Результати пошуку «» по сайту:Астаховські читання

20-21 жовтня на історичному факультеті за ініціативи кафедри історіографії, джерелознавства та археології та у співпраці з Програмою східноукраїнських студій імені Ковальських Канадського інституту українських студій відбулися «ХIV Астаховські читання» на тему «Своє» й «чуже» в історичній пам’яті та історіописанні.Астаховские чтения

20-21 октября на историческом факультете по инициативе кафедры историографии, источниковедения и археологии и в сотрудничестве с Программой восточно-украинских исследований имени Ковальских Канадского института украинских исследований состоялись «XIV Астаховские чтения» на тему «Свое» и «чужое» в исторической памяти и историописании.​VІIІ ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ «Проблеми збереження музейних колекцій»

30 березня на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбувся міжнародний науково-практичний семінар «Восьмі Луньовські читання», присвячений пам’яті випускника історичного факультету, засновника Пархомівського художнього музею та авторської методики музейної педагогіки, Афанасія Федоровича Луньова.VІІІ Лунёвские чтения «Проблемы сохранения музейных коллекций»

30 марта на историческом факультете Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина состоялся международный научно-практический семинар «Восьмые Лунёвские чтения», посвященный памяти выпускника исторического факультета, основателя Пархомовского художественного музея и авторской методики музейной педагогики, Афанасия Федоровича Лунёва.Пішов з життя Пікалов Валерій ГригоровичУшел из жизни Пикалов Валерий ГригорьевичВідкриття виставки "Місця пам'яті" Харківського університету другої половини ХХ - початку ХХІ століття

15 листопада 2016 року о 13:30 в Музеї історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулося відкриття виставки "Місця пам'яті" Харківського університету другої половини ХХ - початку ХХІ століття.Открытие выставки "Места памяти" Харьковского университета второй половины ХХ - начала XXI века

15 ноября 2016 в 13:30 в Музее истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина состоялось открытие выставки "Места памяти" Харьковского университета второй половины ХХ - начала XXI века.Робітня «Ремесло історика: роль гіпотези при написанні дисертаційної праці»

9 - 11 листопада 2016 р. відбулася робітня для молодих науковців (аспірантів) «Ремесло історика: роль гіпотези при написанні дисертаційної праці».Исследовательская мастерская «Ремесло историка: роль гипотезы при написании диссертационной работы»

9 - 11 ноября 2016 г. состоялась исследовательская мастерская для молодых ученых (аспирантов) «Ремесло историка: роль гипотезы при написании диссертационной работы»Х наукова конференція «Проблеми історії та археології України»

4 листопада відкрилась Х наукова конференція «Проблеми історії та археології України», присвячена 125-річчю професора К.Е.ГриневичаХ научная конференция «Проблемы истории и археологии Украины»

4 ноября открылась Х научная конференция «Проблемы истории и археологии Украины», посвященная 125-летию профессора К. Э. Гриневича«Чугуїв у топографічних планах та архітектурних кресленнях Українського військового поселення першої половини XIX ст.»

29 - 31 березня 2017 року, в Харківському національному університеті на історичному факультеті пройшла виставка «Чугуїв в топографічних планах та архітектурних кресленнях Українського військового поселення першої половини XIX ст.». Автор — директор Художньо-меморіального музею І.Ю.Рєпіна (м. Чугуїв) С.І.Бучаста.«Чугуев в топографических планах и архитектурных чертежах Украинского военного поселения первой половины XIX в.»

29 - 31 марта 2017 года в Харьковском национальном университете на историческом факультете прошла выставка «Чугуев в топографических планах и архитектурных чертежах Украинского военного поселения первой половины XIX в.». Автор - директор Художественно-мемориального музея И.Е.Репина (г. Чугуев) С.И.Бучастая.Відбулось відкриття виставки випускних фотографій та альбомів

23 березня в Музеї історії відбулося відкриття виставки випускних фотографій та альбомів.Состоялось открытие выставки выпускных фотографий и альбомов

23 марта в Музее истории состоялось открытие выставки выпускных фотографий и альбомов.Науковий семінар «БАЛАНС ТРАНСФОРМАЦІЇ: українська історіографія через 25 років після розпаду СРСР»

16 грудня 2016 р. в ауд. 2-49 Головного корпусу Харківського національного університету відбувся науковий семінар «БАЛАНС ТРАНСФОРМАЦІЇ: українська історіографія через 25 років після розпаду СРСР».Научный семинар «БАЛАНС ТРАНСФОРМАЦИИ: украинская историография через 25 лет после распада СССР»

16 декабря 2016 в ауд. 2-49 Главного корпуса Харьковского национального университета состоялся научный семинар «БАЛАНС ТРАНСФОРМАЦИИ: украинская историография через 25 лет после распада СССР».Виставка до 115-й річниці XII Всеросійського археологічного з'їзду в Музеї археології університету

22 лютого в Музеї археології ХНУ імені В. Н. Каразіна відбулося відкриття нової виставки, присвяченої 115-й річниці XII Всеросійського археологічного з'їзду. Виставка працюватиме до 5 травня.Выставки к 115-й годовщине XII Всероссийского археологического съезда в Музее археологии университета

22 февраля в Музее археологии ХНУ имени В. Н. Каразина состоялось открытие новой выставки, посвященной 115-й годовщине XII Всероссийского археологического съезда. Выставка будет работать до 5 мая.Святкування Дня працівників архівних установ України

23 грудня 2016 року з нагоди святкування Дня працівників архівних установ України, на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна був проведений круглий стіл «Інформаційні технології в архівній справі» присвячений актуальним проблемам розвитку сучасних технологій в архівних установах.Празднование Дня работников архивных учреждений Украины

23 декабря 2016 по случаю празднования Дня работников архивных учреждений Украины, на историческом факультете ХНУ имени В. Н. Каразина был проведен круглый стол «Информационные технологии в архивном деле» посвящен актуальным проблемам развития современных технологий в архивных учреждениях.Презентація наукових видань з історії Харківського університету

16 листопада в Музеї історії відбулася презентація наукових видань з історії Харківського університету.Презентация научных изданий по истории Харьковского университета

16 ноября в Музее истории состоялась презентация научных изданий по истории Харьковского университета.Практикум «Бази даних в історичних дослідженнях»

16 січня 2017 року відбувся практикум на тему: «Бази даних в історичних дослідженнях».Практикум «Базы данных в исторических исследованиях»

16 января 2017 года состоялся практикум на тему: «Базы данных в исторических исследованиях».Засідання студентського наукового гуртка «Шлях до самопізнання: особливості та методи генеалогічних досліджень»

2 березня відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін на тему: «Шлях до самопізнання: особливості та методи генеалогічних досліджень».Заседание студенческого научного кружка «Путь к познанию себя: особенности и методы генеалогических исследований»

2 марта 2017 года состоялось очередное заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин на тему: «Путь к познанию себя: особенности и методы генеалогических исследований»Відкриття виставки «Солодка історія Харкова»

23 грудня 2016 р. до Дня працівника архівних установ у приміщенні Музею історії відбулося відкриття виставки «Солодка історія Харкова: за матеріалами архіву Харківської бісквітної фабрики, Державного архіву Харківської області та Центрального державного науково-технічного архіву».Открытие выставки «Сладкая история Харькова»

23 декабря 2016 г., ко Дню работника архивных учреждений в помещении Музея истории состоялось открытие выставки «Сладкая история Харькова: по материалам архива Харьковской бисквитной фабрики, Государственного архива Харьковской области и Центрального государственного научно-технического архива».Засідання студентського наукового гуртка «Практики читання художньої літератури»

