбулось відкриття виставки випускних фотографій та альбомів

23 березня в Музеї історії відбулося відкриття виставки випускних фотографій та альбомів.Состоялось открытие выставки выпускных фотографий и альбомов

23 марта в Музее истории состоялось открытие выставки выпускных фотографий и альбомов.Науковий семінар «БАЛАНС ТРАНСФОРМАЦІЇ: українська історіографія через 25 років після розпаду СРСР»

16 грудня 2016 р. в ауд. 2-49 Головного корпусу Харківського національного університету відбувся науковий семінар «БАЛАНС ТРАНСФОРМАЦІЇ: українська історіографія через 25 років після розпаду СРСР».Научный семинар «БАЛАНС ТРАНСФОРМАЦИИ: украинская историография через 25 лет после распада СССР»

16 декабря 2016 в ауд. 2-49 Главного корпуса Харьковского национального университета состоялся научный семинар «БАЛАНС ТРАНСФОРМАЦИИ: украинская историография через 25 лет после распада СССР».Виставка до 115-й річниці XII Всеросійського археологічного з'їзду в Музеї археології університету

22 лютого в Музеї археології ХНУ імені В. Н. Каразіна відбулося відкриття нової виставки, присвяченої 115-й річниці XII Всеросійського археологічного з'їзду. Виставка працюватиме до 5 травня.Выставки к 115-й годовщине XII Всероссийского археологического съезда в Музее археологии университета

22 февраля в Музее археологии ХНУ имени В. Н. Каразина состоялось открытие новой выставки, посвященной 115-й годовщине XII Всероссийского археологического съезда. Выставка будет работать до 5 мая.Святкування Дня працівників архівних установ України

23 грудня 2016 року з нагоди святкування Дня працівників архівних установ України, на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна був проведений круглий стіл «Інформаційні технології в архівній справі» присвячений актуальним проблемам розвитку сучасних технологій в архівних установах.Празднование Дня работников архивных учреждений Украины

23 декабря 2016 по случаю празднования Дня работников архивных учреждений Украины, на историческом факультете ХНУ имени В. Н. Каразина был проведен круглый стол «Информационные технологии в архивном деле» посвящен актуальным проблемам развития современных технологий в архивных учреждениях.Презентація наукових видань з історії Харківського університету

16 листопада в Музеї історії відбулася презентація наукових видань з історії Харківського університету.Презентация научных изданий по истории Харьковского университета

16 ноября в Музее истории состоялась презентация научных изданий по истории Харьковского университета.Практикум «Бази даних в історичних дослідженнях»

16 січня 2017 року відбувся практикум на тему: «Бази даних в історичних дослідженнях».Практикум «Базы данных в исторических исследованиях»

16 января 2017 года состоялся практикум на тему: «Базы данных в исторических исследованиях».Засідання студентського наукового гуртка «Шлях до самопізнання: особливості та методи генеалогічних досліджень»

2 березня відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін на тему: «Шлях до самопізнання: особливості та методи генеалогічних досліджень».Заседание студенческого научного кружка «Путь к познанию себя: особенности и методы генеалогических исследований»

2 марта 2017 года состоялось очередное заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин на тему: «Путь к познанию себя: особенности и методы генеалогических исследований»Відкриття виставки «Солодка історія Харкова»

23 грудня 2016 р. до Дня працівника архівних установ у приміщенні Музею історії відбулося відкриття виставки «Солодка історія Харкова: за матеріалами архіву Харківської бісквітної фабрики, Державного архіву Харківської області та Центрального державного науково-технічного архіву».Открытие выставки «Сладкая история Харькова»

23 декабря 2016 г., ко Дню работника архивных учреждений в помещении Музея истории состоялось открытие выставки «Сладкая история Харькова: по материалам архива Харьковской бисквитной фабрики, Государственного архива Харьковской области и Центрального государственного научно-технического архива».Засідання студентського наукового гуртка «Практики читання художньої літератури»

13 грудня 2016 р. на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології відбулося ексклюзивне засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін за участю викладачів кафедри (В. Ю. Іващенко, О. Д. Капліна, Ю. А. Кісельової, С. І. Посохова), якебуло присвячено практикам читання художньої літератури.Заседание студенческого научного кружка «Практики чтения художественной литературы»

13 декабря 2016 г. на кафедре историографии, источниковедения и археологии состоялось эксклюзивное заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин с участием преподавателей кафедры (В. Ю. Иващенко, А. Д. Каплина, Ю.А. Киселевой, С. И. Посохова), посвященноепрактикам чтения художественной литературы.Співробітники Музею археології взяли участь в Міжнародній науковій конференції у м.ЛюблінСотрудники Музея археологии приняли участие в Международной научной конференции в г.ЛюблинЗасідання студентського наукового гуртка «Університетська історія у дзеркалі біографістики та просопографії»

29 березня 2017 р. відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, присвячене таким перспективним напрямам сучасної історичної науки, як біографістика та просопографія.Заседание студенческого научного кружка «Университетская история в зеркале биографистики и просопографии»

29 марта 2017 г. состоялось очередное заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин, посвященное таким перспективным направлениям современной исторической науки, как биографистика и просопография.Презентація буклету "Творча премія на честь істориків Бориса Мигаля і Юрія Журавського​"Презентация буклета "Творческая премия в честь историков Бориса Мигаля и Юрия Журавского"Спільне засідання студентських гуртків «Історія та сьогодення Головного корпусу Каразінського університету»

27 квітня 2017 р. у Музеї історії ХНУ імені В.Н.Каразіна відбулося спільне засідання Клубу університетських історій та студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства і спеціальних історичних дисциплін на тему: «Історія та сучасність Головного корпусу Каразінського університету».Совместное заседание студенческих кружков «История и современность Главного корпуса Каразинского университета»

27 апреля 2017 г. в Музее истории ХНУ имени В.Н.Каразина состоялось совместное заседание Клуба университетских историй и студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин на тему: «История и современность Главного корпуса Каразинского университета».Акція "Діти війни (1941-1945): долі та спогади"

4 травня 2017 року в Музеї історії відбулася Акція "Діти війни (1941-1945): долі та спогади".Акция "Дети войны (1941-1945): судьбы и воспоминания"

4 мая 2017 г. в Музее истории прошла Акция "Дети войны (1941-1945): судьбы и воспоминания".Викладачі кафедри взяли участь у роботі міжнародної наукової конференції "XVII Кирило-Мефодіївські читання" (Харків, 11-12 травня 2017)Преподаватели кафедры приняли участие в работе международной научной конференци "XVII Кирилло-Мефодиевские чтения" (Харьков, 11-12 мая 2017)Круглий стіл «Комп’ютерні ігри та проблеми формування історичної свідомості»Круглый стол «Компьютерные игры и проблемы формирования исторического сознания»​Вітаємо студентів кафедри с успішним виступом на «КАРАЗІНСЬКИХ ЧИТАННЯХ»

28 квітня 2017 р. на історичному факультеті ХНУ імені В.Н.Каразіна відбулася ювілейна 70-та Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання».​Поздравляем студентов кафедры с успешным выступлением на «КАРАЗИНСКИХ ЧТЕНИЯХ»

28 апреля 2017 г. на историческом факультете ХНУ имени В.Н.Каразина состоялась юбилейная 70-я Международная конференция молодых ученых «Каразинские чтения».Кафедра історіографії, джерелознавства та археології відзначила День науки!

20 травня у рамках святкування Дня науки колектив кафедри відвідав м. Чугуїв.Кафедра историографии, источниковедения и археологии отпраздновала День науки!

20 мая в рамках празднования Дня науки коллектив кафедры посетил г.Чугуев.Викладачі кафедри та співробітники Музею археології взяли участь в семінарі-практикумі «Музей в екстремальній ситуації. Першочергові заходи»

25-27 квітня 2017 р. викладачі кафедри та співробітники Музею археології ХНУ імені В.Н.Каразіна взяли участь в семінарі-практикумі «Музей в екстремальній ситуації. Першочергові заходи». Семінар проводився фахівцями Національного науково-дослідного реставраційного центру України в м.Харкові за підтримкою Міністерства культури України, та за дорученням Національного виконавчого комітету Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM).Преподаватели кафедры и сотрудники Музея археологии приняли участие в семинаре-практикуме «Музей в экстремальной ситуации. Первоочередные меры»

25-27 апреля 2017 сотрудники Музея археологии ХНУ имени В.Н.Каразина приняли участие в семинаре-практикуме «Музей в экстремальной ситуации. Первоочередные меры». Семинар проводился специалистами Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины в г.Харькове при поддержке Министерства культуры Украины и по поручению Национального исполнительного комитета Международного центра изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ICCROM).Загальноміська виставка унікальних експонатів вузівських музеїв Харкова

18 травня в приміщенні Музею історії ХНУ відбулося відкриття загальноміської виставки унікальних експонатів вузівських музеїв Харкова. З нагоди Дня музеїв до присутніх звернулися голова Асоціації співробітників вузівських музеїв м. Харкова, професор С.І.Посохов, ректор ХНУ імені В.Н.Каразіна, академік В.С.Бакіров, декан історичного факультету С.Д.Литовченко.Общегородская выставка уникальных экспонатов вузовских музеев Харькова

18 мая в Музее истории ХНУ состоялось открытие общегородской выставки уникальных экспонатов вузовских музеев Харькова. По случаю Дня музеев к собравшимся обратились председатель Ассоциации сотрудников вузовских музеев г.Харькова, профессор С.И. Посохов, ректор ХНУ имени В.Н.Каразина, академик В.С.Бакиров, декан исторического факультета С.Д.Литовченко.​Вітаємо Сергія Івановича Посохова з отриманням іменної стипендії імені В.Н.Каразіна (гуманітарні науки) Харківської обласної державної адміністрації!Поздравляем Сергея Ивановича Посохова с получением именной стипендии имени В.Н.Каразина (гуманитарные науки) Харьковской областной государственной администрации!Практикум "​Бази даних при вивченні візуальних джерел"

24 травня в рамках роботи студентського наукового гуртка мистецтвознавства відбувся практикум на тему: "Бази даних при вивченні візуальних джерел".Практикум "Базы данных при изучении визуальных источников"

24 мая в рамках работы студенческого научного кружка искусствоведения состоялся практикум на тему: "Базы данных при изучении визуальных источников".Екскурсія магістрів кафедри до Центрального державного науково-технічного архіву

24 квітня магістри кафедри під час екскурсії до Центрального державного науково-технічного архіву ознайомилися з правилами та умовами роботи з архівними документами, реставраційною практикою архіву, а також відвідали виставку документів, присвячену 155-річчю від дні народження архітектора О.М.Бекетова.Экскурсия магистров кафедры в Центральный государственный научно-технический архив

24 апреля магистры кафедры во время экскурсии в Центральный государственный научно-технический архив познакомились с правилами и условиями работы с архивными документами, реставрационной практикой архива, а также посетили выставку документов, посвященную 155-летию со дня рождения архитектора А.Н.Бекетова.Засідання гуртка мистецтвознавців

24 квітня відбулося засідання гуртка мистецтвознавців. Студенти відвідали іконописну школу-майстерню при Харківській духовній семінарії.Заседание кружка искусствоведов

24 апреля состоялось заседание кружка искусствоведов. Студенты посетили иконописную школу-мастерскую при Харьковской духовной семинарии.Об’їзд архівів Польщі та участь у семінарі "Проблеми сучасного архівознавства та управління документами"

З 12 по 22 травня 2017 р. студенти та молоді науковці історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна взяли участь в Програмному Архівознавчому об`їзді, організатором якого є Інститут історії Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.Объезд архивов Польши и участие в семинаре «Проблемы современного архивоведения и управления документами»

С 12 по 22 мая 2017 г. студенты и молодые ученые исторического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина приняли участие в Программном архивоведческом объезде, организатором которого является Институт истории Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине.Пам'ять про Вчителя

29 травня викладачі кафедри історіографії, джерелознавства та археології вшанував пам'ять засновника кафедри – відомого українського вченого, доктора історичних наук, професора Віктора Івановича Астахова.Память об Учителе

29 мая преподаватели кафедры историографии, источниковедения и археологии почтил память основателя кафедры – известного украинского ученого, доктора исторических наук, профессора Виктора Ивановича Астахова.Засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

31 травня 2017 р. відбулося ексклюзивне засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін вдома у викладача кафедри О.Г.Павлової.Заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин

31 мая 2017 г. состоялось эксклюзивное заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин в гостях у преподавателя кафедры О.Г.Павловой.Міжнародна археологічна конференція “Видатний археолог ХХ століття професор Олексій Іванович Тереножкін (до 110-річчя з дня народження)”

21-24 травня в м.Чигирин (Україна) пройшла міжнародна археологічна конференція “Видатний археолог ХХ століття професор Олексій Іванович Тереножкін (до 110-річчя з дня народження)”.Международная археологическая конференция “Выдающийся археолог ХХ века профессор Алексей Иванович Тереножкин (к 110-летию со дня рождения)”

21-24 мая в г.Чигирин (Украина) прошла международная археологическая конференция “Выдающийся археолог ХХ века профессор Алексей Иванович Тереножкин (к 110-летию со дня рождения)”.Захист дипломних проектів магістрів

5 червня 2017 р. відбувся успішний захист дипломних проектів магістрів 2 року навчання.Защита дипломных проектов магистров

5 июня 2017 г. состоялась успешная защита дипломных проектов магистров 2 года обучения.Захист дипломних проектів бакалаврів

8 червня 2017 р. відбувся публічний захист дипломних проектів студентів 4 курсу.Защита дипломных проектов бакалавров

8 июня 2017 г. состоялась публичная защита дипломных проектов студентов 4 курса.Науковий семінар «Світ Миколи Костомарова»

22 червня 2017 р. відбувся науковий семінар «Світ Миколи Костомарова» (до 200-річчя вченого).Научный семинар «Мир Николая Костомарова»

22 июня 2017 г. состоялся научный семинар «Мир Николая Костомарова» (к 200-летию ученого).Представники кафедри відвідали міжнародний фестиваль історичної реконструкції «Стара Фортеця. Подорож крізь століття»Представители кафедры посетили международный фестиваль исторической реконструкции «Старая Крепость. Путешествие сквозь столетия»Подорож студентського наукового гуртка до Борової та Водяного

17 червня 2017 р. учасники студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (науковий керівник – доц.Ю.А.Кисельова, староста гуртка – С.Селегеєв) здійснили подорож до с.Борова та с.Водяне Зміївського району Харківської області.Путешествие студенческого научного кружка в Боровую и Водяное

17 июня 2017 г. участники студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин (научный руководитель – доц.Ю.А.Киселева, староста кружка – С.Селегеев) совершили путешествие в с.Боровая и с.Водяное Змиевского района Харьковской области.Випуск студентів

26 червня 2017 р. відбувся урочистий випуск студентів 6 курсу Каразінського університету.Выпуск студентов

26 июня 2017 г. состоялся торжественный выпуск студентов 6 курса Каразинского университета.Засідання Правління Національної спілки краєзнавців України​

12 липня 2017 р. в конференц-залі Інституту історії України НАН України відбулося засідання Правління Національної спілки краєзнавців України, присвячене 90-річчю наукового журналу “Краєзнавство”.Заседание Правления Национального союза краеведов Украины

12 июля 2017 г. в конференц-зале Института истории Украины НАН Украины состоялось заседание Правления Национального союза краеведов Украины, посвященное 90-летию научного журнала "Краеведение".​Вітаємо С.І.Посохова з нагородженням грамотою НСКУ за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху України

12 липня 2017 р. в рамках засідання Правління Національної спілки краєзнавців України грамотою НСКУ за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху України був нагороджений завідувач кафедрою історіографії, джерелознавства та археології д.і.н., проф.С.І.Посохов.​Поздравляем С.И.Посохова с награждением грамотой НСКУ за значительный вклад в развитие краеведческого движения Украины

12 июля 2017 г. в рамках заседания Правления Национального союза краеведов Украины грамотой НСКУ за значительный вклад в развитие краеведческого движения Украины был награжден заведующий кафедрой историографии, источниковедения и археологии д.и.н., проф.С.И.Посохов.Открывая неизвестные страницы Харьковщины