13 грудня 2016 р. на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології відбулося ексклюзивне засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін за участю викладачів кафедри (В. Ю. Іващенко, О. Д. Капліна, Ю. А. Кісельової, С. І. Посохова), якебуло присвячено практикам читання художньої літератури.Заседание студенческого научного кружка «Практики чтения художественной литературы»

13 декабря 2016 г. на кафедре историографии, источниковедения и археологии состоялось эксклюзивное заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин с участием преподавателей кафедры (В. Ю. Иващенко, А. Д. Каплина, Ю.А. Киселевой, С. И. Посохова), посвященноепрактикам чтения художественной литературы.Співробітники Музею археології взяли участь в Міжнародній науковій конференції у м.ЛюблінСотрудники Музея археологии приняли участие в Международной научной конференции в г.ЛюблинЗасідання студентського наукового гуртка «Університетська історія у дзеркалі біографістики та просопографії»

29 березня 2017 р. відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, присвячене таким перспективним напрямам сучасної історичної науки, як біографістика та просопографія.Заседание студенческого научного кружка «Университетская история в зеркале биографистики и просопографии»

29 марта 2017 г. состоялось очередное заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин, посвященное таким перспективным направлениям современной исторической науки, как биографистика и просопография.Презентація буклету "Творча премія на честь істориків Бориса Мигаля і Юрія Журавського​"Презентация буклета "Творческая премия в честь историков Бориса Мигаля и Юрия Журавского"Спільне засідання студентських гуртків «Історія та сьогодення Головного корпусу Каразінського університету»

27 квітня 2017 р. у Музеї історії ХНУ імені В.Н.Каразіна відбулося спільне засідання Клубу університетських історій та студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства і спеціальних історичних дисциплін на тему: «Історія та сучасність Головного корпусу Каразінського університету».Совместное заседание студенческих кружков «История и современность Главного корпуса Каразинского университета»

27 апреля 2017 г. в Музее истории ХНУ имени В.Н.Каразина состоялось совместное заседание Клуба университетских историй и студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин на тему: «История и современность Главного корпуса Каразинского университета».Акція "Діти війни (1941-1945): долі та спогади"

4 травня 2017 року в Музеї історії відбулася Акція "Діти війни (1941-1945): долі та спогади".Акция "Дети войны (1941-1945): судьбы и воспоминания"

4 мая 2017 г. в Музее истории прошла Акция "Дети войны (1941-1945): судьбы и воспоминания".Викладачі кафедри взяли участь у роботі міжнародної наукової конференції "XVII Кирило-Мефодіївські читання" (Харків, 11-12 травня 2017)Преподаватели кафедры приняли участие в работе международной научной конференци "XVII Кирилло-Мефодиевские чтения" (Харьков, 11-12 мая 2017)Круглий стіл «Комп’ютерні ігри та проблеми формування історичної свідомості»Круглый стол «Компьютерные игры и проблемы формирования исторического сознания»​Вітаємо студентів кафедри с успішним виступом на «КАРАЗІНСЬКИХ ЧИТАННЯХ»

28 квітня 2017 р. на історичному факультеті ХНУ імені В.Н.Каразіна відбулася ювілейна 70-та Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання».​Поздравляем студентов кафедры с успешным выступлением на «КАРАЗИНСКИХ ЧТЕНИЯХ»

28 апреля 2017 г. на историческом факультете ХНУ имени В.Н.Каразина состоялась юбилейная 70-я Международная конференция молодых ученых «Каразинские чтения».Кафедра історіографії, джерелознавства та археології відзначила День науки!

20 травня у рамках святкування Дня науки колектив кафедри відвідав м. Чугуїв.Кафедра историографии, источниковедения и археологии отпраздновала День науки!

20 мая в рамках празднования Дня науки коллектив кафедры посетил г.Чугуев.Викладачі кафедри та співробітники Музею археології взяли участь в семінарі-практикумі «Музей в екстремальній ситуації. Першочергові заходи»

25-27 квітня 2017 р. викладачі кафедри та співробітники Музею археології ХНУ імені В.Н.Каразіна взяли участь в семінарі-практикумі «Музей в екстремальній ситуації. Першочергові заходи». Семінар проводився фахівцями Національного науково-дослідного реставраційного центру України в м.Харкові за підтримкою Міністерства культури України, та за дорученням Національного виконавчого комітету Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM).Преподаватели кафедры и сотрудники Музея археологии приняли участие в семинаре-практикуме «Музей в экстремальной ситуации. Первоочередные меры»

25-27 апреля 2017 сотрудники Музея археологии ХНУ имени В.Н.Каразина приняли участие в семинаре-практикуме «Музей в экстремальной ситуации. Первоочередные меры». Семинар проводился специалистами Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины в г.Харькове при поддержке Министерства культуры Украины и по поручению Национального исполнительного комитета Международного центра изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ICCROM).Загальноміська виставка унікальних експонатів вузівських музеїв Харкова

18 травня в приміщенні Музею історії ХНУ відбулося відкриття загальноміської виставки унікальних експонатів вузівських музеїв Харкова. З нагоди Дня музеїв до присутніх звернулися голова Асоціації співробітників вузівських музеїв м. Харкова, професор С.І.Посохов, ректор ХНУ імені В.Н.Каразіна, академік В.С.Бакіров, декан історичного факультету С.Д.Литовченко.Общегородская выставка уникальных экспонатов вузовских музеев Харькова

18 мая в Музее истории ХНУ состоялось открытие общегородской выставки уникальных экспонатов вузовских музеев Харькова. По случаю Дня музеев к собравшимся обратились председатель Ассоциации сотрудников вузовских музеев г.Харькова, профессор С.И. Посохов, ректор ХНУ имени В.Н.Каразина, академик В.С.Бакиров, декан исторического факультета С.Д.Литовченко.​Вітаємо Сергія Івановича Посохова з отриманням іменної стипендії імені В.Н.Каразіна (гуманітарні науки) Харківської обласної державної адміністрації!Поздравляем Сергея Ивановича Посохова с получением именной стипендии имени В.Н.Каразина (гуманитарные науки) Харьковской областной государственной администрации!Практикум "​Бази даних при вивченні візуальних джерел"

24 травня в рамках роботи студентського наукового гуртка мистецтвознавства відбувся практикум на тему: "Бази даних при вивченні візуальних джерел".Практикум "Базы данных при изучении визуальных источников"

24 мая в рамках работы студенческого научного кружка искусствоведения состоялся практикум на тему: "Базы данных при изучении визуальных источников".Екскурсія магістрів кафедри до Центрального державного науково-технічного архіву

24 квітня магістри кафедри під час екскурсії до Центрального державного науково-технічного архіву ознайомилися з правилами та умовами роботи з архівними документами, реставраційною практикою архіву, а також відвідали виставку документів, присвячену 155-річчю від дні народження архітектора О.М.Бекетова.Экскурсия магистров кафедры в Центральный государственный научно-технический архив

24 апреля магистры кафедры во время экскурсии в Центральный государственный научно-технический архив познакомились с правилами и условиями работы с архивными документами, реставрационной практикой архива, а также посетили выставку документов, посвященную 155-летию со дня рождения архитектора А.Н.Бекетова.Засідання гуртка мистецтвознавців

24 квітня відбулося засідання гуртка мистецтвознавців. Студенти відвідали іконописну школу-майстерню при Харківській духовній семінарії.Заседание кружка искусствоведов

24 апреля состоялось заседание кружка искусствоведов. Студенты посетили иконописную школу-мастерскую при Харьковской духовной семинарии.Об’їзд архівів Польщі та участь у семінарі "Проблеми сучасного архівознавства та управління документами"

З 12 по 22 травня 2017 р. студенти та молоді науковці історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна взяли участь в Програмному Архівознавчому об`їзді, організатором якого є Інститут історії Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.Объезд архивов Польши и участие в семинаре «Проблемы современного архивоведения и управления документами»

С 12 по 22 мая 2017 г. студенты и молодые ученые исторического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина приняли участие в Программном архивоведческом объезде, организатором которого является Институт истории Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине.Пам'ять про Вчителя

29 травня викладачі кафедри історіографії, джерелознавства та археології вшанував пам'ять засновника кафедри – відомого українського вченого, доктора історичних наук, професора Віктора Івановича Астахова.Память об Учителе

29 мая преподаватели кафедры историографии, источниковедения и археологии почтил память основателя кафедры – известного украинского ученого, доктора исторических наук, профессора Виктора Ивановича Астахова.Засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

31 травня 2017 р. відбулося ексклюзивне засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін вдома у викладача кафедри О.Г.Павлової.Заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин

31 мая 2017 г. состоялось эксклюзивное заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин в гостях у преподавателя кафедры О.Г.Павловой.Міжнародна археологічна конференція “Видатний археолог ХХ століття професор Олексій Іванович Тереножкін (до 110-річчя з дня народження)”

21-24 травня в м.Чигирин (Україна) пройшла міжнародна археологічна конференція “Видатний археолог ХХ століття професор Олексій Іванович Тереножкін (до 110-річчя з дня народження)”.Международная археологическая конференция “Выдающийся археолог ХХ века профессор Алексей Иванович Тереножкин (к 110-летию со дня рождения)”

21-24 мая в г.Чигирин (Украина) прошла международная археологическая конференция “Выдающийся археолог ХХ века профессор Алексей Иванович Тереножкин (к 110-летию со дня рождения)”.Захист дипломних проектів магістрів

5 червня 2017 р. відбувся успішний захист дипломних проектів магістрів 2 року навчання.Защита дипломных проектов магистров

5 июня 2017 г. состоялась успешная защита дипломных проектов магистров 2 года обучения.Захист дипломних проектів бакалаврів

8 червня 2017 р. відбувся публічний захист дипломних проектів студентів 4 курсу.Защита дипломных проектов бакалавров

8 июня 2017 г. состоялась публичная защита дипломных проектов студентов 4 курса.Науковий семінар «Світ Миколи Костомарова»

22 червня 2017 р. відбувся науковий семінар «Світ Миколи Костомарова» (до 200-річчя вченого).Научный семинар «Мир Николая Костомарова»

22 июня 2017 г. состоялся научный семинар «Мир Николая Костомарова» (к 200-летию ученого).Представники кафедри відвідали міжнародний фестиваль історичної реконструкції «Стара Фортеця. Подорож крізь століття»Представители кафедры посетили международный фестиваль исторической реконструкции «Старая Крепость. Путешествие сквозь столетия»Подорож студентського наукового гуртка до Борової та Водяного

17 червня 2017 р. учасники студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (науковий керівник – доц.Ю.А.Кисельова, староста гуртка – С.Селегеєв) здійснили подорож до с.Борова та с.Водяне Зміївського району Харківської області.Путешествие студенческого научного кружка в Боровую и Водяное

17 июня 2017 г. участники студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин (научный руководитель – доц.Ю.А.Киселева, староста кружка – С.Селегеев) совершили путешествие в с.Боровая и с.Водяное Змиевского района Харьковской области.Випуск студентів

26 червня 2017 р. відбувся урочистий випуск студентів 6 курсу Каразінського університету.Выпуск студентов

26 июня 2017 г. состоялся торжественный выпуск студентов 6 курса Каразинского университета.Засідання Правління Національної спілки краєзнавців України​

12 липня 2017 р. в конференц-залі Інституту історії України НАН України відбулося засідання Правління Національної спілки краєзнавців України, присвячене 90-річчю наукового журналу “Краєзнавство”.Заседание Правления Национального союза краеведов Украины

12 июля 2017 г. в конференц-зале Института истории Украины НАН Украины состоялось заседание Правления Национального союза краеведов Украины, посвященное 90-летию научного журнала "Краеведение".​Вітаємо С.І.Посохова з нагородженням грамотою НСКУ за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху України

12 липня 2017 р. в рамках засідання Правління Національної спілки краєзнавців України грамотою НСКУ за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху України був нагороджений завідувач кафедрою історіографії, джерелознавства та археології д.і.н., проф.С.І.Посохов.​Поздравляем С.И.Посохова с награждением грамотой НСКУ за значительный вклад в развитие краеведческого движения Украины

12 июля 2017 г. в рамках заседания Правления Национального союза краеведов Украины грамотой НСКУ за значительный вклад в развитие краеведческого движения Украины был награжден заведующий кафедрой историографии, источниковедения и археологии д.и.н., проф.С.И.Посохов.Открывая неизвестные страницы Харьковщины

24 июля 2017 г. завершилась краеведческая практика студентов III курса исторического факультета.Відкриваючи невідомі сторінки Харківщини

24 липня 2017 р. завершилася краєзнавча практика студентів III курсу історичного факультету.Виставка живопису «Харків-Донбас: історія, традиції, сучасність»

14 вересня 2017 р. викладачі та студенти кафедри відвідали виставку живопису «Харків-Донбас: історія, традиції, сучасність», що проводилася у Будинку художника.Выставка живописи «Харьков-Донбасс: история, традиция, современность»

14 сентября 2017 г. преподаватели и студенты кафедры посетили выставку живописи «Харьков-Донбасс: история, традиция, современность», которая экспонировалась в Доме художника.Спільне засідання студентських наукових гуртків кафедри

21 вересня 2017 р. відбулося спільне засідання студентських наукових гуртків мистецтвознавства та історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, під час якого студенти зустрілися з випускником історичного факультету, відомим фотографом Володимиром Анатолієвичем Оглобліним.Совместное заседание студенческих научных кружков кафедры

21 сентября 2017 г. состоялось совместное заседание студенческих научных кружков искусствоведения и историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин, во время которого студенты встретились с выпускником исторического факультета, известным фотографом Владимиром Анатольевичем Оглоблиным.Презентація об`їзду архівів Польщі та проекту «Європа на власні очі»

14 вересня 2017 р. відбулося спільне засідання студентського наукового гуртка кафедри історії України і гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін.Презентация объезда архивов Польши и проекта «Европа своими глазами»

14 сентября 2017 г. состоялось общее заседание студенческого научного кружка кафедры истории Украины и кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин.Презентація літніх археологічних практик

20 вересня 2017 р. відбулася презентація літніх археологічних практик. Студенти історичного факультету на першому курсі проходять археологічну практику на базі трьох експедицій: Германо-Cлов'янської, Середньовічної та Більської.Презентация летних археологических практик

20 сентября 2017 г. состоялась презентация летних археологических практик. Студенты исторического факультета на первом курсе проходят археологическую практику на базе трех экспедиций: Германо-Cловянской, Средневековой и Бельской.Рейтинг кафедр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

За результатами діяльності у 2016/2017 н.р. кафедра історіографії, джерелознавства та археології посіла 1 місце (16,68) серед кафедр гуманітарного та соціально-економічного профілю Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.Рейтинг кафедр Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

По результатам деятельности в 2016/2017 уч.г. кафедра историографии, источниковедения и археологии заняла 1 место (16,68) среди кафедр гуманитарного и социально-экономического профиля Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина.Участь проф.С.І.Посохов в міжнародному семінарі в УКУ

25 вересня 2017 р. завідувач кафедрою історіографії, джерелознавства та археології д.і.н., проф.С.І.Посохов взяв участь в міжнародному науково-методичному семінарі, який було організовано Гуманітарним факультетом Українського католицького університету у Львові.Участие проф.С.И.Посохов в международном семинаре в УКУ