24 июля 2017 г. завершилась краеведческая практика студентов III курса исторического факультета.Відкриваючи невідомі сторінки Харківщини

24 липня 2017 р. завершилася краєзнавча практика студентів III курсу історичного факультету.Виставка живопису «Харків-Донбас: історія, традиції, сучасність»

14 вересня 2017 р. викладачі та студенти кафедри відвідали виставку живопису «Харків-Донбас: історія, традиції, сучасність», що проводилася у Будинку художника.Выставка живописи «Харьков-Донбасс: история, традиция, современность»

14 сентября 2017 г. преподаватели и студенты кафедры посетили выставку живописи «Харьков-Донбасс: история, традиция, современность», которая экспонировалась в Доме художника.Спільне засідання студентських наукових гуртків кафедри

21 вересня 2017 р. відбулося спільне засідання студентських наукових гуртків мистецтвознавства та історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, під час якого студенти зустрілися з випускником історичного факультету, відомим фотографом Володимиром Анатолієвичем Оглобліним.Совместное заседание студенческих научных кружков кафедры

21 сентября 2017 г. состоялось совместное заседание студенческих научных кружков искусствоведения и историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин, во время которого студенты встретились с выпускником исторического факультета, известным фотографом Владимиром Анатольевичем Оглоблиным.Презентація об`їзду архівів Польщі та проекту «Європа на власні очі»

14 вересня 2017 р. відбулося спільне засідання студентського наукового гуртка кафедри історії України і гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін.Презентация объезда архивов Польши и проекта «Европа своими глазами»

14 сентября 2017 г. состоялось общее заседание студенческого научного кружка кафедры истории Украины и кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин.Презентація літніх археологічних практик

20 вересня 2017 р. відбулася презентація літніх археологічних практик. Студенти історичного факультету на першому курсі проходять археологічну практику на базі трьох експедицій: Германо-Cлов'янської, Середньовічної та Більської.Презентация летних археологических практик

20 сентября 2017 г. состоялась презентация летних археологических практик. Студенты исторического факультета на первом курсе проходят археологическую практику на базе трех экспедиций: Германо-Cловянской, Средневековой и Бельской.Рейтинг кафедр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

За результатами діяльності у 2016/2017 н.р. кафедра історіографії, джерелознавства та археології посіла 1 місце (16,68) серед кафедр гуманітарного та соціально-економічного профілю Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.Рейтинг кафедр Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

По результатам деятельности в 2016/2017 уч.г. кафедра историографии, источниковедения и археологии заняла 1 место (16,68) среди кафедр гуманитарного и социально-экономического профиля Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина.Участь проф.С.І.Посохов в міжнародному семінарі в УКУ

25 вересня 2017 р. завідувач кафедрою історіографії, джерелознавства та археології д.і.н., проф.С.І.Посохов взяв участь в міжнародному науково-методичному семінарі, який було організовано Гуманітарним факультетом Українського католицького університету у Львові.Участие проф.С.И.Посохов в международном семинаре в УКУ

25 сентября 2017 г. заведующий кафедрой историографии, источниковедения и археологии д.и.н., проф.С.И.Посохов принял участие в международном научно-методическом семинаре, организованном Гуманитарным факультетом Украинского католического университета во Львове.Участь в VII Міжнародному симпозіумі історії бюрократії та VII Загальному з’їзді архівістів польських​ (м.Кельце, Польща)Участие в VII Международном симпозиуме истории бюрократии и VII Общем съезде архивистов польских (г.Кельце, Польша)Привітання викладачів кафедри від студентів з нагоди Дня вчителяПоздравление преподавателей кафедры от студентов по случаю Дня учителяУчасть викладачів кафедри в круглому столі "Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність"

29 вересня 2017 р. викладачі кафедри взяли участь у круглому столі "Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність (до 100-річчя створення системи архівних установ в Україні)".Участие преподавателей кафедры в круглом столе "Архивное дело в Харьковской области: история и современность"

29 сентября 2017 г. преподаватели кафедры приняли участие в круглом столе "Архивное дело в Харьковской области: история и современность (к 100-летию создания системы архивных учреждений в Украине)".Проф.С.І.Посохов взяв участь в німецько-українському методологічному семінарі

6 жовтня 2017 р. завідувач кафедрою історіографії, джерелознавства та археології д.і.н., проф.С.І.Посохов взяв участь в німецько-українському методологічному семінарі "Публічна історія та історична культура".Проф.С.И.Посохов принял участие в немецко-украинском методологическом семинаре

6 октября 2017 г. заведующий кафедрой историографии, источниковедения и археологии д.и.н., проф.С.И.Посохов принял участие в немецко-украинском методологическом семинаре "Публичная история и историческая культура".Відкрита лекція доц. кафедри Іващенко Вікторії Юріївни з методики викладання історії

6 жовтня 2017 р. відбулася відкрита лекція доцента кафедри історіографії, джерелознавства та археології Іващенко Вікторії Юріївни з методики викладання історії. Приурочена до Дня вчителя лекція об'єднала три покоління історичного факультету - студентів, викладачів та випускників.Открытая лекция доц. кафедры Иващенко Виктории Юрьевны по методике преподавания истории

6 октября 2017 г. состоялась открытая лекция доцента кафедры историографии, источниковедения и археологии Иващенко Виктории Юрьевны по методике преподавания истории. Посвященная Дню учителя лекция объединила три поколения исторического факультета - студентов, преподавателей и выпускников.13 октября скончался Бернд Бонвеч

13 октября скончался Бернд Бонвеч - известный немецкий историк, директор-основатель Германского исторического института в Москве, Почетный доктор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина.​13 жовтня помер Бернд Бонвеч

13 жовтня помер Бернд Бонвеч – відомий німецький історик, директор-засновник Німецького історичного інституту в Москві, Почесний доктор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.24 октября 2017 – 80 лет со дня рождения Ю.И.Журавского (1937–1991)

Фотогалерея24 жовтня 2017 – 80 років від дня народження Ю.Й.Журавського (1937–1991)

ФотогалереяАспірант кафедри Олексій Янкул взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «XI Машеровські читання»

Аспірант кафедри історіографії, джерелознавства та археології Олексій Янкул взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «XI Машеровські читання», яка проходила 18 жовтня 2017 р. на базі Вітебського державного університету імені П.М.Машерова (м.Вітебськ, Республіка Білорусь).Аспирант кафедры Алексей Янкул принял участие в Международной научно-практической конференции «XI Машеровские чтения»

Аспирант кафедры историографии, источниковедения и археологии Алексей Янкул принял участие в Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «XI Машеровские чтения», которая проходила 18 октября 2017 г. на базе Витебского государственного университета имени П.М.Машерова (г.Витебск, Республика Беларусь).Кружок историографии, источниковедения и СИД

На заседании 12 октября в результате открытого голосования студент 3 курса Дмитрий Раков был избран старостой кружка историографии, источниковедения и СИД.Гурток історіографії, джерелознавства та СІД

На засіданні 12 жовтня в результаті відкритого голосування студент 3 курсу Дмитро Раков був обраний старостою гуртка історіографії, джерелознавства та СІД.Екскурсія до міста Чугуїв

7 жовтня відбулася виїзна екскурсія до міста Чугуїв. З історією міста та його історико-культурною спадщиною познайомив магістр історичного факультету В.Каплієнко.Экскурсия в город Чугуев

7 октября состоялась выездная экскурсия в город Чугуев. С историей города и его историко-культурным наследием познакомил магистр исторического факультета В.Каплиенко.ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ: МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКИ

5–6 жовтня 2017 р. відбулась V Міжнародна наукова конференція "Історія археології: механізми управління та форми організації науки".ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ: МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ

5-6 октября 2017 г. состоялась V Международная научная конференция "История археологии: механизмы управления и формы организации науки".Засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІДЗаседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и СИД​ ​Вітаємо проф. С.І.Посохова з нагородженням грамотою ЦДНТА УкраїниПоздравляем проф. С.И.Посохова с награждением грамотой ЦГНТА УкраиныЗасідання гуртка мистецтвознавців, присвячене мистецтву художнього фарфору

2 листопада 2017 р. відбулося засідання гуртка мистецтвознавців, яке цього разу було присвячене мистецтву художнього фарфору.Заседание кружка искусствоведов, посвященное искусству художественного фарфора

2 ноября 2017 г. состоялось заседание кружка искусствоведов, которое на этот раз было посвящено искусству художественного фарфора.213-річниця Харківського університету та Міжнародний день студента213-летие Харьковского университета и Международный день студентаВідкриття виставки "Студентське життя в карикатурі"

16 листопада у Музеї історії університету відбулося урочисте відкриття виставки "Студентське життя в карикатурі".Открытие выставки "Студенческая жизнь в карикатуре"

16 ноября в Музее истории университета состоялось торжественное открытие выставки "Студенческая жизнь в карикатуре"!Виставка «Підсумки археологічних досліджень 2017 р.» в Музеї археології (до 80-річчя від дня народження В.К.Міхеєва)

24 листопада 2017 р. у Виставковій залі Музею археології ХНУ імені В.Н.Каразіна відбулось відкриття щорічної виставки, в якій відображені результати роботи 12 археологічних експедицій.Выставка «Итоги археологических исследований 2017 г.»​ в Музее археологии (к 80-летию со дня рождения В.К.Михеева)

24 ноября 2017 г. в Выставочном зале Музея археологии ХНУ имени В.Н.Каразина состоялось открытие ежегодной выставки, в которой отражены результаты работы 12 археологических экспедиций.Археологический семинар «Скифские вопросы»

В начале ноября 2017 г. в связи с работой археологической выставки «Скифские воины древней Сибири», открывшейся в Британском музее 14 сентября 2017 г., сотрудники университета И.Б.Шрамко и С.А.Задников, как исследователи крупнейшего в Восточной Европе эпохи раннего железа Бельского городища, были приглашены для участия в научном Археологическом семинаре «Скифские вопросы».Археологічний семінар «Скіфські питання»

На початку листопада 2017 року у зв'язку зі значним інтересом до скіфської культури, викликаним археологічною виставкою «Скіфські воїни давньої Сибіру», що відкрилася у Британському музеї 14 вересня 2017 року, співробітники університету І.Б.Шрамко і С.А.Задніков, як дослідники найбільшого у Східній Європі Більського городища, були запрошені для участі в науковому Археологічному семінарі «Скіфські питання».День архівної інформації для студентів

30 листопада 2017 р. у ЦДНТА України пройшов день архівної інформації для студентів IV курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на тему: «Колекції документів у складі архівних фондів».День архивной информации для студентов

30 ноября 2017 г. в ЦГНТА Украины прошел день архивной информации для студентов IV курса исторического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина на тему: «Коллекции документов в составе архивных фондов».Засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІД, присвячене проблемам аналізу візуальних джерел

30 листопада 2017 р. відбулося засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, присвячене проблемам аналізу візуальних джерел, зокрема, карикатур. Місцем зустрічі став Музей історії університету, де у ці дні якраз функціонує тимчасова виставка «Студентське життя в карикатурі».Заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и СИД, посвященное проблемам анализа визуальных источников

30 ноября 2017 г. состоялось заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин, посвященное проблемам анализа визуальных источников, в частности, карикатур. Встреча состоялась в Музее истории университета, где сейчас как раз функционирует временная выставка «Студенческая жизнь в карикатуре».Віртуальна виставка «Символи та емблеми Харківського університету» (до 90-річчя від дня народження Б.П.Зайцева)Виртуальная выставка «Символы и эмблемы Харьковского университета» (к 90-летию со дня рождения Б.П.Зайцева)35-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя з дня народження Б.П.Зайцева)»35-я Международная конференция молодых ученых «Краеведение в измерениях современной науки (к 90-летию со дня рождения Б.П.Зайцева)»Засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІД – «Науковий туризм як стиль життя»

13 грудня 2017 року відбулося засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін у формі творчої зустрічі викладачів та студентів кафедри. Тема – «Науковий туризм як стиль життя».Заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и СИД - «Научный туризм как стиль жизни».

13 декабря 2017 года состоялось заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин, которое в этот раз являло собой творческую встречу преподавателей и студентов кафедры. Тема - «Научный туризм как стиль жизни».Кафедра вітає архівістів із Днем працівників архівних установ України!Кафедра поздравляет архивистов с Днем работников архивных учреждений Украины!Музею історії університету 45 років!

21 грудня 2017 року Музей історії університету відзначив 45-річний ювілей. Урочистості відбулися за участі ректора, академіка Віля Савбановича Бакірова, адміністрації університету, викладачів, студентів, колег з вузівських музеїв та архівних установ нашого міста.Музею истории университета 45 лет!

21 декабря 2017 года Музей истории университета отметил 45-летний юбилей. Торжества состоялись при участии ректора, академика Виля Савбанович Бакирова, администрации университета, преподавателей, студентов, коллег из вузовских музеев и архивных учреждений нашего города.Вітаємо магістрів кафедри з успішним захистом дипломних робіт!Поздравляем магистров кафедры с успешной защитой дипломных работ!Поздравляем Ольгу Красько с успешной защитой диссертации

Поздравляем Ольгу Красько, аспирантку кафедры историографии, источниковедения и археологии, младшего научного сотрудника Музея истории ХНУ имени В.Н.Каразина с успешной защитой диссертации на соискание научной степени кандидата исторических наук.Вітаємо Ольгу Красько з успішним захистом дисертації

Вітаємо Ольгу Красько, аспірантку кафедри історіографії, джерелознавства та археологіїї, молодшого наукового співробітника Музею історії ХНУ імені В.Н.Каразіна, з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.Засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

28 грудня 2018 р. відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, під час якого виступила студентка 4 курсу Віталія Дуплякіна з доповіддю на тему «Особливості музичного повсякдення сучасного суспільства: від мистецтва до засобу впливу».Заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин

28 февраля 2018 г. состоялось очередное заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин, на котором студентка 4 курса Виталия Дуплякина представила доклад на тему «Особенности музыкальной повседневности современного общества: от искусства к способу влияния».Кафедра вітає колег і друзів із Всесвітнім днем історика!Кафедра поздравляет коллег и друзей со Всемирным днем историка!The Department congratulates our colleagues and friends on World History Day!Вітаємо студентку кафедри Владу Сабадаш з перемогою у заключному етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України!Поздравляем студентку кафедры Власть Сабадаш с победой в заключительном этапе Всеукраинской студенческой олимпиады по истории Украины!The student of the department - Vlada Sabadash - won the final stage of the All-Ukrainian Student Olympiad on the history of Ukraine!Заключний етап Всеукраїнської студентської олімпіади з історії УкраїниЗаключительный этап Всеукраинской студенческой олимпиады по истории УкраиныThe final stage of the All-Ukrainian Student Olympiad on the history of UkraineІХ Луньовські читання «Проблеми музейної освіти в Україні»ІХ Лунёвские чтения «Проблемы музейного образования в Украине»IX Lunev readings "Problems of Museum Education in Ukraine"Презентація нових видань з університетської історії

30 березня 2018 р. в рамках науково-практичного семінару ІХ Луньовські читання відбулась презентація нових видань, присвячених університетській історії.Презентация новых изданий по университетской истории

30 марта 2018 г. в рамках научно-практического семинара IX Лунёвские чтения состоялась презентация новых изданий, посвященных университетской истории.Presentation of new publications on university history

March 30, 2018, in the framework of the scientific and practical seminar IX Lunev readings held a presentation of new publications on university history.​Нова археологічна виставка в ХНУ імені В.Н.Каразіна

30 березня 2018 р. у виставковій залі Музею археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбулося відкриття виставки «Межі сакрального: культові предмети населення Лісостепової Скіфії».Новая археологическая выставка в ХНУ имени В.Н.Каразина

30 марта 2018 г. в выставочном зале Музея археологии Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина состоялось открытие выставки «Границы сакрального: культовые предметы населения лесостепной Скифии».New archaeological exhibition in V.N.Karazin ​Kharkiv National University

March 30, 2018, in the exhibition hall of the Museum of Archeology of V.N.Karazin Kharkiv National University opened the exhibition "The borders of the sacral (an exhibition of cult objects of the population of the Forest-Steppe Scythia)".Дитяча науково-практична конференція «Археологіум»Детская научно-практическая конференция «Археологиум»Children's scientific and practical conference "Archeologium"Викладачі кафедри взяли участь в XXIV Сумцовських читанняхПреподаватели кафедры приняли участие в XXIV Сумцовских чтенияхLecturers of the department took part in XXIV Sumtsov readingsМіжнародна наукова конференція “Геноциди, масові вбивства та депортації на українських землях під час Другої світової війни: як працювати з джерелами”Международная научная конференция "Геноциды, массовые убийства и депортации на украинских землях во время Второй мировой войны: как работать с источниками"International Scientific Conference “Genocides, Mass Murders and Deportations on Ukrainian Lands During The World War II: How To Work With Sources”Відвідання Меморіального комплексу "Дробицький Яр"Посещение Мемориального комплекса "Дробицкий Яр"Visit of the Memorial Complex "Drobytsky Yar"Семінар з історичної урбаністики в УКУСеминар по исторической урбанистики в УКУThe Workshop on Urban History at UCUЗасідання гуртка історіографії, джерелознавства та СІД, присвячене пошуку та реалізації міжнародних грантівЗаседание кружка историографии, источниковедения и СИД, посвященное поиску и реализации международных грантовMeeting of Club of Historiography, Source Studies, and Auxiliary Historical Disciplines, devoted to the search for and implementation of international grants​26 квітня 2018 р. відбулося засідання студентського наукового кружка мистецтвознавців26 апреля 2018 г. состоялось заседание студенческого научного кружка искусствоведов​April 26, 2018, a meeting of Student Scientific Art History Club was heldНаукова конференція "Археологічні дослідження в Центральній і Східній Польщі, Західної Білорусії та Україні в 2017 році"Научная конференция "Археологические исследования в Центральной и Восточной Польши, Западной Белоруссии и Украины в 2017 году"The scientific conference "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białousi i Ukrainie w roku 2017"Об’їзд архівів Польщі та участь у семінарі "Проблеми сучасного архівознавства та управління документами" (2018 р.)Объезд архивов Польши и участие в семинаре «Проблемы современного архивоведения и управления документами» (2018 г.)Practice in the archives of Poland and participation in the seminar "Problems of Modern Archival Studies and Document Management" (2018)Міжнародна наукова конференція "Niemcy-Polska-Europa: bezpieczeństwo i e-government"Международная научная конференция "Niemcy-Polska-Europa: bezpieczeństwo i e-government"The International Scientific Conference "Niemcy-Polska-Europa: bezpieczeństwo i e-government"Кафедра історіографії, джерелознавства та археології відвідала ДворічанщинуКафедра историографии, источниковедения и археологии посетила Двуречанщину​The Department of Historiography, Source Studies and Archeology visited the Dvorichanshchyna​18 червня 2018 р. розпочалась навчальна музейно-архівна практика18 июня 2018 г. началась учебная музейно-архивная практикаJune 18, 2018 the educational museum and archival practice startedЕксклюзивне засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІДЭксклюзивное заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и СИДExclusive Meeting of Club of Historiography, Source Studies, and Auxiliary Historical DisciplinesМіжнародна археологічна конференція «Ольвійський форум. Пам’яті В.В.Крапівіної. До 150 річчя дослідження Ольвії»Международная археологическая конференция «Ольвийский форум. Памяти В.В.Крапивиной. К 150-летию исследования Ольвии»International Archaeological Conference "The Olbian Forum. In memory of V.V.Krapivina. To the 150th Anniversary of the Study of Olbia"Об'єднане засідання наукових гуртків кафедриОбъединенное заседание научных кружков кафедрыJoint Meeting of Scientific Clubs of the DepartmentВітаємо бакалаврів кафедри з успішним захистом дипломних робіт (6 червня 2018 р.)Поздравляем бакалавров кафедры с успешной защитой дипломных работ (6 июня 2018 г.)Congratulations to the Bachelors of the Department with the Successful Defense of the Diploma Thesis (June 6, 2018)DH_Budapest_2018DH_Budapest_2018DH_Budapest_2018Професор С.І. Посохов отримав сертифікат про впровадження нового дистанційного курсуПрофессор С.И.Посохов получил сертификат о введении нового дистанционного курсаProfessor S.I.Posokhov received a certificate on the introduction of a new distance courseПроблеми інформатизації архівної справи: процеси цифровізації (теорія і практика)Проблемы информатизации архивного дела: процессы цифровизации (теория и практика)Problems of Informatization of Archival Affairs: Digitalization Processes (Theory and Practice)Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрійТрадиционная культура в условиях глобализации: сохранение автентичности и развитие креативных индустрий​Traditional Culture in the Context of Globalization: Maintaining Authenticity and Developing Creative Industries​Учасники краєзнавчої та музейно-архівної практик відвідали Дніпро​Участники краеведческой и музейно-архивной практик посетили Днепр​Participants of Field Training in Local Studies and Field Training in Museums and Archives visited the DnieperМіжнародний науковий семінар «Урбаністичні студії в Україні: актуальні питання (установча сесія)»​Международный научный семинар «Урбанистические студии в Украине: актуальные вопросы (установочная сессия)»International Scientific Workshop "Urban Studies in Ukraine: Topical Issues (Constituent Session)"Сторінки з щоденників практикантів (25 червня)Cтраницы из дневников практикантов (25 июня)Pages from Diaries of Field Training (June 25)Сторінки з щоденників практикантів (18 червня)Страницы из дневников практикантов (18 июня)Pages from Diaries of Field Training (June 18)Сторінки з щоденників практикантів (19 червня)Cтраницы из дневников практикантов (19 июня)Pages from Diaries of Field Training (June 19)Сторінки з щоденників практикантів (20 червня)Cтраницы из дневников практикантов (20 июня)Pages from Diaries of Field Training (June 20)Сторінки з щоденників практикантів (21 червня)Cтраницы из дневников практикантов (21 июня)Pages from Diaries of Field Training (June 21)Сторінки з щоденників практикантів (27 червня)Cтраницы из дневников практикантов (27 июня)Pages from Diaries of Field Training (June 27)Конференция Международной ассоциации гуманитариевКонференція Міжнародної асоціації гуманітаріївMAG 2018 Annual ConventionМіжнародна конференція «Студії з публічної історії – методи, проблеми, перспективи»Международная конференция «Изучение публичной истории – методы, проблемы, перспективы»International Conference "Studying Public History – Methods, Difficulties, Perspectives"ХV Астаховські читання (програма конференції)ХV Астаховские чтения (программа конференции)ХV Astakhov Readings (conference program)Вітаємо кафедру історіографії, джерелознавства та археології!Поздравляем кафедру историографии, источниковедения и археологии!Congratulations to the Department of Historiography, Source Studies, and Archeology!К.і.н. Є.С.Рачков взяв участь у міжнародній конференції в ПольщіК.и.н. Е.С.Рачков принял участие в международной конференции в ПольшеPhD Ye.S.Rachkov took part in the International Conference in PolandВыездное заседание двух студенческих научных кружков кафедрыВиїзне засідання двох студентських наукових гуртків кафедриThe meeting of two student scientific clubs of the department​28 сентября состоялись «XV Астаховские чтения», посвященные теме «Символический капитал историка»​28 вересня відбулися «XV Астаховські читання» на тему «Символічний капітал історика»Виставка «Друк пращурів»Конференція «Міський символічний простір та історична пам'ять: (де)конструкція міфів»Конференция «Городское символическое пространство и историческая память: (де)конструкция мифов»​The Conference "Urban Symbolic Space and Historical Memory: (De)construction of Myths"Наукова конференція, присвячена 180-річчю з дня народження професора Марина Дринова​Научная конференция, посвященная 180-летию со дня рождения профессора Марина ДриноваThe ​Scientific Conference Devoted to the 180th Anniversary of the Birth of Professor Marin DrinovXIV Джерелознавчий симпозіум «Герб в культурі» (до 100-річчя здобуття незалежності Польщі)XIV Источниковедческий симпозиум «Герб в культуре» (к 100-летию обретения независимости Польши)XIV Source Studies Conference "The Emblem in Culture" (to the 100th Anniversary of the Independence of Poland)Зустріч студентів та викладачів з учителями історії – випускниками історичного факультетуВстреча студентов и преподавателей с учителями истории - выпускниками исторического факультета​Meeting of students and lecturers with history teachers - graduates of The Historical SchoolНауковий семінар «Читання, присвячені пам’яті професора М.П.Ковальського»Научный семинар «Чтения, посвященные памяти М.П.Ковальского»Academic seminar «Readings in Memory of Professor M.P.Kovalsky”Засідання гуртка мистецтвознавцівЗаседание кружка искусствоведовMeeting of Student Scientific Art History Club​Засідання студентського наукового гуртка археології кафедри історіографії, джерелознавства та археології“Харків-Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть”

9 листопада 2018 р. відбулась міжнародна конференція “Харків-Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть”."Харьков-Познань: общие тенденции исторического развития на протяжении веков"

9 ноября 2018 г. состоялась международная конференция "Харьков-Познань: общие тенденции исторического развития на протяжении веков"."Kharkiv-Poznan: General Trends of Historical Development over the Centuries"

On November 9, 2018, The International Conference "Kharkiv-Poznan: General Trends of Historical Development over the Centuries" was held.Семінар "Урбаністичні студії в Україні: міський простір та символічні образи Запоріжжя"

28-30 листопада 2018 р. відбувся черговий науковий семінар у рамках реалізації міжнародного наукового проекту "Практики саморепрезентації багатонаціонального міста в індустріальну і постіндустріальну добу".Семинар "Урбанистические студии в Украине: городское пространство и символические образы Запорожье"

28-30 ноября 2018 г. состоялся очередной научный семинар в рамках реализации международного научного проекта "Практики саморепрезентации многонационального города в индустриальную и постиндустриальную эпоху".Научно-практический семинар руководителей вузовских музеев «Музей истории вуза как традиционная академическая ценность»Науково-практичний семінар керівників вузівських музеїв «Музей історії вузу як традиційна академічна цінність»The ​Scientific-Practical Workshop for Heads of University Museums "Museum of the History of the University as a Traditional Academic Value"Об'єднане засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплінОбъединенное заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплинThe Student Academic Club of Historiography, Source Studies, and Special Historical Disciplines​Засідання студентського археологічного гуртка кафедри історіографії, джерелознавства та археології​Заседание студенческого археологического кружка кафедры историографии, источниковедения и археологииMeeting of the Student Archaeology Club of the Department of Historiography, Source Study, and ArcheologyПрезентація та обговорення урбаністичного проекту у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи

6 грудня 2018 р. у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи в межах міського семінару відбулась презентація та обговорення проекту «Практики саморепрезентації багатонаціонального міста в індустріальну і постіндустріальну добу».Презентация и обсуждение урбанистического проекта в Центре городской истории Центрально-Восточной Европы

6 декабря 2018 г. в Центре городской истории Центрально-Восточной Европы в рамках городского семинара состоялась презентация и обсуждение проекта «Практики саморепрезентации многонационального города в индустриальную и постиндустриальную эпоху».Презентація урбаністичного проекту на семінарі «Харків дипломатичний»

12 грудня 2018 р. для гідів та екскурсоводів Харкова було проведено семінар «Харків дипломатичний».​Презентация урбанистического проекта на семинаре «Харьков дипломатический»

12 декабря 2018 г. для гидов и экскурсоводов Харькова был проведен семинар «Харьков дипломатический».​Презентація сайту урбаністичного проекту на XXXVІ Міжнародній краєзнавчій конференції молодих ученихПрезентация сайта урбанистического проекта на XXXVІ Международной краеведческой конференции молодых ученыхЗасідання наукового студентського гуртка мистецтвознавцівЗаседание научного студенческого кружка искусствоведовMeeting of Student Scientific Art History ClubЗасідання наукового студентського гуртка мистецтвознавцівЗаседание научного студенческого кружка искусствоведовMeeting of Student Scientific Art History ClubКафедра вітає архівістів із Днем працівників архівних установ України!Кафедра поздравляет архивистов с Днем работников архивных учреждений Украины!The Department Congratulates Archivists on the Day of Employees of Archival Institutions of Ukraine!​Робоча зустріч керівника проекту "Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу" проф. С.І.Посохова з його учасниками у ДніпріРабочая встреча руководителя проекта "Практики саморепрезентации многонациональных городов в индустриальную и постиндустриальную эпоху" проф. С.И.Посохова с его участниками в ДнепреMeeting of the Head of the Project "Practices of the Self-Representation of Multinational Cities in the Industrial and Post-Industrial Era" prof.S.I.Posokhov with its Participants in DniproЗасідання наукового студентського гуртка мистецтвознавцівЗаседание научного студенческого кружка искусствоведовMeeting of Student Scientific Art History Club100 років від дня народження Афанасія Федоровича Луньова (1919-2004).100 лет со дня рождения Афанасия Федоровича Лунёва (1919-2004).Afanasy Fedorovich Lunyev's 100th Birthday (1919-2004).Вітаємо С.М.Куделко з нагородженням почесною грамотою за вагомий особистий внесок у справу збереження історико-культурної спадщини Харківської області.Поздравляем С.М.Куделко с награждением почетной грамотой за значительный вклад в сохранения историко-культурного наследия Харьковской области.Congratulations to S.M.Kudelko on awarding a certificate of honor for his significant personal contribution to the preservation of the historical and cultural heritage of the Kharkiv region.Науково-практичний семінар "Український Інший в історії, історіографії, історичній політиці"

8 лютого 2019 р. у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна відбувся науково-практичний семінар «Український Інший в історії, історіографії, історичній політиці», організований БФ «Інститут розвитку освіти», Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна, за участі Інституту історії України НАН України та за фінансової підтримки Інституту імені Дж.Кеннана.​Научно-практический семинар "Украинский Другой в истории, историографии, исторической политике"

8 февраля 2019 г. в Харьковском национальном университете имени В.Н.Каразина состоялся научно-практический семинар «Украинский Другой в истории, историографии, исторической политике», организованный БФ «Институт развития образования», Харьковским национальным университетом имени В.Н.Каразина, при участии Институт истории Украины НАН Украины и при финансовой поддержке Института имени Дж.Кеннана.Scientific-practical Workshop "Ukrainian Other in History, Historiography, and Historical Politics"Oбсуждение новой концепции постоянной экспозиции Харьковского исторического музея имени Н.Ф.СумцоваОбговорення нової концепції постійної експозиції Харківського історичного музею імені М.Ф.Сумцова​Discussion of the new concept of the permanent exhibition of the M.F.Sumtsov Kharkiv Historical MuseumПрезентація проекту в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.СковородиПрезентация проекта в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г.С.СковородыPresentation of the Project at the G.S.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University​Об’єднане засідання Клубу університетських історій та двох наукових гуртків кафедри («історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін» та «мистецтвознавців»)Объединенное заседание Клуба университетских историй и двух научных кружков кафедры («историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин» и «искусствоведов»)United Meeting of the University of History Club and Two Scientific Groups of the Department ("Historiography, Source Studies and Special Historical Disciplines" and "Art Critics")Вітаємо викладачів кафедри з отриманням нагород XIX виставки-конкурсу навчальної та наукової літературиПоздравляем преподавателей кафедры с награждением дипломами XIX выставки-конкурса учебной и научной литературыCongratulations to Lecturers of the Department with Awarding Diplomas of the XIX Exhibition-Competition of Educational and Scientific LiteratureРобоча зустріч із керівництвом Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографіїРабочая встреча с руководством Научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института микрографииWorking meeting with the head of the Research, Design and Technological Institute of MicrographyПрезентація проекту «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу» в Харківській державній академії культуриПрезентация проекта «Практики саморепрезентации многонациональных городов в индустриальную и постиндустриальную эпоху» в Харьковской государственной академии культурыPresentation of the Project "Practices of the Self-Representation of Multinational Cities in the Industrial and Post-Industrial Era" at the Kharkiv State Academy of CultureПрезентація проекту «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу» в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова​Презентация проекта «Практики саморепрезентации многонациональных городов в индустриальную и постиндустриальную эпоху» в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н.БекетоваPresentation of the Project "Practices of the Self-Representation of Multinational Cities in the Industrial and Post-Industrial Era" at the O.M.Beketov Kharkiv National University of Urban EconomyУчасть проф. С.І.Посохова у засіданні Клубу випускників Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»Участие проф. С.И.Посохова в заседании Клуба выпускников Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия»Prof. S.I.Posokhov took part in the meeting of the Graduate Club of the Kharkiv University of Humanities “People's Ukrainian Academy”Презентація проекту «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу» в Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г.Короленка.