25 сентября 2017 г. заведующий кафедрой историографии, источниковедения и археологии д.и.н., проф.С.И.Посохов принял участие в международном научно-методическом семинаре, организованном Гуманитарным факультетом Украинского католического университета во Львове.Участь в VII Міжнародному симпозіумі історії бюрократії та VII Загальному з’їзді архівістів польських​ (м.Кельце, Польща)Участие в VII Международном симпозиуме истории бюрократии и VII Общем съезде архивистов польских (г.Кельце, Польша)Привітання викладачів кафедри від студентів з нагоди Дня вчителяПоздравление преподавателей кафедры от студентов по случаю Дня учителяУчасть викладачів кафедри в круглому столі "Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність"

29 вересня 2017 р. викладачі кафедри взяли участь у круглому столі "Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність (до 100-річчя створення системи архівних установ в Україні)".Участие преподавателей кафедры в круглом столе "Архивное дело в Харьковской области: история и современность"

29 сентября 2017 г. преподаватели кафедры приняли участие в круглом столе "Архивное дело в Харьковской области: история и современность (к 100-летию создания системы архивных учреждений в Украине)".Проф.С.І.Посохов взяв участь в німецько-українському методологічному семінарі

6 жовтня 2017 р. завідувач кафедрою історіографії, джерелознавства та археології д.і.н., проф.С.І.Посохов взяв участь в німецько-українському методологічному семінарі "Публічна історія та історична культура".Проф.С.И.Посохов принял участие в немецко-украинском методологическом семинаре

6 октября 2017 г. заведующий кафедрой историографии, источниковедения и археологии д.и.н., проф.С.И.Посохов принял участие в немецко-украинском методологическом семинаре "Публичная история и историческая культура".Відкрита лекція доц. кафедри Іващенко Вікторії Юріївни з методики викладання історії

6 жовтня 2017 р. відбулася відкрита лекція доцента кафедри історіографії, джерелознавства та археології Іващенко Вікторії Юріївни з методики викладання історії. Приурочена до Дня вчителя лекція об'єднала три покоління історичного факультету - студентів, викладачів та випускників.Открытая лекция доц. кафедры Иващенко Виктории Юрьевны по методике преподавания истории

6 октября 2017 г. состоялась открытая лекция доцента кафедры историографии, источниковедения и археологии Иващенко Виктории Юрьевны по методике преподавания истории. Посвященная Дню учителя лекция объединила три поколения исторического факультета - студентов, преподавателей и выпускников.13 октября скончался Бернд Бонвеч

13 октября скончался Бернд Бонвеч - известный немецкий историк, директор-основатель Германского исторического института в Москве, Почетный доктор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина.​13 жовтня помер Бернд Бонвеч

13 жовтня помер Бернд Бонвеч – відомий німецький історик, директор-засновник Німецького історичного інституту в Москві, Почесний доктор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.24 октября 2017 – 80 лет со дня рождения Ю.И.Журавского (1937–1991)

Фотогалерея24 жовтня 2017 – 80 років від дня народження Ю.Й.Журавського (1937–1991)

ФотогалереяАспірант кафедри Олексій Янкул взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «XI Машеровські читання»

Аспірант кафедри історіографії, джерелознавства та археології Олексій Янкул взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «XI Машеровські читання», яка проходила 18 жовтня 2017 р. на базі Вітебського державного університету імені П.М.Машерова (м.Вітебськ, Республіка Білорусь).Аспирант кафедры Алексей Янкул принял участие в Международной научно-практической конференции «XI Машеровские чтения»

Аспирант кафедры историографии, источниковедения и археологии Алексей Янкул принял участие в Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «XI Машеровские чтения», которая проходила 18 октября 2017 г. на базе Витебского государственного университета имени П.М.Машерова (г.Витебск, Республика Беларусь).Кружок историографии, источниковедения и СИД

На заседании 12 октября в результате открытого голосования студент 3 курса Дмитрий Раков был избран старостой кружка историографии, источниковедения и СИД.Гурток історіографії, джерелознавства та СІД

На засіданні 12 жовтня в результаті відкритого голосування студент 3 курсу Дмитро Раков був обраний старостою гуртка історіографії, джерелознавства та СІД.Екскурсія до міста Чугуїв

7 жовтня відбулася виїзна екскурсія до міста Чугуїв. З історією міста та його історико-культурною спадщиною познайомив магістр історичного факультету В.Каплієнко.Экскурсия в город Чугуев

7 октября состоялась выездная экскурсия в город Чугуев. С историей города и его историко-культурным наследием познакомил магистр исторического факультета В.Каплиенко.ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ: МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКИ

5–6 жовтня 2017 р. відбулась V Міжнародна наукова конференція "Історія археології: механізми управління та форми організації науки".ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ: МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ

5-6 октября 2017 г. состоялась V Международная научная конференция "История археологии: механизмы управления и формы организации науки".Засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІДЗаседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и СИД​ ​Вітаємо проф. С.І.Посохова з нагородженням грамотою ЦДНТА УкраїниПоздравляем проф. С.И.Посохова с награждением грамотой ЦГНТА УкраиныЗасідання гуртка мистецтвознавців, присвячене мистецтву художнього фарфору

2 листопада 2017 р. відбулося засідання гуртка мистецтвознавців, яке цього разу було присвячене мистецтву художнього фарфору.Заседание кружка искусствоведов, посвященное искусству художественного фарфора

2 ноября 2017 г. состоялось заседание кружка искусствоведов, которое на этот раз было посвящено искусству художественного фарфора.213-річниця Харківського університету та Міжнародний день студента213-летие Харьковского университета и Международный день студентаВідкриття виставки "Студентське життя в карикатурі"

16 листопада у Музеї історії університету відбулося урочисте відкриття виставки "Студентське життя в карикатурі".Открытие выставки "Студенческая жизнь в карикатуре"

16 ноября в Музее истории университета состоялось торжественное открытие выставки "Студенческая жизнь в карикатуре"!Виставка «Підсумки археологічних досліджень 2017 р.» в Музеї археології (до 80-річчя від дня народження В.К.Міхеєва)

24 листопада 2017 р. у Виставковій залі Музею археології ХНУ імені В.Н.Каразіна відбулось відкриття щорічної виставки, в якій відображені результати роботи 12 археологічних експедицій.Выставка «Итоги археологических исследований 2017 г.»​ в Музее археологии (к 80-летию со дня рождения В.К.Михеева)

24 ноября 2017 г. в Выставочном зале Музея археологии ХНУ имени В.Н.Каразина состоялось открытие ежегодной выставки, в которой отражены результаты работы 12 археологических экспедиций.Археологический семинар «Скифские вопросы»

В начале ноября 2017 г. в связи с работой археологической выставки «Скифские воины древней Сибири», открывшейся в Британском музее 14 сентября 2017 г., сотрудники университета И.Б.Шрамко и С.А.Задников, как исследователи крупнейшего в Восточной Европе эпохи раннего железа Бельского городища, были приглашены для участия в научном Археологическом семинаре «Скифские вопросы».Археологічний семінар «Скіфські питання»

На початку листопада 2017 року у зв'язку зі значним інтересом до скіфської культури, викликаним археологічною виставкою «Скіфські воїни давньої Сибіру», що відкрилася у Британському музеї 14 вересня 2017 року, співробітники університету І.Б.Шрамко і С.А.Задніков, як дослідники найбільшого у Східній Європі Більського городища, були запрошені для участі в науковому Археологічному семінарі «Скіфські питання».День архівної інформації для студентів