22 березня 2019 року д.і.н., проф. С.І.Посохов та к.і.н. Є.С.Рачков презентували міжнародний науковий проект "Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу". Презентація відбулась на засіданні Клуба "Краєзнавець" Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка. Вони розповіли про мету, завдання та поточні результати проекту, а також запросили усіх присутніх до співпраці.Організаторами заходу стали: проф., к.і.н. С.М.Куделко (директор ЦЕНТР КРАЄЗНАВСТВА ІМЕНІ АКАДЕМІКА П.Т.ТРОНЬКА) і к.і.н. О.І.Вовк (заступник директора ЦЕНТР КРАЄЗНАВСТВА ІМЕНІ АКАДЕМІКА П.Т.ТРОНЬКА).Презентация проекта «Практики саморепрезентации многонациональных городов в индустриальную и постиндустриальную эпоху» в Харьковской государственной научной библиотеке им. В.Г.Короленко.

22 марта 2019 д.и.н., проф. С.И.Посохов и к.и.н. Е.С.Рачков презентовали международный научный проект "Практики саморепрезентации многонациональных городов в индустриальную и постиндустриальную эпоху". Презентация состоялась на заседании Клуба "Краевед" Харьковской государственной научной библиотеки им. В.Г.Короленко. Они рассказали о целях, задачах и текущих результатах проекта, а также пригласили всех присутствующих к сотрудничеству.Организаторами мероприятия стали: проф., к.и.н. С.М.Куделко (директор ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА П.Т.ТРОНЬКА) и к.и.н. О.И.Вовк (заместитель директора ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА П.Т.ТРОНЬКА).Presentation of the Project "Practices of the Self-Representation of Multinational Cities in the Industrial and Post-Industrial Era" at the Kharkiv State Scientific Library named after. VG Korolenko.