30 листопада 2017 р. у ЦДНТА України пройшов день архівної інформації для студентів IV курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна на тему: «Колекції документів у складі архівних фондів».День архивной информации для студентов

30 ноября 2017 г. в ЦГНТА Украины прошел день архивной информации для студентов IV курса исторического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина на тему: «Коллекции документов в составе архивных фондов».Засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІД, присвячене проблемам аналізу візуальних джерел

30 листопада 2017 р. відбулося засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, присвячене проблемам аналізу візуальних джерел, зокрема, карикатур. Місцем зустрічі став Музей історії університету, де у ці дні якраз функціонує тимчасова виставка «Студентське життя в карикатурі».Заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и СИД, посвященное проблемам анализа визуальных источников

30 ноября 2017 г. состоялось заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин, посвященное проблемам анализа визуальных источников, в частности, карикатур. Встреча состоялась в Музее истории университета, где сейчас как раз функционирует временная выставка «Студенческая жизнь в карикатуре».Віртуальна виставка «Символи та емблеми Харківського університету» (до 90-річчя від дня народження Б.П.Зайцева)Виртуальная выставка «Символы и эмблемы Харьковского университета» (к 90-летию со дня рождения Б.П.Зайцева)35-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя з дня народження Б.П.Зайцева)»35-я Международная конференция молодых ученых «Краеведение в измерениях современной науки (к 90-летию со дня рождения Б.П.Зайцева)»Засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІД – «Науковий туризм як стиль життя»

13 грудня 2017 року відбулося засідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін у формі творчої зустрічі викладачів та студентів кафедри. Тема – «Науковий туризм як стиль життя».Заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и СИД - «Научный туризм как стиль жизни».

13 декабря 2017 года состоялось заседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин, которое в этот раз являло собой творческую встречу преподавателей и студентов кафедры. Тема - «Научный туризм как стиль жизни».Кафедра вітає архівістів із Днем працівників архівних установ України!Кафедра поздравляет архивистов с Днем работников архивных учреждений Украины!Музею історії університету 45 років!

21 грудня 2017 року Музей історії університету відзначив 45-річний ювілей. Урочистості відбулися за участі ректора, академіка Віля Савбановича Бакірова, адміністрації університету, викладачів, студентів, колег з вузівських музеїв та архівних установ нашого міста.Музею истории университета 45 лет!

21 декабря 2017 года Музей истории университета отметил 45-летний юбилей. Торжества состоялись при участии ректора, академика Виля Савбанович Бакирова, администрации университета, преподавателей, студентов, коллег из вузовских музеев и архивных учреждений нашего города.Вітаємо магістрів кафедри з успішним захистом дипломних робіт!Поздравляем магистров кафедры с успешной защитой дипломных работ!Поздравляем Ольгу Красько с успешной защитой диссертации

Поздравляем Ольгу Красько, аспирантку кафедры историографии, источниковедения и археологии, младшего научного сотрудника Музея истории ХНУ имени В.Н.Каразина с успешной защитой диссертации на соискание научной степени кандидата исторических наук.Вітаємо Ольгу Красько з успішним захистом дисертації

Вітаємо Ольгу Красько, аспірантку кафедри історіографії, джерелознавства та археологіїї, молодшого наукового співробітника Музею історії ХНУ імені В.Н.Каразіна, з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.ХІV Астаховські читання

20–21 жовтня 2016 р. на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбудуться ХІV Астаховські читання "«Своє» й «чуже» в історичній пам’яті та історіописанні".ХІV Астаховские чтения

20 – 21 октября 2016 г. на историческом факультете Харьковского университета имени В.Н. Каразина состоятся ХІV Астаховские чтения "«Свое» и «чужое» в исторической памяти и историописании".VІIІ Лунёвские чтения «Проблемы сохранения музейных коллекций»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина Исторический факультет Кафедра историографии, источниковедения и археологии Центр краеведения имени академика П. Т. Тронько Ассоциация музеев высших учебных заведений г. ХарьковVІIІ Луньовські читання «Проблеми збереження музейний колекцій»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Історичний факультет Кафедра історіографії, джерелознавства та археології Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Асоціація музеїв вищих навчальних закладів м. ХарківІІ-й Міжнародний науковий семінар «Проблеми сучасного архівознавства та управління документами»II-й Международный научный семинар «Проблемы современного архивоведения и управления документами»​Засідання гуртка мистецтвознавців​Заседание кружка искусствоведовКруглий стіл на тему: «Комп’ютерні ігри та проблеми формування історичної свідомості»Круглый стол на тему: «Компьютерные игры и проблемы формирования исторического сознания»Совместное заседание клуба университетских историй и кружка историографии, источниковедения и СИДСпільне засідання клубу університетських історій і гуртка історіографії, джерелознавства та СІДОткрытие выставки уникальных экспонатов вузовских музеев Харькова

18 мая в 13.30 в помещении Музея истории Харьковского университета состоится открытие общегородской выставки по случаю празднования Дня Музеев – 2017.Відкриття виставки унікальних експонатів вузівських музеїв Харкова

18 травня о 13.30 у приміщенні Музею історії Харківського університету відбудеться відкриття загальноміської виставки з нагоди святкування Дня Музеїв – 2017.24 травня в 13.30 в ауд. 5-56 відбудеться засідання (практикум) гуртка мистецтвознавства!24 мая в 13.30 в ауд. 5-56 состоится заседание (практикум) кружка искусствоведения!НАУКОВИЙ СЕМІНАР, ПРИСВЯЧЕНИЙ 200-РІЧЧЮ М.І.КОСТОМАРОВАНАУЧНЫЙ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 200-ЛЕТИЮ М.И.КОСТОМАРОВАЗахист магістерських дипломних робітЗащита магистерских дипломных работЗахист бакалаврських дипломних робітЗащита бакалаврских дипломных работСкіфська археологічна експедиціяСкифская археологическая экспедиция​Археологічна практика на базі Музею археології ХНУ імені В.Н.КаразінаАрхеологическая практика на базе Музея археологии ХНУ имени В.Н.КаразинаIX ЛУНЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ «Проблеми музейної освіти в Україні»ІХ ЛУНЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ «Проблемы музейного образования в Украине»Проф.С.І.Посохов візьме участь в німецько-українському методологічному семінаріПроф.С.И.Посохов примет участие в немецко-украинском методологическом семинареІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ: МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКИИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ: МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИКруглый стол «1917 год как историографическая цезура» (к 80-летию со дня рождения проф.Ю.И.Журавского)Круглий стіл «1917 рік як історіографічна цезура» (до 80-річчю від дня народження проф.Ю.Й.Журавського)Засідання гуртка мистецтвознавцівЗаседание кружка искусствоведов35-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя з дня народження Б.П.Зайцева)»35-я Международная конференция молодых ученых «Краеведение в измерениях современной науки (к 90-летию со дня рождения Б.П.Зайцева)»Відкриття виставки «Студентське життя в карикатурі»Открытие выставки «Студенческая жизнь в карикатуре»Віртуальна виставка «Символи та емблеми Харківського університету» (до 90-річчя від дня народження Б.П.Зайцева)Виртуальная выставка «Символы и эмблемы Харьковского университета» (к 90-летию со дня рождения Б.П.Зайцева)Засідання гуртка історіографії, джерелознавства та СІДЗаседание кружка историографии, источниковедения и СИДЗасідання гуртка мистецтвознавцівЗаседание кружка искусствоведовЗасідання студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та СІДЗаседание студенческого научного кружка историографии, источниковедения и СИД21 грудня 2017 р. Музей історії ХНУ імені В.Н.Каразіна святкуватиме своє 45-річчя!21 декабря 2017 г. Музей истории ХНУ имени В.Н.Каразина отпразднует свое 45-летие!Засідання студентського наукового гуртка мистецтвознавцівЗаседание студенческого научного кружка искусствоведов