March 22, 2019, Prof.S.I.Posokhov and PhD Ye.S.Rachkov presented the international scientific project "Practices of the Self-Representation of Multinational Cities in the Industrial and Post-Industrial Era" at the Kharkiv State Scientific Library named after. VG Korolenko.They also invited all presents for collaborationwithin the framework of the project.The organizers of the event are Prof., Ph.D. S.M.Kudelko and Ph.D. O.I.VovkЗасідання студентського наукового гуртка археологіїЗаседание студенческого научного кружка археологииMeeting of the Student Archaeology ClubХ Луньовські читання "Музей в епоху глобальних трансформацій: проблеми і перспективи (до 100-річчя від дня народження А. Ф. Луньова)"Лунёвские чтения "Музей в эпоху глобальных трансформаций: проблемы и перспективы (к 100-летию со дня рождения А. Ф. Лунева)"X Lunyev readings "Museum in the era of global transformations: problems and prospects (to the 100th anniversary of the birth of AF Lunyov)"Ювілейна виставка живопису «Кольорові мандри» харківської художниці Ніни ВербукЮбилейная выставка живописи «Цветные путешествия» харьковской художницы Нины ВербукАnniversary exhibition "Colored Wanderings" by Kharkov artist Nina VerbukЗасідання студентського наукового гуртка археології кафедри історіографії, джерелознавства та археологіїЗаседание студенческого научного кружка археологии кафедры историографии, источниковедения и археологииThe meeting of the student's circle of archeology of the Department of Historiography, Source Studies and ArcheologyЗасідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплінЗаседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплинMeeting of the Student Academic Club of Historiography, Source Studies, and Special Historical DisciplinesВідкриття виставки «Воїн у дзеркалі часу»Открытие выставки «Воин в зеркале времени»The Opening of the Exhibition "The Warrior in the Mirror of Time"35 міжнародна наукова конференція "Археологічні дослідження в Центральній і Східній Польщі, Західної Білорусії та Україні в 2018 році"35 международная научная конференция "Археологические исследования в Центральной и Восточной Польши, Западной Белоруссии и Украины в 2018 году"35th international scientific conference "Archaeological Research in Central and Eastern Poland, Western Byelorussia and Ukraine in 2018"​Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми джерелознавства»Участие в международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы источниковедения»Participation in the international scientific-practical conference "Actual problems of source studies"Семінар «Історик у цифрову епоху: дослідницькі виклики, інструменти, практики»​Семинар «Историк в цифровую эпоху: исследовательские вызовы, инструменты, практики»Круглий стіл «Трансформація міського простору у другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст.»Круглый стол «Трансформация городского пространства во второй половине XIX - начале ХХ вв.»Зустріч з А.О.Алєксєєнко, начальником відділу використання інформації документів Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА)Встреча с А.А.Алексеенко, начальником отдела использования информации документов Центрального государственного научно-технического архива Украины (ЦГНТА)Within the meeting of the student scientific circle of historiography, source study and special historical disciplines, a meeting was held with A.A. AlekseenkoВітаємо С.М.Куделко з отриманням подяки за вагомий внесок в популяризацію досягнень вчених Північно-Східного регіону УкраїниПоздравляем С.М.Куделко с получением благодарности за весомый вклад в популяризацию достижений ученых Северо-Восточного региона УкраиныCongratulations to S.M.Kudelko with receiving thanks for the significant contribution to the popularization of the achievements of scientists of the Northeast region of UkraineУчасть у роботі Міжнародної конференції «Одинадцяті Лотманівські дні в Талліннському університеті. Час, історія, біографія. Теоретичні аспекти вивчення его-документів»Участие в работе Международной конференции «Одиннадцатые Лотмановские дни в Таллиннском университете. Время, история, биография. Теоретические аспекты изучения эго-документов»Participation in the International Conference “The Eleventh Lotman Days at Tallinn University. Time, history, biography. Theoretical aspects of the study of ego-documents "Колектив кафедри відвідав ХортицюКоллектив кафедры побывал на ХортицеУчасть у конференції “Poznań – Charków: wspólne tendencje rozwoju edukacyjnego oraz współpracy obu ośrodków uniwersyteckich”​Участь у роботі VIII Міжнародного симпозіуму історії бюрократіїКнига "Західне укріплення: зольнік № 11 ( 1958 р.)" Б.А.Шрамко І.Б.Шрамко, С.А. ЗадніковКнига "Западное укрепления: зольник № 11 (1958 г.)" Б.А.Шрамко И.Б.Шрамко, С.А. ЗадниковThe book "Western Fortification: Ashes No. 11 (1958)" by BA Shramko I. B. Shramko, S.A. ZadnikovМіжнародний круглий стіл “Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)”Международный круглый стол "Проблемы информатизации архивного дела: цифровизация как средство обеспечения потребностей информационного общества (к 50-летию ЦГНТА Украины)"Подяка від Центрального державного науково-технічного архіву УкраїниБлагодарность от Центрального государственного научно-технического архива УкраиныІнтерв'ю із завідувачем кафедри історіографії, джерелознавства та археології, д.і.н., проф.С.І.ПосоховимИнтервью с заведующим кафедрой историографии, источниковедения и археологии, д.и.н., проф.С.И.ПосоховымВиїзд у Дворічну в рамках краєзнавчої і музейно-архівної практикВыезд в Двуречную в рамках краеведческой и музейно-архивной практикЭкскурсия в ОпошнюЕкскурсія до ОпішніМандруючи СлобожанщиноюПутешествуя по СлобожанщинеTraveling Slobozhanschina1-е місце у рейтингу кафедр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна1-е место в рейтинге кафедр Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина"Археологія як сенс життя" (2019) – новий фільм про видатного дослідника, археолога, професора Каразінського університету Б.А.Шрамка"Археология как смысл жизни" (2019) - новый фильм о выдающемся исследователе, археологе, профессоре Каразинского университета Б.А.Шрамко"Archeology as the Meaning of Life" (2019) – a new film about the outstanding researcher, archeologist, professor of Karazin University B.A.ShramkoУчасть у Міжнародному семінарі-практикумі "Актуалізація культурної спадщини і сталий туризм"Участие в Международном семинаре-практикуме "Актуализация культурного наследия и устойчивый туризм"Participation in the International Seminar "Actualization Cultural Heritage and Sustainable Tourism"Спільне засідання гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін та гуртка історії УкраїниСовместное заседание кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин и кружка истории УкраиныЗасідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін у новому форматіЗаседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин состоялось в новом форматеВідвідання виставки сучасного мистецтва у межах «Бієнале молодого мистецтва»Посещение выставки современного искусства в рамках «Биеннале молодого искусства»Засідання студентського наукового гуртка археології кафедри історіографії, джерелознавства та археологіїЗаседание студенческого научного кружка археологии кафедры историографии, источниковедения и археологииMeeting of the student scientific Circle of Archeology of the Department of Historiography, Source Studies and ArcheologyЗасідання гуртка мистецтвознавцівЗаседание кружка искусствоведовУчасть в міжнародній науковій конференції «Місця пам’яті-Історія-Туризм»Участие в международной научной конференции «Места памяти-История-Туризм»Participation in the international scientific conference "Places of interest-History-Tourism"​Доповідь в ХДНБ імені В. Г. Короленка​​Доклад в ХГНБ имени В. Г. КороленкоТворча зустріч з Анастасією ЄвсєєвоюТворческая встреча с Анастасией ЕвсеевойЗаняття студентського наукового гуртка археології кафедри історіографії, джерелознавства та археологіїЗанятие студенческого научного кружка археологии кафедры историографии, источниковедения и археологииНова платформа для обміну актуальною інформацієюНовая платформа для обмена актуальной информациейMeeting of the student scientific Circle of Archeology of the Department of Historiography, Source Studies and ArcheologyКонференція молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини»Конференция молодых ученых «Памятникоохранные традиции Слобожанщины»Conference of Young Scientists “Monument-Protecting Traditions of Slobozhanshchina”Засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІДЗаседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и СИДІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Музейна педагогіка в науковій освіті"І Всеукраинская научно-практическая конференция "Музейная педагогика в научном образовании"Засідання студентського наукового гуртка археологіїЗаседание студенческого научного кружка археологииMeeting of the student scientific Circle of ArcheologyРобоча зустріч з Олександром Степановичем БакайРабочая встреча с Александром Степановичем БакайЗасідання наукового гуртка Історіографії, джерелознавства та СІДЗаседание научного кружка Историографии, источниковедения и СИДВідбулася 37-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих ученихСостоялась 37-я Международная краеведческая конференция молодых ученыхЗасідання студентського гуртка МистецтвознавцівЗаседание студенческого кружка ИскусствоведовЗасідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІДЗаседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и СИДДень працівників архівних установ УкраїниДень работников архивных учреждений УкраиныВітаємо аспіранта кафедри М.І.Кириченка зі здобуттям наукового ступеня кандидата історичних наукПоздравляем аспиранта кафедры М.И.Кириченко с получением ученой степени кандидата исторических наукCongratulations on Conferment of Candidate of Science Degree to the Postgraduate Student of the Department M.I.KirichenkoПочесні грамоти від Управління культури і туризму Харківської ОДАПочетные грамоты от Управления культуры и туризма Харьковской ОГАHonorary Diploma from the Department of Culture and Tourism of Kharkiv Regional State AdministrationВітаємо аспіранта кафедри О.М.ЯнкулаПоздравляем аспиранта кафедры А.Н.ЯнкулаCongratulations to the Postgraduate Student of the Department O.M.YankulВітаємо Харківський історичний музей імені М.Ф.Сумцова зі 100-річним ювілеємПоздравляем Харьковский исторический музей имени Н.Ф.Сумцова со 100-летним юбилеемCongratulations to the M.F.Sumtsov Kharkiv Historical Museum on the 100th AnniversaryПрезентація книги "Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету"Презентация книги "Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету"Presentation of the book "Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету"Участь у круглому столі «В.Н.Каразін – вчений-енциклопедист»Участие в круглом столе «В.Н.Каразин – ученый-энциклопедист»Нагороди до 215-ї річниці Каразінського університетуНаграды к 215-й годовщине Каразинского университетаЗасідання гуртка МистецтвознавцівЗаседание кружка ИскусствоведовЗасідання студентського наукового гуртка археології кафедри історіографії, джерелознавства та археологіїЗаседание студенческого научного кружка археологии кафедры историографии, источниковедения и археологииМіжнародна конференція «Cities in the USSR and the Eastern Bloc. Urbanization, Ecology and the Municipal Economy (1917-1991)»Засідання студентських наукових гуртків кафедри історіографії, джерелознавства та археологіїЗаседание студенческих научных кружков кафедры историографии, источниковедения и археологииMeeting of student scientific circles of the Department of Historiography, Source Studies and ArcheologyЗасідання гуртка мистецтвознавцівЗаседание кружка искусствоведовThe meeting of the circle of art criticsВітаємо колег із Міжнародним днем пам'яток і визначних місць!Вітаємо колег із Міжнародним днем музеїв!Поздравляем коллег с Международным днем музеев!Викладачі кафедри стали переможцями конкурсу малих наукових робіт Фонду Конрада Аденауера​Преподаватели кафедры стали победителями конкурса малых научных работ Фонда Конрада АденауэраКраєзнавча навчально-виробнича практика 2020 року: підведено підсумкиКраеведческая учебно-производственная практика 2020 года: подведены итоги​Студентка кафедри Анастасія Пасько стала переможцем ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робітСтудентка кафедры Анастасия Пасько стала победителем II этапа Всеукраинского конкурса студенческих научных работЗустріч магістрів історичного факультету з випускницею кафедри Катериною ЛисковоюВстреча магистров исторического факультета с выпускницей кафедры Екатериной ЛысковойВиставка «Алани, Болгари, Хозари?»Выставка «Аланы, Болгары, Хазары?»​Міжнародний польовий семінар "ІІ Міхеєвські читання"Международный полевой семинар "II Михеевские чтения"Зустріч магістрів, що вивчають курс «Чинники успішного працевлаштування», з випускницею факультету Еммою ІсофатовоюЗустріч магістрів кафедри з студентами першого курсуВстреча магистров кафедры со студентами первого курсаУчасть в конференції "AB URBE CONDITA: УРБАНІСТИЧНИЙ ПРОСТІР ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХVIII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ."Участие в конференции "AB URBE CONDITA: УРБАНИСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЮЖНОЙ УКРАИНЫ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВВ."Участь у конференції "Трансформації історичної пам’яті"​Участие в конференции "Трансформации исторической памяти"Засідання гуртка історіографії, джерелознавства та СІДЗаседание кружка историографии, источниковедения и СИДЗасідання студентського наукового гуртка археологіїЗаседание студенческого научного кружка археологииMeeting of the Student Scientific Archaeology ClubЗасідання студентського наукового гуртка археологіїЗаседание студенческого научного кружка археологииMeeting of the Student Scientific Archaeology ClubВсеукраїнська наукова конференція «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій»​Відбулася 38-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих ученихВсеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської та студентської молоді з міжнародною участю «Південно-Східна Україна: зі стародавності у ХХІ століття»Вітаємо магістрів кафедри з успішним захистом дипломних робіт (15 грудня 2020 р.)Публікація у видавництві Routledge100 років від дня народження Бориса Андрійовича ШрамкаЛюдина, яка повернула Слобожанщині її найдавнішу історіюПочесні громадяни: Борис ШрамкоВітання І.Б.Шрамко з ювілеємВиставка до 100-річчя з дня народження Б.А.ШрамкаПеремога в конкурсі онлайн-навчанняУчасть у конференції "Абітурієнтське середовище періоду глокалізації: шляхи формування та тенденції розвитку"Вітаємо проф. О.Д.Капліна з 60-річчям!Поздравляем проф. А.Д.Каплина с 60-летием!ХІІ Луньовські читання (​ПРЕС-РЕЛІЗ)Вітаємо професора С. М. Куделка з присвоєнням почесного звання!Відбулися ХІІ Луньовські читанняЗасідання гуртка мистецтвознавців, присвячене 150-річчю від дня народження Лесі УкраїнкиМайстер-клас для учасників віртуальної краєзнавчої експедиціїВідбулася кураторська година у студентів групи ІС-31Візит Є.С.Рачкова до Університету Фатіха Султана Мехмеда в СтамбуліУчасть у конференції "Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій"Сертифіковано навчальні курсиСертифицированы учебные курсы​Участь у міжнародній конференції «Актуальні проблеми джерелознавства»​Участие в международной конференции «Актуальные проблемы источниковедения»Пішов із життя доктор історичних наук, професор Сергій Іванович МаловічкоМіжнародний науковий семінар «У пошуках обличчя міста»Засідання Клубу університетських історій з нагоди святкування Міжнародного дня музеївЛекції професора Університету Марії Кюрі-Склодовської Артура ГоракаВшанування пам'яті засновника кафедри проф. В.І.АстаховаЗасідання гуртка мистецтвознавцівЛекція співробітниці центру охорони культурної спадщини С.А.БахтіноїВітаємо бакалаврів кафедри з успішним захистом дипломних робіт!​Поздравляем бакалавров кафедры с успешным защита дипломных работ!ІІІ Міжнародний круглий стіл «Інформатизація архівної справи: архівні інформаційні ресурси у динамічному розвитку цифрового середовища та задоволенні потреб користувачів (до Міжнародного тижня архівів)»​Участь у семінарі «Post-Socialist City in a Social and Cultural Perspective»Participation in the workshop «Post-Socialist City in a Social and Cultural Perspective»Конкурс наукових робіт молодих учених імені Бориса Андрійовича ШрамкаКонкурс научных работ молодых ученых имени Бориса Андреевича ШрамкоThe Borys Andriyovych Shramko Competition of Scientific Works of Young ScientistsУчасть у конференції "Радянське «я» і радянське «ми» між ідеологією і реальністю"​Participation in the Conference "Soviet ‘I’ and Soviet ‘We’ Between Ideology and Reality"​Участие в конференции "Советское «я» и советское «мы» между идеологией и реальностью"Краєзнавча практика-2021: програму виконаноЗавершилася музейно-архівна практика​Краеведческая практика-2021: программа выполненаLocal lore practice-2021: the program is completedОкончание музейно-архивной практикиThe museum-archival practice is over30 років тому пішов із життя Ю.Й.Журавський30 лет назад ушел из жизни Ю.Й.ЖуравскийYu.Io.Zhuravskiy passed away 30 years agoСпівпраця з International Council on ArchivesСотрудничество с International Council on ArchivesCollaboration with the International Council on ArchivesВідкрита лекція проф.С.М.КуделкоОткрытая лекция проф.С.М.КуделкоThe lecture by Prof.S.M.KudelkoЗасідання гуртка мистецтвознавцівЗаседание кружка искусствоведовMeeting of the Art History ClubВітаємо професора С.М.Куделка з ювілеєм!Поздравляем профессора С.М.Куделко с юбилеем!Congratulations to Prof. S.M.Kudelko on his anniversary!Семінар в межах Erasmus+Семинар в рамках Erasmus +​Erasmus + WorkshopПроф. О.Д.Каплін отримав подяку Харківської міської ради​Проф. А.Д.Каплин получил благодарность Харьковского городского советаProf. A.D.Kaplin received gratitude from the Kharkiv City Council​Вітаємо проф. С.М.Куделка з почесною нагородою​Поздравляем проф. С.М.Куделко с почетной наградойCongratulations to prof. S.M.Kudelko with an honorary awardПодорож членів кафедри до селищ Озеряни та БудиПутешествие членов кафедры к поселкам Озеряны и БудыJourney of the members of the department to the villages of Ozeryany and BudaДоповідь на засіданні Люблінського відділу Польського геральдичного товаристваДокладом на заседании Люблинского отдела Польского геральдического обществаMeeting of Lublin Branch of the Polish Heraldic SocietyВізит до Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні в межах Еразмус+Визит в Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине в рамках Эразмус+Visit to the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin within the Erasmus+Вітаємо Олексія Янкула з успішним захистом дисертаціїПоздравляем Алексея Янкула с успешной защитой диссертацииСтипендія Фонду Королеви Ядвіги Ягеллонського університетуСтипендия Фонда Королевы Ядвиги Ягеллонского университетаThe Queen Jadwiga Scholarship of the Jagiellonian UniversityЛекція проф. С.І.Посохова в ЖДУ імені І.ФранкаЛекция проф. С.И.Посохова в ЖГУ имени И.ФранкоLecture by prof. S. Posokhov at the I. Franko ZhSUТриває профорієнтаційна робота39-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих ученихЗахист кваліфікаційних робіт магістрами кафедриОрганізаційне засідання гуртка мистецтвознавцівКолегія ЦДНТА України та привітання з Днем працівників архівних установКоллегия ЦГНТА Украины и поздравления с Днем работников архивных учрежденийBoard of CDNTA of Ukraine and Congratulations on the Day of Employees of Archival InstitutionsЗасідання гуртка мистецтвознавцівЗаседание кружка искусствоведовMeeting of the Art History ClubЗахист докторської дисертації В.О.КуліковаЗащита докторской диссертации В.А.КуликоваVolodymyr Kulikov's doctoral dissertation defenseВідкриття виставки в Музеї археології​Открытие выставки в Музее археологииOpening of the exhibition at the Museum of ArchaeologyДоговір про співробітництвоВітаємо з отриманням диплома доктора філософіїВітаємо В.О.Кулікова з присудженням наукового ступеня доктора історичних наукCongratulations to Volodymyr Kulikov on the degree of Doctor of Historical SciencesВізит Юлії Кісельової до Гданського університетуВ.Ю. Іващенко взяла участь у двох музеєзнавчих конференціях у ПольщіВітаємо колег із Міжнародним днем музеїв!100-річчя від дня народження засновника кафедри проф. В.І.АстаховаНауковий візит Ю.А.Кісельової до Гданського університету у межах реалізації «Польсько-Української наукової програми»Участь Ю.А.Кісельової в міжнародній науковій конференції в ЛюблініПрезентація проєкту «"Рух на Захід": українські вчені в умовах вимушеної міграції (2014–2022)»З ювілеєм!Участь у гуманітарному заходіHumanitarian activitiesУніверситетський конкурс навчальної та наукової літературиUniversity competition of educational and scientific literatureВідзнака для авторів навчальної літературиРобочий візит до Мюнхена в межах проекту "«Рух на Захід»: українські вчені в умовах вимушеної міграції (2014–2022)"Working visit to Munich as part of the project “Moving West”: Ukrainian Academics in Conditions of Forced Migration (2014-2022)Участь Ю.А. Кісельової в міжнародній науковій конференції в ЛодзіThe participation of Yu. A. Kiselyova at the international conference in ŁódźУчасть в онлайн-марафоні «Харківщина: разом до перемоги!»Онлайн зустріч з керівництвом Комітету університетських музеїв та колекцій Міжнародної ради музеївOnline meeting was held with the leaders of the International Council of Museums Committee for University MuseumsСпільне засідання кафедральних гуртківУчасть в міжнародній конференції Belliculum Diplomaticum IX LublinenseParticipation in the international conference Belliculum Diplomaticum IX LublinenseУчасть в IX Міжнародній науковій конференції "Історія археології: Охорона культурної спадщини та регламентація досліджень"Участь викладачок кафедри у міжнародній науковій конференції в ЛюблініParticipation of the Department`s lecturers the in the International Conference in LublinЗасідання студентського наукового гуртка археологіїКруглий стіл "Збереження та переосмислення культурної спадщини українських міст в умовах війни"Round table 'Preservation and Rethinking of the Cultural Heritage of Ukrainian Cities in Times of War'Анотація міжфакультетської дисципліни "Міські символічні та ритуальні практики"Synopsis of the course of studies 'Urban Symbolic and Ritual Practices'Круглий стіл до 100-річчя Юрія КнорозоваRound table for the 100th anniversary of Yuri KnorozovУчасть у семінарі Програми вивчення України імені Петра Яцика (Торонтський університет)Participation in the seminar of the Petro Jacyk Program for the Study of Ukraine (University of Toronto)Засідання гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін «Історія: шлях до мрії»Meeting of the students club of historiography, source studies and special historical disciplines on the topic "History is the path to a dream"Конференція "Newkraine: Rebuilding Ukraine in a Changing Europe"Сonference "Newkraine: Rebuilding Ukraine in a Changing Europe"Засідання студентського наукового гуртка археологіїMeeting of the student scientific archaeology clubВідбулася 40-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих ученихThe 40th International Local History Conference of Young Scientists is heldХІІІ Луньовскі читання «Музей в освітньому процесі: вища та середня школа» (до 50-річчя Музею історії Харківського університету)Участь у серії заходів в Ягеллонському університетіЮ.А.Кісельова стала учасницею "REPOWER. Leadership Programme"Yu.A.Kiseleva became a participant in the "REPOWER. Leadership Program"Вітаємо студентів кафедри із захистом магістерських дипломних робітПривітання з Днем працівників архівних установ УкраїниВідкриття художньої виставки до 300-річчя Григорія СковородиOpening of the art exhibition devoted to the 300th anniversary of Hryhorii SkovorodaФільм "Музей історії Каразінського університету: час, люди, події (до 50-річчя)"Karazin University History Museum: Time, People, Events (to the 50th anniversary)Доцент О. Г. Павлова відзначена університетською подякоюAssistant Professor Olga Pavlova is awarded a University’s gratitudeУчасть в українсько-німецькому колоквіумі «Історіописання у часи війни та вигнання»Participation in the Ukrainian-German Colloquium "History writing in wartime and exile"Кураторська година, присвячена засновнику Харківського університету В.Н.Каразіну з нагоди його 250-річчяПокладання квітів до пам’ятника В.Н.Каразіну​ Laying flowers at the monument to Vasyl KarazinПрезентація нової книги про Каразінський університетPresentation of a new book about Karazin UniversityГірка звістка з фронтуSad news from the frontЛист підтримки українським історикам (24.02.2023) від Об’єднання істориків Східної Європи (VOH)Лист підтримки українським історикам (24.02.2023) від Об’єднання істориків Східної Європи (VOH)Участь В.Ю.Іващенко та Ю.А.Кісельової в міжнародній науковій конференції в м. ФлоренціяParticipation of V.Yu.Ivashchenko and Yu.A.Kiselyova in the International Scientific Conference in FlorenceКураторська година із заступницею директора ЦНБ К.А.Лисковою​Розпочала роботу Школа екскурсоводаПедагогічна практика 4-го курсуДоцентки кафедри взяли участь у відкритті фотовиставки «Репортаж з обложеного міста Чернігова»Круглий стіл з питань туристичного розвитку повоєнного Харкова​Школа екскурсовода: лекція археологині А.В.ЮрченкоGuide School: Anna Yurchenko's lectureЗустріч з провідними архівістами та музейниками ШвеціїMeeting with leading archivists and museologists from SwedenМіжнародний день пам'яток і визначних місцьInternational Day for Monuments and SitesУчасть у ХХІІ Каразінському колоквіуміParticipation in the 22nd Karazin ColloquiumУчасть у проведенні 76-ї Міжнародної конференції молодих вчених "КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ​ (історичні науки)​"Participation in the organization of the 76th International Conference of Young Scientists "KARAZIN READINGS (Historical Sciences)"Засідання студентського наукового гуртка археологіїMeeting of the student scientific Archaeology ClubЗасідання студентського наукового гуртка археологіїMeeting of the student scientific Archaeology ClubУчасть у Третьому Черкаському історіографічному симпозіуміParticipation in the Third Cherkasy Historiographical SymposiumХІV Луньовські читання14th Lunyov ReadingsАспірантка кафедри Оксана Гела проходить стажування в Базельському університеті (Швейцарія)Oksana Gela, PhD student of the department, has an internship at the University of Basel (Switzerland)Огляд ХІV Луньовських читань на сайті Педагогічного музею України​Участь у міжнародній науковій конференції в БудапештіВітаємо колежанок і колег із Міжнародним днем музеїв!ПАМ’ЯТАЄМО: 90-річчя Олександра Михайловича ЛєсковаУчасть у науковому семінарі Indiana University (IU)Participation in the Indiana University (IU) scientific seminarСпівробітництво з Музеєм Національної академії Національної гвардії УкраїниCooperation with the Museum of the National Academy of the National Guard of UkraineЗасідання наукового студентського гуртка історіографії, джерелознавства і спеціальних історичних дисциплінMeeting of the research student circle of historiography, source study, and special historical disciplinesЗасідання наукового студентського гуртка історіографії, джерелознавства і спеціальних історичних дисциплінMeeting of the research student circle of historiography, source study, and special historical disciplinesЗасідання наукового студентського гуртка історіографії, джерелознавства і спеціальних історичних дисциплінMeeting of the research student circle of historiography, source study, and special historical disciplinesУчасть у круглому столі з питань комеморації війни в міському просторі ХарковаParticipation in the round table on issues of war commemoration in the urban space of KharkivУчасть доц. В. Ю. Іващенко та доц. Ю. А. Кісельової в міжнародній науковій конференції в м. Гданськ.Приємна подіяA delightful event took place todayУчасть у Програмному Архівознавчому об'їздіВітаємо студентів кафедри із захистом бакалаврських дипломних робіт!Участь у круглому столі до Міжнародного дня архівів​Participation in the Round Table for International Archives DayПриємні зустрічіЗасідання гуртківMeetings of student circlesПідбито підсумки у Школі екскурсовода​Summary of Results from the Tour Guide School​Розпочалася навчально-виробнича краєзнавча практикаThe educational and practical experience of local history has begunУчасть у програмі навчальної мобільності «Erasmus+»Participation in the Erasmus+ academic mobility programmeВітаємо з Днем археолога!Congratulations, archaeologists!Навчання за програмою Еразмус+​Education through the Erasmus+ ProgramПроф. С.І.Посохов отримав стипендію Centrum Dialogu im. Juliusza MieroszewskiegoProf. S.I.Posokhov has been awarded a scholarship from Centrum Dialogu im. Juliusza MieroszewskiegoВідкрита дискусія "Проблеми збереження української культурної спадщини під час воєнного стану"Open discussion 'Issues in Preserving Ukrainian Cultural Heritage during Martial Law'Участь у роботі Міжнародного конгресу «Переосмислюючи Україну та Європу: Нові виклики для істориків»Participation in the work of the International Congress "Rethinking Ukraine and Europe: New Challenges for Historians"Зустріч студентів з випускницею кафедри Катериною МедведєвоюMeeting of students with Kateryna Medvedeva, a graduate of the departmentПрофесор С.М.Куделко нагороджений Грамотою Харківської обласної радиВізит до Києва​Visit to KyivЄ.С.Рачков взяв участь у Міжнародній науковій конференції «Dmytro Shtohryn International Ukrainian Studies Conference»Yevhen Rachkov participated in the International Scientific Conference “Dmytro Shtohryn International Ukrainian Studies Conference“Cпільне засідання гуртка історіографії, джерелознавства та СІД і Клубу університетських історійJoint meeting of the History and Source Studies Circle and the University History ClubЗасідання студентського наукового гуртка АРХЕОЛОГІЇMeeting of the student scientific Archaeology ClubУчасть у конференції «Історично правовий та політично-господарський виміри війни в Україні»Participation in the conference "Historical-Legal and Socio-Political Dimensions of the War in Ukraine"Участь в онлайн засіданні Гданського осередку Польсько-Українського історіографічного товаристваParticipation in an online session of the Gdansk branch of the Polish-Ukrainian Historiographical SocietyПрезентація книги «Марин Дринов: Писма, телеграми, докладни записки. 1859–1905 г.» (Софія, 2023. 925 с.)​Presentation of the book "Marin Drinov: Letters, telegrams, detailed notes, 1859–1905" (Sofia, 2023. 925 p.).Cпільне засідання гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін та гуртка мистецтвознавцівJoint meeting of the Historiography, Source Studies, and Special Historical Disciplines Club, and the Art History ClubInterview Projects on Ukrainian History since 1991: Online Networking MeetingInterview Projects on Ukrainian History since 1991: Online Networking MeetingКнига «Харківський університет (1941–1945 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців»The book "Kharkiv University (1941–1945) in the Memoirs of Its Teachers and Students"Презентація ініціатив громадської організації «Волинська фундація» та наукового проєкту «МІСТО І ВІЙНА»Presentation of the initiatives of the public organization "Volyn Foundation" and the project "CITY AND WAR"​Відбулася 41-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених​Засідання студентського наукового гуртка археологіїMeeting of the student scientific group of archeologyВітаємо К.В.Мизгіна з обранням членом-кореспондентом Німецького археологічного інституту​Congratulations to Dr. Kyrylo Myzgin​Вітаємо В.Турчан з участю у стипендіальній програмі Sur-Place 2023/24​Congratulations to Varvara TurchanПривітання з Днем працівників архівних установ України​Congratulations on Archivists' Day in Ukraine!​Вийшла друком біобібліографія В.Н.КаразінаДоцент В.В.Скирда нагороджений Грамотою Харківської обласної радиAssociate Professor V.V.Skyrda has been awarded the Certificate of Honor by the Kharkiv Regional Council​Наукова конференція до 160-річчя Бориса ГрінченкаScientific conference dedicated to the 160th anniversary of Borys Hrinchenko​Викладачі кафедри взяли участь у підсумковій колегії ЦДНТА України за 2023 р.Participation in the final plenum of the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine for the year 2023Робоча зустріч завідувача кафедри С.І.Посохова з керівницею Архівного відділу Харківської міської ради Т.Г.Варжаіновою​Working meeting of the head of the Department, Sergiy Posokhov, with the head of the Archives Department of the Kharkiv City Council, Tetiana VarzhainovaКураторська година. Майстер-клас «Як підготуватися до студентської наукової конференції»​Curatorial Hour: Workshop on "How to Prepare for a Student Scientific Conference"Ю.А.Кісельова - запрошена дослідниця в Лейбніц Інституті досліджень Східної та Південно-Східної ЄвропіYu.A.Kiselyova is a visiting fellow the Leibniz Institute for East and Southeast European StudiesЗасідання гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплінMeeting of the historiography, source study, and special historical disciplines clubПеремога в конкурсі студентських наукових робітVictory in the competition of student researchУчасть у міжнародній конференції «Administracja państwa i kościoła w XIX wieku na ziemiach polskich: prawo, struktury, ludzie, dokument»Participation in the international conference "State and Church Administration in the 19th Century on Polish Lands: Rights, Structures, People, Documents"​Розпочала роботу оглядова етнографічна виставкаУчасть у 5th Annual Taras Shevchenko Conference​Participation in the 5th Annual Taras Shevchenko Conference​ХV Луньовські читання​Участь у науковій конференції «Сумцовські читання»Participation in the academic conference "Sumtsov Readings"Засідання гуртка історіографії, джерелознавства та СІДMeeting of the Historiography, Source Studies, and Special Historical Disciplines ClubВідбулася презентація нових наукових видань​The presentation of new academic publications took place​Творча зустріч з Валентиною Дмитрівною Холодок​Creative meeting with Valentyna Dmytrivna KholodokЗасідання гуртка мистецтвознавців​Meeting of the Art History ClubУчасть у віртуальному «DUSS Symposium»Participation in the virtual "DUSS Symposium"Книга до 60-річчя кафедри історіографії, джерелознавства та археологіїThe book celebrating the 60th anniversary of the Department of Historiography, Source Studies, and ArchaeologyВітаємо колежанок і колег із Міжнародним днем музеїв!Best wishes to our colleagues on International Museum Day!Участь у міждисциплінарній конференції «Сторітелінг пограниччя: наративи та перформанси епістемічної спорідненості»Participation in the interdisciplinary conference “Borderlands Storytelling: Narratives and Performances of Epistemic Relatedness”Erasmus+ в Люблінському університеті імені Марії Кюрі-СклодовськоїErasmus+ program at the Marie Curie-Skłodowska University of LublinЗасідання студентського гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплінMeeting of the student circle of historiography, source studies and special historical disciplinesЗасідання гуртка мистецтвознавців​Meeting of the Art History ClubУчасть у ХХ Біографічних читанняхParticipation in the 20th Biographical ReadingsЮвілей знаної мисткиніAnniversary of a Distinguished ArtistУчасть у роботі 9-го Конгресу Польських та Східноєвропейських студійParticipation in the 9th World Congress on Polish StudiesКруглий стіл «Особові фонди вчених в архівних, музейних та бібліотечних установах України»Roundtable Discussion "Personal Collections of Scientists in Archives, Museums, and Library Institutions of Ukraine"Міжнародне стажування з етнографії та усної історії, організоване The New School for Social Research (Нью-Йорк)International Internship in Ethnography and Oral History Organized by The New School for Social Research (New York)Cвяткове розширене засідання кафедриFestive Expanded Meeting of the DepartmentРозпочалася літня краєзнавча практикаSummer Local History Internship BeginsРозпочалася літня археологічна практикаSummer Archaeological Internship BeginsРозпочалася музейно-архівна практикаMuseum-Archive Internship BeginsХІV Астаховські читання