Архівознавство

// О. Д. Каплін

Анотація


Архивоведение

// А. Д. Каплин

Анотація


Археологія

// В. В. Скирда

Анотація


Археология

// В. В. Скирда

Анотація


Введение в специальность

// Ю.А. Киселева, С.И. Посохов

Анотація


Вступ до спеціальності

// Ю.А. Кисельова, С.І. Посохов

Анотація


Историческая психология

// С.М. Куделко

Анотація


Історична психологія

// С.М. Куделко

Анотація


История первобытного общества

// В. В. Скирда

Анотація


Історія первісного суспільства

// В. В. Скирда

Анотація


Методи історичного дослідження

// С. М. Куделко

Анотація


Методы исторического исследования

// С. М. Куделко

Анотація


Музееведение

// С. М. Куделко

Анотація


Музеєзнавство

// С. М. Куделко

Анотація


Основи історіографії

// С.І. Посохов

Анотація


Основы историографии

// С.И. Посохов

Анотація


Украинская историография

// С. И. Посохов

Анотація


Українська історіографія

// С.І. Посохов

Анотація


Религиоведение

// А.Д. Каплин

Анотація


Релігієзнавство

// О. Д. Каплін

Анотація


Историческая география

// С. М. Куделко

Анотація


Історична географія

// С. М. Куделко

Анотація


Джерелознавство

// О.Д. Каплін

Анотація


Источниковедение

// А.Д. Каплин

Анотація


Теория и методика архивного дела

// А.Д. Каплин

Анотація


Теорія й методика архівної справи

// О.Д. Каплін

Анотація


Проблеми хозарської археології

// В. В. Скирда

Анотація


Проблемы хазарской археологии

// В. В. Скирда

Анотація


Славянская археология

// В. В. Скирда

Анотація


Слов'янська археологія

// В. В. Скирда

Анотація


Этнический состав древнего населения Украины

// В. В. Скирда

Анотація


Етнічний склад давнього населення України

// В. В. Скирда

АнотаціяІсторія кафедри

Кафедра була створена у 1964 р. за ініціативи відомого українського вченого доктора історичних наук, професора В.І.Астахова (1922–1972). Тоді вон...Кафедральний кафетерій

1. Чому так важливі усні іспити? Чи списував у студентські роки Сергій Іванович Посохов? Кого боявся під час сесії Сергій Михайлович Куделко? Запрошує...Кафедральный кафетерий

1. Почему так важны устные экзамены? Списывал ли в студенческие годы Сергей Иванович Посохов? Кого боялся во время сессии Сергей Михайлович Куделко? П...Медіа-проект «Профіль»

Пропонуємо Вашій увазі новий медіа-проект «Профіль». В рамках медіа-проекту викладачі кафедри відповідають на несподівані питання редактора, розповід...Медиа-проект «Профиль»

Представляем Вашему вниманию новый медиа-проект «Профиль». В рамках медиа-проекта преподаватели кафедры отвечают на неожиданные вопросы редактора и р...История кафедры

Кафедра была создана в 1964 г. по инициативе известного украинского учёного, доктора исторических наук, профессора В.И.Астахова (1922–1972). Тогда она...Астаховські читання

Програма ХІ Астаховських читань Програма ХIІ Астаховських читань Програма ХIIІ Астаховських читань Програма ХІV Астаховських читань Астаховські ...Астаховские чтения

Программа ХІ Астаховских чтенийПрограмма ХIІ Астаховских чтенийПрограмма ХIIІ Астаховских чтенийПрограмма ХІV Астаховских чтенийАстаховские чтения – н...Студенти

Наші студенти на сайті історичного факультетуМагістри - 2017 / Бакалаври - 2017 Дуплякіна Віталія Вячеславівна Студентка 4 курсу...Студенты

Наши студенты на сайте исторического факультетаМагистры - 2017 / Бакалавры - 2017 Дуплякина Виталия Вячеславовна Студентка 4 курса,...Викладачі

Наразі сторінка знаходиться на етапі наповнення....Преподаватели

На данный момент страница находится на этапе наполнения....Наука

На кафедрі історіографії, джерелознавства та археології склалися три основні напрямки наукової роботи: «Проблеми історіографії та інтелектуальної істо...Наука

На кафедре историографии, источниковедения и археологии сложились три основных направления научной работы: «Проблемы историографии и интеллектуальной ...Харківський історіографічний збірник

Вимоги до оформлення рукописів статейГоловний редактор – доктор історичних наук, професор С.І.Посохов Відповідальний секретар – кандидат історичн...Харьковский историографический сборник

Требования к оформлению статейГлавный редактор – доктор исторических наук, профессор С.И.Посохов Ответственный секретарь – кандидат исторических н...Навчання

Детальніше про навчання дивись на сайті історичного факультетуКафедра має вищий IV рівень акредитації та право здійснювати підготовку магістрів. Вона ...Обучение

Подробнее об обучении смотри на сайте исторического факультета Кафедра имеет высший IV уровень аккредитации и осуществляет подготовку магистров. Студ...Гурток мистецтвознавців

ФотогалереяГурток мистецтвознавців на кафедрі був створений у 2015/2016 навчальному році. Його мета створити можливості для спілкування студентів з м...Кружок искусствоведов

ФотогалереяКружок искусствоведов на кафедре был создан в 2015/2016 учебном году. Его цель создать возможности для общения студентов с художниками, чт...Проекти

В основі розвитку кафедри лежить рефлексивний принцип її діяльності, який передбачає узгодження цілей та результатів діяльності кафедри, актуалізацію ...Проекты

В основе деятельности кафедры лежит рефлексивный принцип ее деятельности, который предусматривает соизмерение целеполагания и результатов деятельности...Лунёвские чтения

Фотографии чтений Лунёвские чтения – научно-практический семинар, проводится по инициативе кафедры историографии, источниковедения и археологии...Луньовські читання

Фотографії читань Луньовські читання – науково-практичний семінар, започаткований за ініціативи кафедри історіографії джерелознавства та археології...Наши учителя

Астахов Виктор Иванович (29.05.1922 – 22.06.1972) Журавский Юрий (Юлиан) Иосифович (24.10.1937 – 21.08.199...Наші вчителі

Астахов Віктор Іванович (29.05.1922 – 22.06.1972) Журавський Юрій (Юліан) Йосипович (24.10.193...Про нас в ЗМІ

ФІЛЬМ "50 РОКІВ КАФЕДРІ ІСТОРІОГРАФІЇ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА АРХЕОЛОГІЇ" 35-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ІСТОРІОГРАФІЇ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА АРХЕОЛОГІЇ ДІА...Про нас в СМИ

ФИЛЬМ "50 ЛЕТ КАФЕДРЕ ИСТОРИОГРАФИИ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И АРХЕОЛОГИИ" 35-ЛЕТИЕ КАФЕДРЫ ИСТОРИОГРАФИИ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И АРХЕОЛОГИИ ...Видання

Видання містить спогади про Харківський університет та інституції, що постали на основі у процесу реорганіз...Издания

Издание содержит воспоминания о Харьковском университете и институтах, возникшие на основе процесса реорганизации системы высшего образ...Рецензії

1. Рецензія Журби О.І.: Кісельова Ю.А. Становлення і розвиток історіографії в Імператорському харківському університеті: моногр. - X.: ХНУ імені В...Рецензии

1. Рецензия Журбы О.И.: Кісельова Ю.А. Становлення і розвиток історіографії в Імператорському харківському університеті: моногр. - X.: ХНУ імені В...Специализации

Кафедра имеет высший IV уровень аккредитации и осуществляет подготовку специалистов по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр и «магистр» п...Спеціалізації

Кафедра має вищий IV рівень акредитації та здійснює підготовку спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр» за двома спеціа...Магистратура

Кафедра имеет высший IV уровень аккредитации и осуществляет подготовку магистров по двум специальностям: «Архивоведение» (с 1995) и «Археология» (с 20...Магістратура

Кафедра має вищий IV рівень акредитації та здійснює підготовку магістрів за двома спеціальностями: «Архівознавство» (з 1995) та «Археологія» (2002), з...Гурток історіографії, джерелознавства та СІД

Куратор гуртка – кандидат історичних наук, доцент Юлія Анатоліївна Кісельова. Староста гуртка – студент 3 курсу Дмитро Раков, тел.: +380508688993...Кружок историографии, источниковедения и СИД

Куратор кружка – кандидат исторических наук, доцент Юлия Анатольевна Киселева. Староста кружка – студент 3 курса Дмитрий Раков, тел.: +3805086889...Гурток археології

Археологічний гурток історичного факультету працює на базі Музею археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що дозвол...Кружок археологии

Археологический кружок исторического факультета работает на базе Музея археологии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, что поз...Клуб університетських історій

Презентація діяльності клубу Клуб університетських історій був створений з метою неформального спілкування тих, хто цікавиться історією та сьогодення...Клуб университетских историй

Презентация деятельности клуба Клуб университетских историй был создан с целью неформального общения тех, кто интересуется историей и сегодняшним дне...Розклади занять, відкритих лекцій, іспитів та заліків

Розклад занять у весняному семестрі 2017/2018 навчального року...Расписание занятий, открытых лекций, экзаменов и зачетов

Расписание занятий в весеннем семестре 2017/2018 учебного года...Практики

Как и на всех кафедрах факультета на кафедре историографии, источниковедения и археологии проводятся музейная и педагогические практики. Но кафедра пр...Практики

Як і на всіх кафедрах факультету на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології проводяться музейна та педагогічні практики. Але кафедра п...Выпускники

Руслан Якович Пириг Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ, заслуженный ...Випускники

Руслан Якович Пиріг Доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ,заслужений ...Методологічний reading-семінар

Призначення Семінар функціонує як майданчик для обміну думками та обговорення книжок з актуальних теоретико-методологічних проблем історичної науки. ...Методологический reading-семинар

ЦельСеминар функционирует как площадка для обмена мнениями и обсуждения книг на актуальные теоретико-методологические проблемы историческойнауки.Истор...Кафедра історіографії, джерелознавства та археології в дзеркалі бібліографії

Бібліографія праць вчених кафедри почала складатися вже в перші роки її існування. І це не випадково. Саму історіографію до середини ХХ ст. іноді отот...Кафедра историографии, источниковедения и археологии в зеркале библиографии

Библиография трудов учёных кафедры начала складываться уже в первые годы её существования. И это не случайно. Саму историографию до середины ХХ в. ино...Міжнародний проект «Ubi universitas, ibi Europa. Трансфер і адаптація університетської ідеї в Російській імперії другої половини XVIII - першої половини XIX ст.»

Міжнародний проект офіційно здійснювався в 2008-2010 рр., хоча деякі ідеї почали обговорюватися учасниками проекту раніше, а реалізація всіх запланова...Международный проект «Ubi universitas – ibi Europa. Трансфер и адаптация университетской идеи в Российской империи второй половины XVIII – первой половины XIX в.»

Международный проект официально осуществлялся в 2008-2010 гг., хотя некоторые идеи начали обсуждаться участниками проекта ранее, а реализация всех зап...Археографічні проекти

Значну частину наукового доробку кафедри становлять археографічні видання. Основними напрямками археографічної роботи є краєзнавчі студії та історія у...Археографические проекты

Значительную часть научных изданий кафедры составляют археографические труды. Основными направлениями археографической работы являются краеведческие с...Библиографический проект

Библиография трудов учёных кафедры начала складываться уже в первые годы её существования. И это не случайно. Саму историографию до середины ХХ в....Бібліографічний проект

Бібліографія праць вчених кафедри почала складатися вже в перші роки її існування. І це не випадково. Саму історіографію до середини ХХ ст. іноді ...Серія «Джерелознавчі зошити»

Серія була започаткована в 2002 р. кафедрою історіографії, джерелознавства та археології разом із Східно-регіональним відділом Центру пам’яткознавства...Серия «Джерелознавчі зошити» («Источниковедческие тетради»)

Серия была основана в 2002 г. кафедрой историографии, источниковедения и археологи совместно с Восточно-региональным отделением Центра памятниковедени...Срібна серія

До 50-річчя Кафедри історіографії, джерелознавства та археології було видано декілька видань так званої "Срібної серії". ...Серебрянная серия

К 50-летию Кафедры историографии, источниковедения и археологии было издано несколько изданий так называемой "Серебряной серии". ...Устноисторические проекты

Устноисторические проекты«Образы университетской науки: Харьковский университет в 1940 – 1980-е гг.»В 2006 г. на кафедре началась реализация проекта «...Усноісторичні проекти

Усноісторичні проекти«Образи університетської науки: Харківський університет у 1940 – 1980-х роках»У 2006 р. на кафедрі розпочалася реалізація проекту...Выставочная деятельность

Кафедра тесно сотрудничает с архивными и музейными учреждениями, что позволяет реализовывать интересные научные и просветительские проекты. С 1999 г. ...Виставкова діяльність

Кафедра тісно співпрацює з архівними та музейними установами, що дозволяє реалізовувати цікаві наукові та просвітницькі проекти. З 1999 р. за ініціати...Археологічна практика

Середньовічна археологічна експедиціяСередньовічна експедиція була створена в 60-х роках ХХ ст. з ініціативи В.К.Міхеєва і довгі роки працювала під йо...Археологическая практика

Средневековая экспедицияСредневековая экспедиция была создана в 60-х годах ХХ ст. по инициативе В.К.Михеева и долгие годы работала под его руководство...Краєзнавча практика

З 2012 р. вперше в Україні на факультеті введена, як альтернативної педагогічної, краєзнавча практика. Зростаючий інтерес до «малої батьківщини», розв...Краеведческая практика

С 2012 г. впервые в Украине на факультете введена, как альтернативная педагогической, краеведческая практика. Растущий интерес к «малой родине», разви...Музейно-архівна практика

Із щоденників студентів з музейно-архівної практикиВраження студентів від музейно-архівної практикиМузейно–архівною навчальною практикою завершується ...Музейно-архивная практика

Из дневников студентов с музейно-архивной практикиВпечатления студентов от музейно-архивной практикиМузейно–архивной учебной практикой завершается уче...Педагогічна практика

Робоча програма практики Методичка з психології для 4 курсу Методичка з психології для 5 курсу Студенти кафедри на ІV та V курсах проходять обов’яз...Педагогическая практика

Робочая программа практики Методичка по психологии для 4 курса Методичка по психологии для 5 курса Студенты кафедры на ІV и V курсах проходят об...Архівний об'їзд

Наразі сторінка знаходиться на етапі наповнення....Архивный объезд

На данный момент страница находится на этапе наполнения....Захищені дисертації

Дисертації, захищені по кафедрі (1965 – 2003 рр.) Докторські дисертації 1. Михеев В.К. Экономика и социальные отношения у населения салтово-маяцк...Защищенные диссертации

Диссертации, защищенные на кафедре(1965 – 2003 гг.)Докторские диссертации 1. Михеев В.К. Экономика и социальные отношения у населения салтово-маяцкой...Наши выпускники