20–21 жовтня 2016 р. на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбудуться ХІV Астаховські читання "«Своє» й «чуже» в історичній пам’яті та історіописанні".ХІV Астаховские чтения

20 – 21 октября 2016 г. на историческом факультете Харьковского университета имени В.Н. Каразина состоятся ХІV Астаховские чтения "«Свое» и «чужое» в исторической памяти и историописании".VІIІ Лунёвские чтения «Проблемы сохранения музейных коллекций»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина Исторический факультет Кафедра историографии, источниковедения и археологии Центр краеведения имени академика П. Т. Тронько Ассоциация музеев высших учебных заведений г. ХарьковVІIІ Луньовські читання «Проблеми збереження музейний колекцій»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Історичний факультет Кафедра історіографії, джерелознавства та археології Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Асоціація музеїв вищих навчальних закладів м. ХарківІІ-й Міжнародний науковий семінар «Проблеми сучасного архівознавства та управління документами»II-й Международный научный семинар «Проблемы современного архивоведения и управления документами»​Засідання гуртка мистецтвознавців​Заседание кружка искусствоведовКруглий стіл на тему: «Комп’ютерні ігри та проблеми формування історичної свідомості»Круглый стол на тему: «Компьютерные игры и проблемы формирования исторического сознания»Совместное заседание клуба университетских историй и кружка историографии, источниковедения и СИДСпільне засідання клубу університетських історій і гуртка історіографії, джерелознавства та СІДОткрытие выставки уникальных экспонатов вузовских музеев Харькова

18 мая в 13.30 в помещении Музея истории Харьковского университета состоится открытие общегородской выставки по случаю празднования Дня Музеев – 2017.Відкриття виставки унікальних експонатів вузівських музеїв Харкова

18 травня о 13.30 у приміщенні Музею історії Харківського університету відбудеться відкриття загальноміської виставки з нагоди святкування Дня Музеїв – 2017.24 травня в 13.30 в ауд. 5-56 відбудеться засідання (практикум) гуртка мистецтвознавства!24 мая в 13.30 в ауд. 5-56 состоится заседание (практикум) кружка искусствоведения!НАУКОВИЙ СЕМІНАР, ПРИСВЯЧЕНИЙ 200-РІЧЧЮ М.І.КОСТОМАРОВАНАУЧНЫЙ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 200-ЛЕТИЮ М.И.КОСТОМАРОВАЗахист магістерських дипломних робітЗащита магистерских дипломных работЗахист бакалаврських дипломних робітЗащита бакалаврских дипломных работСкіфська археологічна експедиціяСкифская археологическая экспедиция​Археологічна практика на базі Музею археології ХНУ імені В.Н.КаразінаАрхеологическая практика на базе Музея археологии ХНУ имени В.Н.КаразинаIX ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ «Проблеми музейної освіти в Україні»ІХ ЛУНЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ «Проблемы музейного образования в Украине»Проф.С.І.Посохов візьме участь в німецько-українському методологічному семінаріПроф.С.И.Посохов примет участие в немецко-украинском методологическом семинареІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ: МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКИИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ: МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИКруглый стол «1917 год как историографическая цезура» (к 80-летию со дня рождения проф.Ю.И.Журавского)Круглий стіл «1917 рік як історіографічна цезура» (до 80-річчю від дня народження проф.Ю.Й.Журавського)Засідання гуртка мистецтвознавцівЗаседание кружка искусствоведов35-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя з дня народження Б.П.Зайцева)»35-я Международная конференция молодых ученых «Краеведение в измерениях современной науки (к 90-летию со дня рождения Б.П.Зайцева)»Відкриття виставки «Студентське життя в карикатурі»Открытие выставки «Студенческая жизнь в карикатуре»Віртуальна виставка «Символи та емблеми Харківського університету» (до 90-річчя від дня народження Б.П.Зайцева)Виртуальная выставка «Символы и эмблемы Харьковского университета» (к 90-летию со дня рождения Б.П.Зайцева)Засідання гуртка історіографії, джерелознавства та СІДЗаседание кружка историографии, источниковедения и СИДЗасідання гуртка мистецтвознавцівЗаседание кружка искусствоведовЗасідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІДЗаседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и СИД21 грудня 2017 р. Музей історії ХНУ імені В.Н.Каразіна святкуватиме своє 45-річчя!21 декабря 2017 г. Музей истории ХНУ имени В.Н.Каразина отпразднует свое 45-летие!Засідання студентського наукового гуртка мистецтвознавцівЗаседание студенческого научного кружка искусствоведовМагістерська програма – Дослідження, охорона та використання культурної спадщиниМагистерская программа – Исследование, охрана и использование культурного наследияУгода з Департаментом культури та туризму Харківської обласної державної адміністраціїСоглашение с Департаментом культуры и туризма Харьковской областной государственной администрацииЗасідання студентського наукового гуртка мистецтвознавцівЗаседание студенческого научного кружка искусствоведовMeeting of Student Scientific Art History ClubМежі сакрального (виставка культових предметів населення Лісостепової Скіфії)Границы сакрального (выставка культовых предметов населения Лесостепной Скифии)The borders of the sacral (an exhibition of cult objects of the population of the Forest-Steppe Scythia)Засідання гуртка історіографії, джерелознавства та СІДЗаседание кружка историографии, источниковедения и СИДMeeting of Club of Historiography, Source Studies, and Auxiliary Historical DisciplinesМіжнародна наукова конференція “Геноциди, масові вбивства та депортації на українських землях під час Другої світової війни: як працювати з джерелами” (17-19 квітня, 2018)Международная научная конференция "Геноциды, массовые убийства и депортации на украинских землях во время Второй мировой войны: как работать с источниками" (17-19 апреля, 2018)International Scientific Conference “Genocides, Mass Murders and Deportations on Ukrainian Lands During The World War II: How To Work With Sources” (April 17-19, 2018)ХV Астаховські читанняХV Астаховские чтенияХV Astakhov ReadingsЗасідання студентського наукового гуртка мистецтвознавцівMeeting of Student Scientific Art History ClubЗаседание студенческого научного кружка искусствоведовПроблеми інформатизації архівної справи: процеси цифровізації (теорія і практика) (22/06/2018)Проблемы информатизации архивного дела: процессы цифровизации (теория и практика) (22/06/2018)Problems of Informatization of Archival Affairs: Digitalization Processes (Theory and Practice) (22/06/2018)Урбаністичні студії в Україні: актуальні питання (установча сесія)Урбанистические студии в Украине: актуальные вопросы (установочная сессия)Urban Studies in Ukraine: Topical Issues (Constituent Session)XIV Джерелознавчий симпозіум «Герб в культурі» (25-26 жовтня 2018, Казімеж-Дольний)XIV Источниковедческий симпозиум «Герб в культуре» (25-26 октября 2018, Казимеж-Дольны)XIV Source Studies Conference "The emblem in culture" (October 25-26, 2018, Kazimierz Dolny)“Харків-Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть” (​9 ХІ 2018, Харків)​"Харьков-Познань: общие тенденции исторического развития на протяжении веков" (9 ХІ 2018, Харьков)"Kharkiv-Poznan: General Trends of Historical Development During the Centuries" (9 XI 2018, Kharkiv)Х Луньовські читанняX Лунёвские чтенияХ Lunyov ReadingsЗасідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІДЗаседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и СИДMeeting of Club of Historiography, Source Studies, and Auxiliary Historical DisciplinesНауковий семінар “Університети в роки Першої світової війни: загальні тенденції і українська специфіка”The Sientific Workshop​ on the Intellectual History "Universities during the First World War: general tendencies and Ukrainian specifics"Научный семинар "Университеты в годы Первой мировой войны: общие тенденции и украинская специфика"«Проблеми історії та археології України», до 60-річчя від початку дослідження Більського городища Харківським університетом. Презентація виставки «Підсумки польових досліджень 2018 року»​«Проблемы истории и археологии Украины», к 60-летию с начала исследования Бельского городища Харьковским университетом. Презентация выставки «Итоги полевых исследований 2018»​"Problems of History and Archeology of Ukraine", to the 60th Anniversary of the Beginning of the Study of the Biliysk Hillfort by the Kharkiv University. Presentation of the "Results of Field Research 2018" ExhibitionПрезентація підручника "Історія первісного суспільства" В.В.Скирди та Б.А.ШрамкоПрезентация учебника "История первобытного общества" В.В.Скирды и Б.А.ШрамкоPresentation of the textbook "History of Primitive Society" by V.V.Skyrda and B.A.ShramkoОб'єднане засідання наукових гуртків кафедри "Мистецтво, що рятує світ"Объединенное заседание научных кружков кафедры "Искусство, которое спасает мир"Joint Meeting of Scientific Clubs of the Department "Art Saves the World"Науково-практичний семінар "Український Інший в історії, історіографії, історичній політиці"Научно-практический семинар "Украинский Другой в истории, историографии, исторической политике"Scientific and Practical Workshop "Ukrainian Another in History, Historiography, Historical Politics"Відкриття ювілейної виставки Н.Вербук "Кольорові мандри" (15.03.2019)Открытие юбилейной выставки Н.Вербук "Цветные путешествия" (15.03.2019)Opening of the Jubilee Exhibition N.Verbuk "Colored Travels" (15.03.2019)Засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІДЗаседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и СИДMeeting of Club of Historiography, Source Studies, and Auxiliary Historical DisciplinesЗапрошуємо на магістерську програму "Дослідження, охорона та використання культурної спадщини"Приглашаем на магистерскую программу "Исследования, охрана и использование культурного наследия"Master's Program "The Study, Preservation, and Use of Cultural Heritage"Студентський науковий гурток мистецтвознавцівСтуденческий научный кружок искусствоведовStudent scientific circle of art criticsPoznan- Charkov: wspolne tendencje rozwoju edukacyjnego oraz wspolpracy obu osordkow uniwersyteckichPoznan- Charkov: wspolne tendencje rozwoju edukacyjnego oraz wspolpracy obu osordkow uniwersyteckichPoznan- Charkov: wspolne tendencje rozwoju edukacyjnego oraz wspolpracy obu osordkow uniwersyteckichМіжнародний круглий стіл “Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)”Международный круглый стол "Проблемы информатизации архивного дела: цифровизация как средство обеспечения потребностей информационного общества (к 50-летию ЦГНТА Украины)"37-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених37-я Международная краеведческая конференция молодых ученыхТворча зустріч з Анастасією ЄвсєєвоюXІ ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯХІ Лунёвские чтенияЗасідання гуртка мистецтвознавцівКруглий стіл «Урбаністичні студії в Україні: міський простір та символічні образи»Молодіжний конкурс «Легенди рідного краю»Молодежный конкурс «Легенды родного края»38-я Международная краеведческая конференция молодых ученых38-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих ученихЗасідання гуртка мистецтвознавцівXІ-ХІІ ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ «Музейні будівлі та примузейний простір»ХІ-ХІІ Лунёвские чтения «Музейные здания и околомузейное пространство»XІ-ХІІ Lunyov ReadingsЗасідання студентського наукового гуртка мистецтвознавцівЗаседание студенческого научного кружка искусствоведовМіжнародний науковий семінар «У пошуках обличчя міста»