На данный момент страница находится на этапе наполнения....Наші випускники

Наразі сторінка знаходиться на етапі наповнення....Опікунська рада кафедри

Астахова Катерина Вікторівна (голова)Доктор історичних наук, професор, ректор Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" Ак...Попечительский совет кафедры

Астахова Екатерина Викторовна (председатель)Доктор исторических наук, профессор, ректор Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская а...Астахов Віктор Іванович

Астахов Віктор Іванович(29.05.1922 – 22.06.1972)Народився в с.Маліво Єгор’ївського повіту Московської губернії (тепер Коломенський район Московської о...Журавський Юрій (Юліан) Йосипович

Журавський Юрій (Юліан) Йосипович (24.10.37 – 21.08.91)Народився в с.Буртіно (Кам'янець-Подільської, тепер – Хмельницької області). Навчався в сільськ...Епштейн Аркадій Ісаакович

Епштейн Аркадій Ісаакович(10.10.1922 – 08.06.2005)Аркадій Ісаакович Епштейн народився 10 жовтня 1922 року в м.Харкові в родині службовців. У 1940 році...Шрамко Борис Андрійович

Шрамко Борис Андрійович(17.01.1921 – 08.07.2012)Народився в м.Гомелі (тоді у складі РСФРР, нині – Біларусь). У 1939–1941 pp.– студент історичного факу...Шерман Ісай Львович

Шерман Ісай Львович(10.01.1912 (28.12.1911 ст.ст.) – 15.12.1989)Народився в м.Бахмут Катеринославської губернії (сучасний Бахмут Донецької обл.). Нав...Міхеєв Володимир Кузьмич

Міхеєв Володимир Кузьмич(12.11.1937 – 24.12.2008)Народився в с.Лухівка Саранського району Мордовської АРСР. У 1940-х рр. він разом із родиною переїхав...Зайцев Борис Петрович

Зайцев Борис Петрович(30.11.1927 – 23.01.2014)Народився у сел.Оленівські Кар’єри Бешевського району Сталінського округу (тепер м.Докучаєвськ Донецької...Астахов Виктор Иванович

Астахов Виктор Иванович(29.05.1922 – 22.06.1972)Родился в с.Маливо Егорьевского уезда Московской губернии (теперь Коломенский район Московской области...Журавский Юрий (Юлиан) Иосифович

Журавский Юрий (Юлиан) Иосифович(24.10.37 – 21.08.91)Родился в с.Буртино (Каменец–Подольской, теперь – Хмельницкой области). Учился в сельской школе, ...Зайцев Борис Петрович

Зайцев Борис Петрович(30.11.1927 – 23.01.2014)Родился в пос.Еленовские Карьеры Бешевского района Сталинского округа (ныне г.Докучаевск Донецкой област...Михеев Владимир Кузьмич

Михеев Владимир Кузьмич(12.11.1937 – 24.12.2008)Родился в с.Луховка Саранского района Мордовской АССР. В 1940–х гг. он вместе с семьей переехал в г.Ха...Шерман Исай Львович

Шерман Исай Львович(10.01.1912 (28.12.1911 ст.ст.) – 15.12.1989)Родился в г.Бахмут Екатеринославской губернии (современный Бахмут Донецкой обл.). Учил...Шрамко Борис Андреевич

Шрамко Борис Андреевич(17.01.1921 – 08.07.2012)Родился в г.Гомеле (тогда в составе РСФСР, ныне – Беларусь). В 1939–1941 гг.– студент исторического фак...Эпштейн Аркадий Исаакович

Эпштейн Аркадий Исаакович(10.10.1922 – 08.06.2005)Аркадий Исаакович Эпштейн родился 10 октября 1922 в г.Харькове в семье служащих. В 1940 г. окончил 1...
Наші партнери

Детальніше про працевлаштування дивись на сайті історичного факультетуВищі навчальні заклади та наукові установиМузейні установАрхівні установиШкільні...Наши партнеры

Подробнее о трудоустройстве смотри на сайте исторического факультетаВысшие учебные учреждения и научные организацииМузейные учрежденияАрхивные учрежде...Студентське самоврядування

Наші студентиПрофспілкова організація студентів історичного факультетуСтудентська рада історичного факультетуДокументи...Студенческое самоуправление

Наши студентыПрофсоюзная организация студентов исторического факультетаСтуденческий совет исторического факультетаДокументы...​ Спеціалізація «Архівознавство»

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна має вищий IV рі...Спеціалізація «Археологія»

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна має вищий IV рі...Спеціалізація «Архівознавство»

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна має вищий IV рі...Специализация «Архивоведение»

Кафедра историографии, источниковедения и археологии исторического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина имеет высший ...Специализация «Археология»

Кафедра историографии, источниковедения и археологии исторического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина имеет высший ...Журналістам

Запрошуємо відвідатиНОВИНИ САЙТУАНОНСИ САЙТУ...Журналистам

Приглашаем посетить НОВОСТИ САЙТА АНОНСЫ САЙТА ...Музеї

Музеєзнавчий напрям на кафедрі становить важливу складову наукової та навчально-практичної роботи. Співпраця кафедри з музейними установами університе...Музеи

Музееведческое направление на кафедре является важной частью научной и учебно-практической работы. Сотрудничество кафедры с музейными организациями ун...Архіви

Архівні установи для історика є важливим партнером для реалізації науково-дослідницьких проектів та здійснення освітніх завдань. На кафедрі історіогра...Архивы

Архивные учреждения для историка являются важным союзником для реализации научно-исследовательских проектов и осуществления образовательных задач. Еще...Університети

Кафедра має сталі плодотворні зв’язки з колегами з інших університетів та академічних центрів. Так, провідні вчені, які працюють у навчальних та науко...Университеты

У кафедры установились плодотворные связи с коллегами из других университетов и академических центров. В научных конференциях, в составе редколлегии и...Організації

Традиційними для кафедри є контакти з громадськими, національно-культурними та конфесійними організаціями. Найбільш тісні зв’язки існують із Національ...Организации

Традиционными для кафедры являются контакты с общественными, национально-культурными и конфессиональными организациями. Наиболее тесные связи существу...Школи

Кафедра щільно співпрацює з рядом шкіл та позашкільними закладами м. Харкова. Студенти кафедри щороку проходять педагогічну практику на базі ЗОШ №...Школы

Кафедра тесно сотрудничает с рядом школ и внешкольных учреждений г.Харькова. Ежегодно студенты кафедры проходят педагогическую практику на базе ООШ...Об’їзд архівів Польщі разом із студентами Університету Марії Кюрі-Склодовської (м.Люблін, Польща)

2017 – Об’їзд архівів Польщі та участь у семінарі "Проблеми сучасного архівознавства та управління документами"На підставі договору про співробітництв...Объезд архивов Польши вместе со студентами Университета Марии Кюри-Склодовской (г.Люблин, Польша)

2017 – Объезд архивов Польши и участие в семинаре «Проблемы современного архивоведения и управления документами»На основании договора о сотрудничестве...Кафедральне дозвілля

Відкриття фотовиставки «Час Федецького» 24 січня 2018 р. викладачі та студенти кафедри відвідали відкриття фотовиставки «Час Федецького»...Кафедральный досуг

Открытие фотовыставки «Время Федецкого» 24 января 2018 г. преподаватели и студенты кафедры посетили открытие фотовыставки «Время Федецко...Творча Премія імені А.Ф.Луньова

Премія імені А.Ф.Луньова (буклет)Творча Премія імені А.Ф.Луньова для учасників науково-практичної конференції «Луньовські читання» була започаткована ...Творческая Премия имени А.Ф.Лунёва

Премия имени А.Ф.Лунёва (буклет)Творческая Премия имени А.Ф.Лунёва для участников научно-практической конференции «Лунёвские чтения» была заснована ха...