14–15 травня 2021 р. з метою підбиття підсумків реалізації проєкту CityFace відбудеться Міжнародний науковий семінар «У пошуках обличчя міста: практики саморепрезентації багатонаціональних міст України в індустріальну та постіндустріальну добу».Засідання гуртка мистецтвознавстваЗасідання гуртка мистецтвознавцівЗаседание кружка искусствоведовMeeting of the Art History Club39-та Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених39-я Международная краеведческая конференция молодых ученых39th International Local History Conference of Young ScientistsMeeting of the Art History ClubЗасідання гуртка мистецтвознавстваЗаседание кружка искусствоведовХІІІ ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯХІІІ ЛУНЁВСКИЕ ЧТЕНИЯXIII Lunyov ReadingsMeeting of the Art History Club "Me and Art"Засідання гуртка мистецтвознавства "Я і мистецтво"Заседание кружка искусствоведов "Я и искусство"​Участь Юлії Кісельової​ в засіданні Гданського відділення Історіографічного товаристваParticipation in the Gdańsk branch of the Historiographical Society28 вересня 2022 році відбудеться спільне засідання кафедральних гуртківЗасідання студентського наукового гуртка мистецтвознавцівЗасідання студентського наукового гуртка мистецтвознавцівЗасідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІДMeeting of the Club of Historiography, Source Studies, and Auxiliary Historical DisciplinesЗасідання студентського наукового гуртка мистецтвознавцівMeeting of the Art History ClubХІV ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯЗасідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІДЗасідання студентського наукового гуртка мистецтвознавцівЗасідання студентського наукового гуртка мистецтвознавцівХІV ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ (ПРЕС-РЕЛІЗ)Між документалістикою та науковою творчістю: зустріч з Оленою ФедюкГостьова лекція "Можливості та переваги використання вебплатформи Омека"Засідання гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін та гуртка мистецтвознавців

Доповідь професора Університету штату Валдоста Джон Дан "Пропагандистська філателія у ХХІ столітті: як марки допомагають Україні під час російсько-української війни"Cпільне засідання студентського гуртка історіографії, джерелознавства та СІД та Клубу університетських історійЗасідання студентського наукового гуртка мистецтвознавцівХV ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯЗасідання студентського наукового гуртка мистецтвознавцівЗапрошуємо на засідання студентського наукового гуртка мистецтвознавців!Засідання студентського наукового гуртка мистецтвознавців


Діловодство

// В.Ю.Іващенко

Working program of discipline


Інновації в музейній справі

// В.Ю.Іващенко

Working program of discipline


Історична пам’ять та історична політика

// В.Ю.Іващенко

Working program of discipline


Методика викладання історії в школі

// В.Ю.Іващенко

Working program of discipline


Педагогічна практика

// В.Ю.Іващенко

Working program of discipline


Педагогічна практика

// В.Ю.Іващенко

Working program of discipline


Проблеми менеджменту в архівах та музеях

// В.Ю.Іващенко

Working program of discipline


Спеціальні історичні дисципліни

// В.Ю.Іващенко

Working program of discipline


Усна історія: теорія і практика

// В.Ю.Іващенко

Working program of discipline


Архівознавство

// О.Д.Каплін

Working program of discipline


Джерелознавство всесвітньої історії

// О.Д.Каплін

Working program of discipline


Релігієзнавство

// О.Д.Каплін

Working program of discipline


Історія емоцій

// Ю.А.Кісельова

Working program of discipline


Методологія історичного дослідження

// Ю.А.Кісельова

Working program of discipline


Методологія освіти в ХХІ столітті

// Ю.А.Кісельова

Working program of discipline


Вступ до публічної історії

// Ю.А.Кісельова

Working program of discipline


Чинники успішного працевлаштування за фахом

// Ю.А.Кісельова

Working program of discipline


Основи музеєзнавства та мистецтвознавства

// С.М.Куделко

Working program of discipline


Історична географія та краєзнавство

// С.М.Куделко

Working program of discipline


Краэзнавчої практики

// С.М.Куделко

Working program of discipline


Методи історичного дослідження

// С.М.Куделко

Working program of discipline


«Основи екскурсології

// С.М.Куделко

Working program of discipline


Історична антропологія

// О.Г.Павлова

Working program of discipline


Історична географія та краєзнавство (частина 2)

// О.Г.Павлова

Working program of discipline


Історія художніх стилів

// О.Г.Павлова

Working program of discipline


Колекціонування, атрибуція та оцінювання пам’яток історії та культури

// О.Г.Павлова

Working program of discipline


Основи музеєзнавства та мистецтвознавства

// О.Г.Павлова

Working program of discipline


Проблеми охорони і реставрації пам’яток історії та культури

// О.Г.Павлова

Working program of discipline


Музейно-архівної практики

// О.Г.Павлова

Working program of discipline


Підготовка наукових публікацій та презентація результатів наукових досліджень

// С.І.Посохов

Working program of discipline


Історіографія

// С.І.Посохов

Working program of discipline


Вступ до спеціальності

// С.І.Посохов, Ю.А.Кісельова

Working program of discipline


PR-технології в архівній справі

// С.І.Посохов

Working program of discipline


Сучасні підходи до вивчення, управління та презентації культурної спадщини

// С.І.Посохов, Є.С.Рачков

Working program of discipline


Університетська культура в історичному вимірі

// С.І.Посохов

Working program of discipline


Археологічна практика

// Є.С.Рачков

Working program of discipline


Бази даних в історичних дослідженнях культурної спадщини

// Є.С.Рачков

Working program of discipline


Візуальна історія: методи та підходи

// Є.С.Рачков

Working program of discipline


Етнологія

// Є.С.Рачков

Working program of discipline


Історичне пам’яткознавство

// Є.С.Рачков

Working program of discipline


Символізм у культурі

// Є.С.Рачков, І.Б.Шрамко

Working program of discipline


Актуальні проблеми археології України

// В.В.Скирда

Working program of discipline


Археологія

// В.В.Скирда

Working program of discipline


Виявлення, дослідження та зберігання археологічних пам’яток доби Середньовіччя

// В.В.Скирда

Working program of discipline


Етнічний склад давнього населення України

// В.В.Скирда

Working program of discipline


Історія первісного суспільства

// В.В.Скирда

Working program of discipline


Історія археології та видатні археологічні відкриття

// В.В.Скирда

Working program of discipline


Предметні реконструкції в археології реалії та міфи

// В.В.Скирда

Working program of discipline


Середньовічні старожитності Східної Європи

// В.В.Скирда

Working program of discipline


Скансени: сучасні практики створення відкритих експозицій археологічних пам’яток

// І.Б,Шрамко

Working program of disciplineІсторія кафедри

Кафедра була створена у 1964 р. за ініціативи відомого українського вченого доктора історичних наук, професора В.І.Астахова (1922–1972). Тоді вон...Кафедральний кафетерій

1. Чому так важливі усні іспити? Чи списував у студентські роки Сергій Іванович Посохов? Кого боявся під час сесії Сергій Михайлович Куделко? Запрошує...Кафедральный кафетерий

1. Почему так важны устные экзамены? Списывал ли в студенческие годы Сергей Иванович Посохов? Кого боялся во время сессии Сергей Михайлович Куделко? П...Медіа-проект «Профіль»

Пропонуємо Вашій увазі новий медіа-проект «Профіль». В рамках медіа-проекту викладачі кафедри відповідають на несподівані питання редактора, розповід...Медиа-проект «Профиль»

Представляем Вашему вниманию новый медиа-проект «Профиль». В рамках медиа-проекта преподаватели кафедры отвечают на неожиданные вопросы редактора и р...История кафедры

Кафедра была создана в 1964 г. по инициативе известного украинского учёного, доктора исторических наук, профессора В.И.Астахова (1922–1972). Тогда она...Астаховські читання

Програма ХІ Астаховських читань Програма ХIІ Астаховських читань Програма ХIIІ Астаховських читань Програма ХІV Астаховських читаньПрограма ХV Ас...Астаховские чтения

Программа ХІ Астаховских чтенийПрограмма ХIІ Астаховских чтенийПрограмма ХIIІ Астаховских чтенийПрограмма ХІV Астаховских чтенийПрограмма ХV Астаховск...Студенти

Наші студенти на сайті історичного факультету...Студенты

Наши студенты на сайте исторического факультета...Викладачі

Наразі сторінка знаходиться на етапі наповнення....Преподаватели

На данный момент страница находится на этапе наполнения....Наука

На кафедрі історіографії, джерелознавства та археології склалися кілька основних напрямків наукової роботи: проблеми історіографії та інтелектуаль...Наука

На кафедре историографии, источниковедения и археологии сложилось несколько основных направлений научной работы: проблемы историографии и интеллектуал...Харківський історіографічний збірник

Головний редактор – доктор історичних наук, професор С.І.Посохов Відповідальний секретар – кандидат історичних наук, старший викладач Ю.А.Кісельо...Харьковский историографический сборник

Главный редактор – доктор исторических наук, профессор С.И.Посохов Ответственный секретарь – кандидат исторических наук, старший преподаватель Ю.А...Навчання

Детальніше про навчання дивись на сайті історичного факультетуКафедра має вищий IV рівень акредитації та здійснює підготовку спеціалістів за освітньо-...Обучение

Подробнее об обучении смотри на сайте исторического факультета Кафедра имеет высший IV уровень аккредитации и осуществляет подготовку специалистов по...Гурток мистецтвознавців

ФотогалереяГурток мистецтвознавців на кафедрі був створений у 2015/2016 навчальному році. Куратор гуртка - кандидат історичних наук, доцент Павлова ...Кружок искусствоведов

ФотогалереяКружок искусствоведов на кафедре был создан в 2015/2016 учебном году.Куратор кружка - кандидат исторических наук, доцент Павлова Ольга Григ...Проєкти

В основі розвитку кафедри лежить рефлексивний принцип її діяльності, який передбачає узгодження цілей та результатів діяльності кафедри, актуалізацію ...Проекты

В основе деятельности кафедры лежит рефлексивный принцип ее деятельности, который предусматривает соизмерение целеполагания и результатов деятельности...Лунёвские чтения

Фотографии чтений Лунёвские чтения – научно-практический семинар, проводится по инициативе кафедры историографии, источниковедения и археологии с 2...Луньовські читання

Фотографії читань Луньовські читання – науково-практичний семінар, започаткований за ініціативи кафедри історіографії джерелознавства та археології...Наши учителя

Астахов Виктор Иванович (29.05.1922 – 22.06.1972) Журавский Юрий (Юлиан) Иосифович (24.10.1937 – 21.08.1991) ...Наші вчителі

Астахов Віктор Іванович (29.05.1922 – 22.06.1972) Журавський Юрій (Юліан) Йосипович (24.10.193...Про нас в ЗМІ

Viktoria Greenboim Rich "Graves of Rich, Powerful Women Found in Lost City of Herodotus" Haaretz.com (Nov. 28, 2021).Музей історії Каразінського уніве...О нас в СМИ

Viktoria Greenboim Rich "Graves of Rich, Powerful Women Found in Lost City of Herodotus" Haaretz.com (Nov. 28, 2021).35-летие кафедры Историографии, и...Видання

Харківський університет (1941–1945 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців / укл. О.І.Вовк, В.Ю.Іващенко, О.І.Красько, С.М.Ку...Издания

Харківський університет (1941–1945 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців / укл. О.І.Вовк, В.Ю.Іващенко, О.І.Красько, С.М.Ку...Рецензії

1. Гречило, Андрій. Рецензія на монографію (Рачков Є.С. "Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ - початок ХХІ ст.). Харків:...Рецензии

1. Гречило, Андрій. Рецензія на монографію (Рачков Є.С. "Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ - початок ХХІ ст.). Харків: ХНУ...Специализации

Кафедра имеет высший IV уровень аккредитации и осуществляет подготовку специалистов по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр» (по двум спе...Спеціалізації

Кафедра має вищий IV рівень акредитації та здійснює підготовку спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (за двома спеціалізаціями: «...Магистратура

Специальные курсы магистерской программы С 2018/2019 учебного года решением Ученого совета исторического факультета на кафедре историографии, источни...Магістратура

Спеціальні курси магістерської програми Із 2018/2019 навчального року Рішенням Вченої ради історичного факультету на кафедрі історіографії, джерелозн...Гурток історіографії, джерелознавства та СІД

Гурток в Facebook Гурток в Інстаграм Звіт про роботу гуртка за 2013-2016 під керівництвом Ганни Гнатченко Звіт про роботу гуртка за 2016...Кружок историографии, источниковедения и СИД

Группа кружка в социальной сети Facebook.Отчет о работе кружка за 2019 / 2020 уч.г., 2018 / 2019 уч.г., 2017 / 2018 уч.г., 2016 / 2017 уч.г., 2015...Гурток археології

Звіт про роботу студентського наукового гуртка археології за 2019/2020 н.р.Звіт про роботу студентського наукового гуртка археології за 2018/2019 н.р....Кружок археологии

Отчет о работе студенческого научного кружка археологии за 2019/2020 уч.г.Отчет о работе студенческого научного кружка археологии за 2018/2019 уч.г.От...Клуб університетських історій

Звіт про роботу клубу університетських історій за 2020/2021 н.р. Звіт про роботу клубу університетських історій за 2019/2020 н.р. Клуб університетсь...Клуб университетских историй

Отчет о работе клуба университетских историй за 2019/2020 уч.г.Клуб университетских историй: история и современностьПрезентация деятельности клуба Кл...Розклади занять, відкритих лекцій, іспитів та заліків

Графік консультацій на 2019/2020 н.р.Графік консультацій на 2020/2021 н.р....Расписание занятий, открытых лекций, экзаменов и зачетов

График консультаций на 2019/2020 уч.г.График консультаций на 2020/2021 уч.г....Практики

Как и на всех кафедрах факультета на кафедре историографии, источниковедения и археологии проводятся музейная и педагогические практики. Но кафедра пр...Практики

Як і на всіх кафедрах факультету на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології проводяться музейна та педагогічні практики. Але кафедра п...Выпускники

Руслан Якович Пириг Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ, заслуженный де...Випускники

Руслан Якович Пиріг Доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ,заслужений ді...Методологічний reading-семінар

Призначення Семінар функціонує як майданчик для обміну думками та обговорення книжок з актуальних теоретико-методологічних проблем історичної науки. ...Методологический reading-семинар

ЦельСеминар функционирует как площадка для обмена мнениями и обсуждения книг на актуальные теоретико-методологические проблемы историческойнауки.Истор...Кафедра історіографії, джерелознавства та археології в дзеркалі бібліографії

Бібліографія праць вчених кафедри почала складатися вже в перші роки її існування. І це не випадково. Саму історіографію до середини ХХ ст. іноді отот...Кафедра историографии, источниковедения и археологии в зеркале библиографии

Библиография трудов учёных кафедры начала складываться уже в первые годы её существования. И это не случайно. Саму историографию до середины ХХ в. ино...Міжнародний проект «Ubi universitas, ibi Europa. Трансфер і адаптація університетської ідеї в Російській імперії другої половини XVIII - першої половини XIX ст.»

Міжнародний проект офіційно здійснювався в 2008-2010 рр., хоча деякі ідеї почали обговорюватися учасниками проекту раніше, а реалізація всіх запланова...Международный проект «Ubi universitas – ibi Europa. Трансфер и адаптация университетской идеи в Российской империи второй половины XVIII – первой половины XIX в.»

Международный проект официально осуществлялся в 2008-2010 гг., хотя некоторые идеи начали обсуждаться участниками проекта ранее, а реализация всех зап...Археографічні проекти

Значну частину наукового доробку кафедри становлять археографічні видання. Основними напрямками археографічної роботи є краєзнавчі студії та історія...Археографические проекты

Значительную часть научных изданий кафедры составляют археографические труды. Основными направлениями археографической работы являются краеведческие с...Библиографический проект

Библиография трудов учёных кафедры начала складываться уже в первые годы её существования. И это не случайно. Саму историографию до середины ХХ в....Бібліографічний проект

Бібліографія праць вчених кафедри почала складатися вже в перші роки її існування. І це не випадково. Саму історіографію до середини ХХ ст. іноді ...Серія «Джерелознавчі зошити»

Серія була започаткована в 2002 р. кафедрою історіографії, джерелознавства та археології разом із Східно-регіональним відділом Центру пам’яткознавства...Серия «Джерелознавчі зошити» («Источниковедческие тетради»)

Серия была основана в 2002 г. кафедрой историографии, источниковедения и археологи совместно с Восточно-региональным отделением Центра памятниковедени...Срібна серія

До 50-річчя Кафедри історіографії, джерелознавства та археології було видано декілька видань так званої "Срібної серії". ...Серебрянная серия

К 50-летию Кафедры историографии, источниковедения и археологии было издано несколько изданий так называемой "Серебряной серии". ...Устноисторические проекты

Устноисторические проекты«Образы университетской науки: Харьковский университет в 1940 – 1980-е гг.»В 2006 г. на кафедре началась реализация проекта «...Усноісторичні проекти

Усноісторичні проекти«Образи університетської науки: Харківський університет у 1940 – 1980-х роках»У 2006 р. на кафедрі розпочалася реалізація проекту...Выставочная деятельность

Кафедра тесно сотрудничает с архивными и музейными учреждениями, что позволяет реализовывать интересные научные и просветительские проекты. С 1999 г. ...Виставкова діяльність

Кафедра тісно співпрацює з архівними та музейними установами, що дозволяє реалізовувати цікаві наукові та просвітницькі проекти. З 1999 р. за ініціати...Археологічна практика

Середньовічна археологічна експедиціяСередньовічна експедиція була створена в 60-х роках ХХ ст. з ініціативи В.К.Міхеєва і довгі роки працювала під йо...Археологическая практика

Средневековая экспедицияСредневековая экспедиция была создана в 60-х годах ХХ ст. по инициативе В.К.Михеева и долгие годы работала под его руководство...Краєзнавча практика

Відгуки студентів про практику 2020 р.Краєзнавча навчально-виробнича практика 2020 року: підведено підсумкиЗ 2012 р. вперше в Україні на факультеті вв...Краеведческая практика

Отзывы студентов о практике 2020 г.Краеведческая учебно-производственная практика 2020 года: подведены итогиС 2012 г. впервые в Украине на факультете ...Музейно-архівна практика

Із щоденників студентів з музейно-архівної практикиВраження студентів від музейно-архівної практикиМузейно–архівною навчальною практикою завершується ...Музейно-архивная практика

Из дневников студентов с музейно-архивной практикиВпечатления студентов от музейно-архивной практикиМузейно–архивной учебной практикой завершается уче...Педагогічна практика

Робоча програма практикиМетодичка з психології для 4 курсуМетодичка з психології для 5 курсуСтуденти кафедри на ІV та VІ курсах проходять обов’язкову ...Педагогическая практика

Робочая программа практикиМетодичка по психологии для 4 курса Методичка по психологии для 5 курсаСтуденты кафедры на ІV и VI курсах проходят обязате...Архівний об'їзд

Наразі сторінка знаходиться на етапі наповнення....Архивный объезд

На данный момент страница находится на этапе наполнения....Захищені дисертації

Дисертації, захищені по кафедрі (1965 – 2003 рр.) Докторські дисертації 1. Михеев В.К. Экономика и социальные отношения у населения салтово-маяцк...Защищенные диссертации

Диссертации, защищенные на кафедре(1965 – 2003 гг.)Докторские диссертации 1. Михеев В.К. Экономика и социальные отношения у населения салтово-маяцкой...Наши выпускники

На данный момент страница находится на этапе наполнения....Наші випускники

Наразі сторінка знаходиться на етапі наповнення....Опікунська рада кафедри

Астахова Катерина Вікторівна (голова)Доктор історичних наук, професор, ректор Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" Ак...Попечительский совет кафедры

Астахова Екатерина Викторовна (председатель)Доктор исторических наук, профессор, ректор Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская а...Астахов Віктор Іванович

Астахов Віктор Іванович(29.05.1922 – 22.06.1972)Народився в с.Маліво Єгор’ївського повіту Московської губернії (тепер Коломенський район Московської о...Журавський Юрій (Юліан) Йосипович

Журавський Юрій (Юліан) Йосипович (24.10.37 – 21.08.91)Народився в с.Буртіно (Кам'янець-Подільської, тепер – Хмельницької області). Навчався в сільськ...Епштейн Аркадій Ісаакович

Епштейн Аркадій Ісаакович(10.10.1922 – 08.06.2005)Аркадій Ісаакович Епштейн народився 10 жовтня 1922 року в м.Харкові в родині службовців. У 1940 році...Шрамко Борис Андрійович

Шрамко Борис Андрійович(17.01.1921 – 08.07.2012)Народився в м.Гомелі (тоді у складі РСФРР, нині – Біларусь). У 1939–1941 pp.– студент історичного факу...Шерман Ісай Львович

Шерман Ісай Львович(10.01.1912 (28.12.1911 ст.ст.) – 15.12.1989)Народився в м.Бахмут Катеринославської губернії (сучасний Бахмут Донецької обл.). Нав...Міхеєв Володимир Кузьмич

Міхеєв Володимир Кузьмич(12.11.1937 – 24.12.2008)Народився в с.Лухівка Саранського району Мордовської АРСР. У 1940-х рр. він разом із родиною переїхав...Зайцев Борис Петрович

Зайцев Борис Петрович(30.11.1927 – 23.01.2014)Народився у сел.Оленівські Кар’єри Бешевського району Сталінського округу (тепер м.Докучаєвськ Донецької...Астахов Виктор Иванович

Астахов Виктор Иванович(29.05.1922 – 22.06.1972)Родился в с.Маливо Егорьевского уезда Московской губернии (теперь Коломенский район Московской области...Журавский Юрий (Юлиан) Иосифович

Журавский Юрий (Юлиан) Иосифович(24.10.37 – 21.08.91)Родился в с.Буртино (Каменец–Подольской, теперь – Хмельницкой области). Учился в сельской школе, ...Зайцев Борис Петрович

Зайцев Борис Петрович(30.11.1927 – 23.01.2014)Родился в пос.Еленовские Карьеры Бешевского района Сталинского округа (ныне г.Докучаевск Донецкой област...Михеев Владимир Кузьмич

Михеев Владимир Кузьмич(12.11.1937 – 24.12.2008)Родился в с.Луховка Саранского района Мордовской АССР. В 1940–х гг. он вместе с семьей переехал в г.Ха...Шерман Исай Львович

Шерман Исай Львович(10.01.1912 (28.12.1911 ст.ст.) – 15.12.1989)Родился в г.Бахмут Екатеринославской губернии (современный Бахмут Донецкой обл.). Учил...Шрамко Борис Андреевич

Шрамко Борис Андреевич(17.01.1921 – 08.07.2012)Родился в г.Гомеле (тогда в составе РСФСР, ныне – Беларусь). В 1939–1941 гг.– студент исторического фак...Эпштейн Аркадий Исаакович

Эпштейн Аркадий Исаакович(10.10.1922 – 08.06.2005)Аркадий Исаакович Эпштейн родился 10 октября 1922 в г.Харькове в семье служащих. В 1940 г. окончил 1...
Наші партнери

Детальніше про працевлаштування дивись на сайті історичного факультетуДетальніше про наших партнерів...Наши партнеры

Подробнее о трудоустройстве смотри на сайте исторического факультетаВысшие учебные учреждения и научные организацииМузейные учрежденияАрхивные учрежде...Студентське самоврядування та документи

Наші студентиПрофспілкова організація студентів історичного факультетуСтудентська рада історичного факультетуДокументи...Студенческое самоуправление и документы

Наши студентыПрофсоюзная организация студентов исторического факультетаСтуденческий совет исторического факультетаДокументы...​ Спеціалізація «Архівознавство»

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна має вищий IV рі...Спеціалізація «Археологія»

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна має вищий IV рі...Спеціалізація «Архівознавство»

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна має вищий IV рі...Специализация «Архивоведение»

Кафедра историографии, источниковедения и археологии исторического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина имеет высший ...Специализация «Археология»

Кафедра историографии, источниковедения и археологии исторического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина имеет высший ...Журналістам

Запрошуємо відвідатиНОВИНИ САЙТУАНОНСИ САЙТУ...Журналистам

Приглашаем посетить НОВОСТИ САЙТА АНОНСЫ САЙТА ...Музеї

Музеєзнавчий напрям на кафедрі становить важливу складову наукової та навчально-практичної роботи. Співпраця кафедри з музейними установами університе...Музеи

Музееведческое направление на кафедре является важной частью научной и учебно-практической работы. Сотрудничество кафедры с музейными организациями ун...Архіви

Архівні установи для історика є важливим партнером для реалізації науково-дослідницьких проектів та здійснення освітніх завдань. На кафедрі історіогра...Архивы

Архивные учреждения для историка являются важным союзником для реализации научно-исследовательских проектов и осуществления образовательных задач. Еще...Університети

Кафедра має сталі плодотворні зв’язки з колегами з інших університетів та академічних центрів. Так, провідні вчені, які працюють у навчальних та науко...Университеты

У кафедры установились плодотворные связи с коллегами из других университетов и академических центров. В научных конференциях, в составе редколлегии и...Організації

Традиційними для кафедри є контакти з громадськими, національно-культурними та конфесійними організаціями. Найбільш тісні зв’язки існують із Національ...Организации

Традиционными для кафедры являются контакты с общественными, национально-культурными и конфессиональными организациями. Наиболее тесные связи существу...Школи

Кафедра щільно співпрацює з рядом шкіл та позашкільними закладами м. Харкова. Студенти кафедри щороку проходять педагогічну практику на базі ЗОШ №...Школы

Кафедра тесно сотрудничает с рядом школ и внешкольных учреждений г.Харькова. Ежегодно студенты кафедры проходят педагогическую практику на базе ООШ...Об’їзд архівів Польщі разом із студентами Університету Марії Кюрі-Склодовської (м.Люблін, Польща)

Об’їзд архівів Польщі та участь у семінарі "Проблеми сучасного архівознавства та управління документами" (2018 р.)Архівний об'їзд 2018На підставі дого...Объезд архивов Польши вместе со студентами Университета Марии Кюри-Склодовской (г.Люблин, Польша)

Объезд архивов Польши и участие в семинаре «Проблемы современного архивоведения и управления документами» (2018 г.)Архивный объезд 2018На основании до...Кафедральне дозвілля

Художня галерея імені Г.Семирадського 20 лютого 2024 р. професор С.І.Посохов відвідав Художню галерею імені Г.Семирадськог...Кафедральный досуг

Туристическая поездка 1 октября 2021 г. состоялось путешествие членов кафедры в поселки Озеряны и Буды. Тур...Творча Премія імені А.Ф.Луньова

Премія імені А.Ф.Луньова (буклет)Творча Премія імені А.Ф.Луньова для учасників науково-практичної конференції «Луньовські читання» була започаткована ...Творческая Премия имени А.Ф.Лунёва

Премия имени А.Ф.Лунёва (буклет)Творческая Премия имени А.Ф.Лунёва для участников научно-практической конференции «Лунёвские чтения» была заснована ха...History of the Department

The Department was established in 1964 under the leadership of the prominent Ukrainian scholar, Doctor of Sciences in History, Professor V. I. Astakho...Research and Scholarship

The main areas of research and scholarship have crystallized at the Department of Historiography, Source Studies, and Archaeology: problems of the his...Kharkiv Historiographical Review

Editor in chief: Doctor of Sciences in History, Professor S. I. Posokhov Executive secretary: Candidate of Sciences in History, Associate Professor Y...Astakhov Readings

The Astakhov Readings is the name of the biennial conference organized by the Department of Historiography, Source Studies, and Archaeology of the Fac...Lunyov Readings

Photo ArchiveThe Lunyov Readings are an annual theory and practice seminar initiated by the Department of Historiography, Source Studies, and Archaeol...Academics

The Department has the highest, IV level of accreditation and the right to grant Master’s degrees. For a long time, we graduated specialists in two co...Club of Historiography, Source Studies, and Auxiliary Historical Disciplines

Club on Facebook.Club reports for 2019 / 2020, 2018 / 2019, 2017 / 2018, 2016 / 2017, 2015 / 2016, 2014 / 2015, 2013 / 2014.Club Chair – Candidate of ...Archaeology Club

The report on the work of the student scientific Archaeology Club (2019/2020)The report on the work of the student scientific Archaeology Club (2018/2...Art History Club

The Department’s Art History Club was established in the school year 2015-2016.The goal of the Club’s founders was to create a setting in which our st...Club of University Stories

Report of the Club of University Stories for the 2019/2020 academic year Club of University Stories: History and Present Club activity presentatio...The Department of Historiography, Source Studies, and Archaeology in light of bibliography

A rich stratum of bibliographic studies has emerged out of more than half a century of efforts by members of our Department and the staff of the Depar...International project “Ubi universitas, ibi Europa.​.."

International project “Ubi universitas, ibi Europa. The transfer and adaptation of the idea of university in the Russian Empire, second half of the ei...Projects

...Archaeographical projects

Archaeographical publications comprise a hefty portion of the Department’s scholarly output. Many of them have come out of our joint efforts with the ...Notebooks in Source Studies

The series was initiated in 2002 by the Department of Historiography, Source Studies, and Archaeology in collaboration with the Eastern Regional Secti...The Silver Series

As part of the commemoration of the fiftieth anniversary of the Department of Historiography, Source Studies, and Archaeology, seven monographs and co...Oral history projects

“Sketches of university scholarship: Kharkiv University in the 1940s-1980s”In 2006, the Department began the realization of the project “Sketches of u...Exhibitions

The Department collaborates closely with museums and archival institutions, which gives us many opportunities for interesting research and popular-his...Field Training

Like every other department of the Faculty of History, we run practical training programs in secondary-school teaching and museum work. However, there...Field Training in Archaeology

The Medieval Archaeological ExpeditionThe Medieval Expedition was established in the 1960s on the initiative of V. K. Mikheyev, who led it for many ye...Field Training in Local Studies

The program was started in 2012. Thanks to the growing cultural interest in la petite patrie and the development of new directions of historical resea...Field Training in Museums and Archives

For second-year undergraduates, the school year ends with museum and archival field training. Students majoring at our Department receive it at variou...Tours of Polish Archives with Students of the Maria Curie-Skłodowska University (Lublin, Poland)

2017 – Tours of Polish ArchivesBased on a cooperation agreement between the V. N. Karazin Kharkiv National University and the Maria Curie-Skłodowska U...Practice Teaching

In their fourth and fifth years of studies, the Department’s students complete mandatory teaching practicums in secondary schools, which tie together ...CityFace: Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу

CityFace – міжуніверситетський проєкт дослідження та переосмислення символічного простору міст Східної та Південної України – Дніпра, Донецька, ...CityFace: Практики саморепрезентации многонациональных городов в индустриальную и постиндустриальную эпоху

Детальнее о проекте (https://cityface.org.ua/) Презентация проекта Содержание проекта Колективна монографія "У пошуках обличчя міста: Практик...CityFace: Practices of the Self-Representation of Multinational Cities in the Industrial and Post-Industrial Era

CityFace is an inter-university project for the exploration and rethinking of the symbolic space of several key cities in eastern and southern Ukr...«Рух на Захід»: українські вчені в умовах вимушеної міграції (2014-2022)

Проєкт присвячений вимушеній міграції вчених із території проведення воєнних дій в Україні. Перша хвиля міграції розпочалася в 2014 році з території Д...«Движение на Запад»: украинские ученые в условиях вынужденной миграции (2014-2022)

Проект посвящен вынужденной миграции ученых с территории проведения военных действий в Украине. Первая волна миграции началась в 2014 году с территори...“Moving West”: Ukrainian Academics in Conditions of Forced Migration (2014-2022)

The project is devoted to the forced migration of academics from areas of military conflict in Ukraine. The first wave of this movement began in 2014 ...МІСТО І ВІЙНА: руйнування, збереження і переосмислення міської культурної спадщини великих міст Південно-Східної України в період російської військової агресії​

Завантажити пресреліз (український) Завантажити пресреліз (англійський)Інтерв'ю з експертами (за посиланням)ПРО ЩО ПРОЄКТ? «МІСТО І ВІЙНА» — міждисц...CITY AND WAR: Destruction, Preservation and Rethinking of the Urban Cultural Heritage of Large Cities in Eastern and Southern Ukraine within the Russia's Military Aggression

Download the press release (Ukrainian)Download press release (English)Interview with expertsWHAT IS THE PROJECT ABOUT? CITY AND WAR is an interdi...